Startpagina
Deze yoga boeken zijn rechtstreeks te koop via BOL, klik op de titel om het yoga boek te bestellen.
Veel boeken zijn ook in het engels (vaak goedkoper) te verkrijgen, via Amazon, http://www.reiki-bookshop.com


YOGA doen en begrijpen.
Yoga doen en begrijpen A. van Lysebeth
Yoga doen en begrijpen
A. van Lysebeth


André van Lysebeth is er in dit boek in geslaagd de hatha-yoga begrijpelijk èn uitvoerbaar te maken voor de westerse mens. Daartoe geeft hij zeer gedetailleerde beschrijvingen van belangrijke houdingen (asana's), oefeningen en vooroefeningen. Hij licht de fysiologische achtergronden ervan toe, wijst op de risico's van elke oefening en beschrijft de bijbehorende techniek en ademhaling. Bovendien wordt met foto's duidelijk gemaakt welke houdingen correct en welke fout zijn. De ademhaling krijgt ook veel aandacht bij de verschillende asana's. Van Lysebeth geeft aan welke werking hatha-yogaoefeningen hebben op de verschillende organen: activering van de klier- en darmwerking, verbetering van de bloedsomloop en het soepel maken van de wervelkolom zijn er enkele van. Bij iedere oefening worden steeds verschillende varianten vermeld, die al naar gelang de constitutie kunnen worden toegepast.

Yoga doen en begrijpen is een praktische handleiding voor hen die met (batha-) yoga willen beginnen: 'doen' staat voorop. Omdat doen zonder weten en inzien waarom echter weinig zinvol is, heeft André van Lysebeth helder de theorie uiteengezet en het geheel verduidelijkt met tal van foto's en afbeeldingen. Yoga en met name hathayoga kan een weldadig rustpunt zijn in onze gehaaste, drukke wereld. Zij die haar aan de hand van dit boek beoefenen, zullen dat aan 'den lijve ervaren. 

Praktische yogaPraktische yoga<br>Lidell
Praktische yoga
Lidell

Een degelijk yogaboek, dat de lezer invoert in de methoden en werkwijze van yoga in de traditionele zin. Veel tekeningen en foto's geven duidelijk inzicht in de opbouw van de oefeningen en illustreren de oude Indiase achtergrond van waaruit dit boek is samengesteld. Het advies is: oefenen thuis combineren met lessen. Swami Sivananda stichtte in 1935 de "Divine Life Society". Een van zijn leerlingen in zijn ashram in Rishikesh was Swami Vushnu Devananda, deze werd naar het Westen gezonden om yoga te onderwijzen. Deze leraar formuleerde vijf grondbeginselen: juiste ontspanning; goede oefening; goed dieet; positief denken en meditatie; goede ademhaling. Het boek is rond deze vijf beginselen opgebouwd. Uitvoerig wordt op elk onderwerp ingegaan en daardoor is een vrij kompleet en praktisch handboek ontstaan. Bevat een duidelijke verklarende woordenlijst, een alfabetisch register en adressen. Mooi van uitvoering met vele foto's en tekeningen in kleur en in duidelijke, heldere taal. Kleine druk. In deze druk zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen aangebracht, enkele afbeeldingen zijn vervangen en enkele zijn verplaatst, het formaat is groter en het omslag is nieuw.

 

Yoga


Yoga<br>S. van Gilse
Yoga
S. van Gilse

Uitgangspunt van dit boek is het leren luisteren naar de signalen in ons lichaam. We kunnen deze pas waarnemen als we niet meer in beslag worden genomen door de zorg voor onze lichamelijke overleving. De oefeningen zijn bedoeld om deze signalen te leren kennen en ernaar te handelen. Ons adempatroon weerspiegelt hoe we ons verhouden tot het leven. We leren hier bewust ademen. De ademhaling is de verbinding tussen lichaam en innerlijk. Stap voor stap wordt de praktijk van het oefenen behandeld. In het deel waarin het bewegingsapparaat centraal staat leren we spanningspatronen te herkennen. Het skelet zal ons een maximale bewegingsvrijheid geven als onze spieren soepel zijn. Bij het oefenen gaat het om het aanspannen, strekken en ontspannen van spieren en het bewegen van gewrichten. Uiteindelijk gaat het erom dat de energie die opgesloten ligt in de verkrampte spieren, weer gaat stromen. Door yoga leren we beseffen dat ons lichaam een deel is van een groter kosmisch leven. Praktisch oefenboek met duidelijke beschrijvingen; kleine gestileerde zwartwittekeningen.

 

Sport en yoga

Sport en yoga<br>Selvarajan Yesudian
Sport en yoga
Selvarajan Yesudian

Dit is het meest verkochte boek over Hatha- Yoga in ons land. Het is in 16 talen uitgegeven en er zijn reeds 1,5 miljoen exemplaren van verkocht. En niet ten onrechte. Het is duidelijk en overzichtelijk. Het geeft de belangrijkste Hatha yoga-oefeningen en beschrijft daarbij precies waar deze oefeningen goed voor zijn, met andere woorden op welke organen zij stimulerend of rustgevend werken. "Yoga is een methode om volledige beheersing van ziel en lichaam te bereiken, Yoga kan door alle mensen, ongeacht geslacht, leeftijd en godsdienst beoefend worden. "Sport en Yoga" (Hatha-Yoga) wijst de weg, hoe gezondheid en gemoedsrust te verkrijgen. 1e door ademhalingsoefeningen en 2e door lichaamshoudingen (asana's). Dit boek bewijst, dat de oeroude wetenschap van Hatha-Yoga en haar praktische toepassing evenzeer in deze tijd passen als iedere andere vorm van lichamelijke vorming. Yesudian houdt bewust rekening met de behoeften van de Westerse mens, als hij in het middelpunt van zijn leer de lichaamscultuur en hierbij in de eerste plaats de ademtechniek stelt. De logische wijze, waarop de lezer in de materie ingevoerd wordt en de duidelijke opbouw van de leer verraden een grote kennis van de Europese verhoudingen"

 

 
ga naar afdeling:
Reiki boeken
Spirituele boeken

Qi Gong boeken
Edelstenen en mineralen
Tai Chi
Meditatie boeken
Yoga boeken
Computer boeken


Handboek yoga<br>Hewitt
Handboek yoga
Hewitt


Hatha yoga werkboek<br>Dijkstra, J.
Hatha yoga werkboek
Dijkstra, J.

Yoga & chakra's<br>Velzen, K.-J. van
Yoga & chakra's
Velzen, K.-J. van


Doe zelf yoga<br>R. Polderman
Doe zelf yoga
R. Polderman


Vipassana<br>Marjó Oosterhoff
Vipassana
Marjó Oosterhoff


De zeven spirituele wetten van succes<br>Deepak Chopra
De zeven spirituele wetten van succes
Deepak Chopra


Oceaan van wijsheid<br>Diemont, A.
Oceaan van wijsheid
Dalai Lama, Diemont, A.