Reiki centrum.nl

Reiki in Den Haag

Oa bij
Tera mai centrum Den Haag

 

 

Wat is Reiki?      

Reiki is een methode om het zelf genezende vermogen van de mens te activeren.
Reiki is een Japans woord dat als "universele levensenergie" vertaald kan worden.
Met het woord Reiki bedoelen we meestal de uit Japan afkomstige "Usui-methode van natuurlijk genezen".
Genezen door energie-overbrenging is zo oud als de mensheid.
Het systeem van Reiki werd rond de eeuwwisseling her-ontdekt door de Japanse Dr. Mikao Usui.

Meer over de geschiedenis van Reiki >>

Meer plaatsen op het Reiki Centrum :)

Tera Mai reiki      

TERA-MAI ™ is een heling-systeem dat alle 4 elementen, Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-El) en Lucht (Angeliclight) inhoudt.

De naam Tera-Mai ™ is aan dit systeem gegeven door de Amerikaanse Energie-Master Kathleen Milner, Zij is een medium voor Helende Energiën en tevens de schrijfster van het boek Reiki and other Rays of Touch Healing.
De naam Tera-Mai ™ is wereldwijd als beschermde handelsnaam voor deze methode van heling gedeponeerd. (™ staat voor World Trademark) De reden van dit trade mark is, dat op deze manier iedere Reiki / Seichem-master die deze naam gebruikt, verplicht is de initiaties exact door te geven, zoals Kathleen Milner ze uitdraagt. Iedereen die geïnteresseerd is in deze vorm van heling is verzekerd van het feit dat hij/zij dezelfde initiaties krijgt.
Lees meer over Tera Mai >>