Startpagina reikicentrum.nl

Aarde, water, vuur, luchtOntspan je---
Je spierkracht vloeit langzaam weg uit je lichaam en je voelt hoe je lichaam steeds zwaarder wordt…
Je hebt de kracht niet meer om een gebaar te maken… je hebt er ook geen zin meer in om nog wat te zeggen---
Je voelt hoe je lichaam met al de ongemakken die daarbij horen je ontvalt…
Je laat je fysieke lichaam aan de aarde…
Laat je lichaam aan de aarde…
En hier bij moeder aarde is je lichaam ook veilig---

Ga in gedachten naar je voeten, zeg tegen je voeten:
"In de wereld waar ik straks naartoe ga heb ik jullie niet meer nodig,
dank jullie wel -voeten- dat jullie me tijdens mijn leven hier op aarde vooruit geholpen hebben".
Ga in gedachten naar je benen en zeg tegen je benen:
"daar waar ik nu naar toe ga heb ik jullie niet meer nodig, ik dank jullie -benen-,
Dankzij jullie kon ik hier in deze wereld gaan en staan.
Ga in gedachten naar je buik en je maagstreek en zeg:
"Dank je wel buik en maag, dat jullie het voedsel dat ik tot me heb genomen hebt willen verteren
en dat jullie m'n lichaam van energie hebben voorzien.
Ga in gedachten naar je longen
en dank je longen dat zij de lucht hier op aarde hebben in- en uitgeademd.
Ga in gedachten naar je rug en zeg tegen je rug:
"Dank je wel rug, dankzij jou heb ik hier rechtop in het leven kunnen staan.
Ga in gedachten naar je armen,
je hoeft je armen nu niet meer te gebruiken om iets naar je toe te halen of om iets af te weren.
En je zegt tegen je armen:
"Dank jullie wel, dankzij jullie heb ik hier op aarde, mensen liefdevol kunnen omhelzen.
Ga in gedachten naar je handen,
dankzij je handen heb je in deze aardse wereld werkzaam kunnen zijn,
maar daar waar je nu naar toe gaat werk je met geestelijke materie, je hebt je handen daar niet meer nodig.
Ga in gedachten naar je mond
en dank je mond dat je op aarde hebt kunnen praten en je hebt kunnen uitten.
Daar waar we nu naar toe gaan heb je je mond niet meer nodig,
daar hoef je niets te zeggen, daar WEET men van elkaar zonder dat je hoeft uit te leggen.
Ga in gedachten naar je hersenen
en ontspan je hersenen.
Laat je gedachten voorbijgaan, als wolken die in de blauwe lucht voorbijdrijven

Kijk in dankbaarheid naar je lichaam---
Je ziet je lichaam nu niet meer als stoffelijk-fysiek, maar als energie---

Blijf nu een tijdje in dit bewustzijn.

Water:
Je gaat nu over naar het water element.
Het element van emoties.
Kijk naar wat voor emoties er bij je naar boven komen als je afscheid neemt van je lichaam---
En wat voor emoties komen er naar boven nu je weet dat je je familie, vrienden en geliefden gaat achter laten---
Wat voor gevoelens gaan er door je heen nu je je leven op aarde achter je laat---
Je kunt nu ook je voorbije leven op aarde overzien---
Al die zaken die je hebt meegemaakt kun je nu als in een flits voorbij zien trekken---
Laat dit alles aan je voorbij trekken en klamp je er niet aan vast---
Kijk er naar en laat het weer los, je hoeft hier nu niets mee te doen---
Je hoeft er niet over te oordelen, hier is liefde---
Hier is liefde en je bent die liefde zelf---

Vuur:
En je bent een Goddelijke eeuwige ziel
Een liefdevol licht wezen---
We gaan nu over naar het element vuur.
Het licht buiten me en het licht binnenin me is een…
Dit licht kan niet tegengehouden worden door mijn lichaam…
Ik ben niet het lichaam, ik ben het licht…
Het licht in me en het licht buiten me zijn een---

Omdat het licht overal is, weet ik me een met het universum---
Omdat het licht overal en in alle mensen is, weet ik me ¾¾n met alle mensen op aarde.

Ik zie dit licht in m'n vrienden…
Nu ik afscheid neem van de aarde weet ik dat dit licht voor hen zal zorgen---

Dit licht is in degenen die ik onrecht heb aangedaan…
Dit licht is in degenen die mij onrecht hebben aangedaan…

In dit licht weet ik mij een met al die mensen die nu, waar ook ter wereld, aan het sterven zijn…
En ik weet mij een met al die mensen die, waar ook ter wereld, nu incarneren---

Alles is licht,
Alles is liefde
Alleen dat is---
Alleen dat telt---
(blijf nu een tijdje in dit bewustzijn)

Lucht:
Hier in deze geestelijke wereld heb je alle ruimte…
Alle grenzen die je nu nog ervaart komen voort uit je eigen gedachten…
Hier komt alles voort uit je eigen gedachten…
Je bent nu in de wereld van de geest, het lucht element.
Zie hoe je zelf een landschap als het ware kunt bedenken.
Probeer met je gedachten een mooi landschap te creëren,
Visualiseer een landschap waarin je je prettig voelt, waar je je in thuis voelt---
Je weet ook dat er ergens in dit landschap een plek is waar je iemand gaat ontmoeten…
Dit kan een open plek zijn in een bos, of onder een grote boom, of er is een klein kapelletje
of een kruispunt van paden in het landschap waar je een persoon gaat ontmoeten...
Dan ga je ook naar deze ontmoetingsplaats toe en je treft daar deze persoon aan---
Kijk naar deze persoon … man…vrouw…
Jong of oud, hoe is de persoon gekleed---
Misschien maakt deze persoon een gebaar naar je en wil hij of zij je iets duidelijk maken---
Omdat je straks weer terug gaat naar je dagelijks leven op aarde, wil deze persoon je iets mee geven.
Deze persoon geeft je een boodschap, een symbool, of een voorwerp.
iets dat je kan helpen tijdens je leven op aarde---
Je ziet dat je een geschenk krijgt---
Kijk naar dit geschenk en onthoud wat het is---
Het is aan jou om dit geschenk wel of niet aan te nemen---

Dan wordt je je weer bewust dat je een Goddelijke ziel bent---
Je bent een met dit onmetelijk landschap---
deze onmetelijke kosmische oceaan van Goddelijke energieën---
Maar je bent wel een eigen unieke persoonlijkheid, met een eigen geschiedenis een eigen karakter---
Een unieke Goddelijke persoonlijkheid met een eigen vrije wil, een eigen verantwoordelijkheid---

Dan zie je dat er vanuit de hoogste sferen, licht stroomt in je denken---
Dan zie je dat er vanuit het hart van het universum, liefde stroomt in jouw hart---
Dit licht en deze liefde is God Zelf---

Dan wordt het weer tijd om het element aarde op te zoeken.
En je neemt dit licht in je denken en deze liefde in je hart mee…
samen met het geschenk dat je hebt gekregen---
Laat de energie van onze moeder-aarde-planeet in je stromen…
Vanuit dit centrum in het universum, onze planeet aarde,
het centrum dat we mensheid noemen, stroomt energie in je lichaam…
Voel hoe via je voeten, aarde energie in je stroomt---
Moeder aarde die ons in liefde ondersteund op onze levens weg…
Moeder aarde die het ons mogelijk maakt om onze levens lessen te leren...
Om hier te werken aan de basis van volledig en totaal bewustzijn…
De weg naar volledig bewustzijn aangaande de totale schepping---

Als je naar de natuur van moeder aarde kijkt, zie je het gelaat van God---

Als je in liefde je mening uit tegen een medemens, dan verkondig je de mening van God---

Ieder mens, niemand uitgezonderd, is een Goddelijke ziel…
We hebben uiteindelijk allemaal de totale schepping in ons---

God laat ons nooit alleen, hoe zou God ons alleen kunnen laten,
God is in ons, we zijn het uiteindelijk zelf---

Haal een paar keer diep adem---
Denk nog eens aan het geschenk dat je misschien hebt gekregen toen je in die andere wereld was---

Rek je een paar keer lekker en liefdevol uit, zodat je weer goed in je lichaam komt---

Als je er aan toe bent ga je rechtop zitten.
Denk nog eens rustig na over wat je allemaal hebt meegemaakt.Naar meditatie index