Gedicht van Oriah Mountain dreamer,
Indiaanse oudste


Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet.
Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of je het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.
Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde,
omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.
Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden.
Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen, en of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven
je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze
je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.
Wat ik wil weten is, of jij pijn, die van mij of van jezelf,
kunt laten zijn voor wat het is zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.
Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe.
Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinneringen aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan.
Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet.
Wat ik zou willen is of je anderen durft af te wijzen
om trouw te zijn aan jezelf.
Of jij het aankunt om voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad uit je eigen ziel.
Geef me een bewijs van je trouw, opdat ik zal weten dat je vertrouwen waard bent.
Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi.
En is het leven zelf voor jou de bron van waaruit je levenskracht kunt putten.
Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid,
die van jou en mij, en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen: "Yes".
Ik hoef niet te weten waar je woont en hoeveel geld je hebt.
Wat ik graag wil weten is of je het op kunt brengen
om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan en datgene te doen wat gedaan moet worden voor je kinderen.
Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent, wat ik wil weten is, of jij zonder terughoudendheid bereid bent met mij door het vuur te gaan.
Het gaat er voor mij niet om waar, wat, en met wie je gestudeerd hebt.
Van mij is het van groot belang van jou te horen
welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is,
als al het andere om je heen is weggevallen.
Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goed hebt met jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

Uit: kokopelli fluit.

Geplaatst door: Frits Oosthuizen

 
   
   

                       


start bladzijde