Startpagina
Deze boeken zijn rechtstreeks te koop via Bol, klik op de titel voor meer info.
Veel boeken zijn ook in het engels (vaak goedkoper) te verkrijgen, via Amazon, Reiki-bookshop.com


Reiki boeken

Reiki huisapotheek<BR></A>W. Lubeck
Reiki huisapotheek
W. Lubeck

Het derde boek van Lubeck over reiki is niet zomaar het zoveelste boek over deze populaire manier van natuurlijk genezen. Het is een nuttige aanvulling op wat de bestaande reiki-literatuur nog niet heeft gebracht, te weten: hoe kan ik reiki op mijn eigen houtje verantwoord toepassen bij klachten van minder ernstige aard zoals griep, hoofdpijn, maagpijn, reumatiek, slaapstoornissen en spit, of als ondersteuning bij serieuzere kwalen. De informatie over de ca. veertig meest voorkomende klachten is compact, duidelijk, relevant en zonder meer effectief voor allen die via cursussen of literatuur van reiki afweten. Handig is bovendien dat de auteur een relatie legt tussen reiki-toepassingen en voeding, c.q. dieten. De ruim veertig afbeeldingen zijn essentieel. Mede hierdoor is deze 'reiki-huisapotheek' een zeer geslaagde, bruikbare handleiding geworden, geschikt voor een groot publiek.


De kern van Reiki<BR></A>D. Stein
De kern van Reiki
D. Stein

Reiki is een oeroude, eenvoudige en effectieve behandelingsmethode waarin met handoplegging wordt gewerkt. Het japanse woord Reiki betekent 'universele levenskracht'. In het Westen is deze methode pas de laatste decennia doorgebroken. De kern van Reiki biedt een volledig overzicht van alle aspecten van Reiki; Diane Stein geeft informatie over de drie graden die Reiki kent en klapt daarmee willens en wetens uit de school, ervan overtuigd als zij is dat Reiki-healing alle mensen toebehoort. Geen enkel boek kan de rechtstreeks ontvangen Reiki-inwijdingen vervangen, maar in De kern van Reiki vindt de lezer alle informatie waar de healer, practitioner en leraar van Reiki behoefte aan heeft.


Dromen verklaren en begrijpen<BR></A>
Dromen verklaren en begrijpen


Reiki als helende energie<BR></A>Mackenzie, E. Mackenzie, P. Myers, A. Dirksen
Reiki als helende energie
Mackenzie, E. Mackenzie, P. Myers, A. Dirksen

Reiki als helende energie,deze uitgebreide gids voor de oeroude geneeswijze die Reiki is, omvat de volgende onderwerpen: een uitgebreide bespreking van de geschiedenis van en van de filosofische achtergronden, een voorwoord geschreven door een Reiki -meester, beschrijvingen van de volledige lichaamsbehandeling voor jezelf en anderen, methoden voor het verlichten van acute en chronische klachten, • fascinerende voorbeelden uit de praktijk, uitstekend fotomateriaal en tekenwerk ter illustratie.


 Rainbow Reiki<BR></A>W. Lubeck
Rainbow Reiki
W. Lubeck

Rainbow-Reiki is een geslaagde combinatie van traditionele Reiki-methoden - waarbij de gave tot genezen door middel van handoplegging in drie inwijdingsgraden verkregen wordt - en van een door de Japanse monnik Dr. Mikao Usui ontworpen systeem in technieken en oefeningen om ook de fijnstoffelijke gebieden van het leven toegankelijk te maken. Hierbij gaat Lübeck ervan uit dat Reiki vele malen meer toepasbaar is dan aanvankelijk werd aangenomen. Zo kan Reiki bijvoorbeeld de juiste energie leveren bij de bereiding van Reiki-esserices, bij aura- en chakrawerk, bij liet scheppen van persoonlijke krachtcentra door middel van Reiki-mandalas, bij het werken niet de pendel, bij liet gebruik van met Reiki-kracht geladen geneeskrachtige kristallen, die de energetische essentie op duurzame wijze op stoffelijke dragers overbrengen, etc. Ook kan met behulp van de elf in Rainlow-Reiki gegeven transformatiesymbolen en mantra's, Reiki rechtstreeks naar de voornaamste energiecentra van het fijnstoffelijk lichaam geleid worden. De op deze wijze verkregen krachten stimuleren zowel de ontplooiing van liet karakter als de harmonische stabiliteit van de persoonlijkheid. Rainbow-Reiki biedt een paradijs van mogelijkheden om volstrekt nieuwe gebieden met Reiki te bestrijken. Deze nieuwe methoden heeft Walter Lübeck reeds een aantal jaren met succes in praktijk gebracht en op zijn cursussen aan anderen doorgegeven.


Reiki<BR></A>Tanmaya Honervogt, M. Preston, Hajo Geurink
Reiki
Tanmaya Honervogt, M. Preston, Hajo Geurink

Helende handen voor meer harmonie Reiki is een eenvoudige techniek voor het overbrengen van genezende energie van een gever naar een ontvanger. Het vermogen om dankzij Reiki genezing tot stand te brengen verwerft men door een afstemming te ontvangen, die een kanaal opent waarlangs energie kan stromen naar de plaatsen waar de grootste behoefte eraan bestaat. Reiki werkt op verschillende niveaus - lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel - en is geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid van klachten. Daarnaast kan Reiki tot diepgaande veranderingen in iemands leven leiden. Een inleiding in Reiki en handboek voor Reiki- trainingscursussen en -seminars Stap-voor-stap-foto's van de Reiki-handposities Genees jezelf, je familie en vrienden. Je huisdieren en planten Tanmaya Honervogt, Reiki Master- Teacher, beoefental meer dan vijftien jaar Reiki. Zij heeft haar opleidinggenoten bij een van de Reiki Masters die door Hawaya Takata zijn ingewijd. Tanmaya is tevens ervaren in paranormale massage, energiewerk, kleuren- en bloesemtherapie en counseling. De Tanmaya Honervogt School of Usui Reiki geeft gediplomeerde trainingen in de traditionele Usui-methode... een feest voor het oog, en prachtig vormgegeven...'Mary McFadyen, Reiki Master ' .. zonder twijfel het beste boek over Reiki dat ik ooit heb gelezen...' Karen Smith, Reiki Master


Weg naar het licht<BR></A>Yasmin Verschure
Weg naar het licht
Yasmin Verschure

De weg naar het licht de pelgrimstocht van een reiki meester bevat aan de hand van zeer persoonlijke ervaringen waarvan een sterfproces het hoogtepunt vormt, een duidelijk en ontroerend verslag van wat werken met Reiki teweeg kan brengen. Enerzijds ademt het boek een intieme sfeer uit, waarin nauwelijks plaats is voor verstandelijke overweginegn, anderzijds beschrijft het ragfijn de wonderen die Reiki laat gebeuren, vooral op het gebied van de innerlijke transformatie: de ziel die ontwaakt en zich dan op weg naar het licht begeeft. Uiteraard legt Yasmin Verschure de beginselen van Reiki uit en bespreekt zij de groeiprocessen er omheen, mara ze doet dat summier, omdat ze van mening is dat het er bij Reiki bovenal om gaat wat Reiki aan groei en blijdschap in het dagelijks leven teweeg brengt. "Ik houd van Reiki", schrijft zij, "omdat ze de weg is van pure eenvoud. Ze pelt je af totdat alleen je ware kern overblijft. Reiki geeft ons ons geboorterecht terug, het recht van ieder mens om te kiezen voor een leven van vreugde, ook al gaat dit nu eenmaal niet altijd zonder pijn. Zelden zullen op een fijngevoeligere, maar steeds reële manier de ingrijpende bewustzijnsveranderingen door Reiki en de daarmee gepaard gaande emotionele diepte- en hoogtepunten verteld zijn. Yasmin Verschure's boek is in al zijn bescheidenheid een uniek en inspirerend getuigenis van een mens die Reiki in het diepst van zijn ziel ervaren heeft.


Emotioneel evenwicht<BR></A>R. Martina
Emotioneel evenwicht
R. Martina

Leven vanuit je eigen kracht. In balans zijn met je emoties. Een sterk gevoel van eigenwaarde en zelfrespect kennen. Geen last van angsten, spanningen of fobieen en andere belemmerende emoties meer hebben. Willen we dat niet allemaal? De arts Roy Martina heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee men zelf aan de slag kan om emoties die een lichamelijke of geestelijke blokkade vormen op te sporen en op te lossen. De methode werkt snel en doeltreffend. Roy Martina ontwikkelde eerder de methode Neuro Emotionele Integratie (NEI). Emotioneel Evenwicht is een vereenvoudigde methode die door jou zelf uitgeoefend kan worden. Roy Martina ontdekte in zijn artsenpraktijk dat veel klachten moeilijk te behandelen zijn en dat de analyse ervan lang kan duren. Hij ontdekte dat bij veel lichamelijke en geestelijke klachten een emotie de belemmering voor genezing is. Ons lichaam geeft precies, van moment tot moment, aan of wij emotioneel in evenwicht zijn of niet. Indien het Emotioneel Evenwicht verstoord is leidt dat tot verlies van energie, eigenwaarde en zelfrespect. Daardoor ervaart men angst, een fobie, onzekerheid, boosheid, jaloezie en andere klachten en bestaat de kans dat er gezondheidsklachten, gebrek aan vitaliteit en verlies van levensenergie optreden. Emotioneel Evenwicht is een unieke en revolutionaire methode, gebaseerd op de oeroude kennis van de energiebanen. Het is snel aan te leren en je zult de relatie gaan zien tussen hoe jij je lichamelijk voelt en je gedrag. Dit geeft je de sleutel in handen om dat te creeren wat je wilt. Lage eigenwaarde, fobieen, depressies, hoofdpijnen, moeheid en nervositeit zullen tot het verleden behoren. Emotioneel Evenwicht ligt nu binnen ieders bereik en is de eerste stap naar totale vitaliteit.

Reiki en edelstenen<BR></A>U. Klinger-Raatz
Reiki en edelstenen
U. Klinger-Raatz

In REIKI EN EDELSTENEN verbindt Ursula Klinger twee natuurlijke, genezende krachten tot één optimale geneesmethode. Enerzijds bewerkstelligt Reiki - de universele levenskracht - de oorspronkelijke harmonie van lichamelijke en psychische functies, anderzijds brengen edelstenen zoveel licht- en kleu ies in de chakra's plooiing, dat de chakra's onbelemmerd hun vitaliserende kracht kunnen oefenen. De eenvoudige, logische opzet van het boekje - eerst worden de eigenschappen van de edelstenen behandeld, daarna de Reiki-handposities en tenslotte de twaalf, Reiki-behandelingen met edelstenen maakt het voor iedereen mogelijk op natuurlijke wijze met behulp van de verborgen krachten van het Universum zich te ontdoen van frustraties, pijn en verdriet om daardoor stevig en gelukkig met beide benen op de grond te kunnen staan.


Reiki<BR></A>W. Lubeck
Reiki
W. Lubeck

Reiki behoort momenteel tot de meest geliefde methoden van genezen, ontspannen en zelfverwerkelijking. Reiki bestaat uit een systeem waarin in drie graden de kennis en kracht doorgegeven worden die nodig zijn om de gewenste geestelijke en lichamelijke transformatie tot stand te brengen. Lübeck's REIKI - de Weg van het Hart is het eerste boek dat de veranderingen per graad in detail beschrijft om vervolgens uit te leggen hoe in de loop van de derde graad de leerling zelf tot reiki-meester uitgroeit, waarna hij op zijn beurt de verworven inzichten en gaven voor anderen kan gebruiken en doorgeven. Met andere woorden: zoals ieder authentiek inwijdingssysteem is ook reiki een gaaf voorbeeld van spirituele recycling. Samengevat bevat Lübeck's REIKI - de Weg van het Hart een zeer effectieve en korte methode om liefde, persoonlijke groei en gezondheid harmonisch te beleven.


Met een Open Hart<BR></A>Y. Verschure
Met een Open Hart
Y. Verschure

Met een Open Hart is het natuurlijk vervolg op Weg naar het Licht, Yasmin Verschure's eerste boek en debuut. Staat daarin nog het sterfproces van een ánder centraal, in Met een Open Hart zijn het de eigen beproevingen en wanhoop die de schrijfster in haar geloof en vertrouwen in Liefde en Licht versterken. Hoewel even fijngevoelig en intiem als haar vorige werk, gaat Met een Open Hart een stap verder - zoals dat bij iedere nieuwe levensfase te verwachten is. Yasmin Verschure schrijft: Reiki bevat in al haar eenvoud de essentie van het leven. Maar er is moed voor nodig om steeds opnieuw de diepte in te durven gaan om de volgende dag aan te pakken om geen pijn uit de weg te gaan en de stilte in jezelf niet te vermijden. Strijd en overgave als wegen naar inzicht, vreugde en liefde. Vooral in een maatschappij waarin alles gebaseerd is op niet te voelen om geen lijden toe te laten, een maatschappij waarin je geen waardering krijgt voor wat jij in wezen bent, maar voor jouw nut, jou status. Door bewustzijn en inzicht wordt het mogelijk om pijn en lijden te overstijgen en te transformeren naar heelheid. Het is als het ware een proces van loslaten en vervangen afgescheidenheid maakt plaats voor heelheid en verbondenheid. Door haar bereidheid zich juist in haar grootste smart voor totaal over te geven bewijst Yasmin Verschure niet alleen dat lijden op deze wijze een proces van loutering van heelwording is maar tevens dat Reiki hierbij een essentiele rol vervult.


De Reiki-gids<BR></A>S. Nederlof
De Reiki-gids
S. Nederlof


Reiki, de kosmische levenskracht<BR></A>Paula Horan
Reiki, de kosmische levenskracht
Paula Horan

Reiki is een uit Japan stammend begrip dat de kosmische levenskracht beschrijft. Reiki is de energie die in al wat leeft aanwezig is, het voedt en in stand houdt. Reiki is tegelijkertijd de beschrijving van een natuurlijke geneesmethode die op zichzelf of in samenhang met andere vormen van genezen bedreven kan worden. In REIKI, DE KOSMISCHE LEVENSKRACHT beschrijft de psychologe Dr. Paula Horan de toepassing, werking en functie van Reiki-energie, die toegang geeft tot onze persoonlijke geneeskrachten en het contact herstelt met dat volmaakte stelsel van subtiele energieën, dat elk innerlijk leven onderling verbindt. Van deze kosmische kracht, de grondslag van ieder leven, kan iedereen zich zowel bewust worden als bedienen voor het heil van zichzelf en anderen. In een aantal praktische oefeningen beschrijft Dr. Horan hoe geestelijk genezen functioneert en hoe andere therapeutische elementen als chakra's, klanken, kleuren, kristallen, vasten en massage-technieken in het Reiki-genezingsproces betrokken kunnen worden en hoe tevens na Reiki-ervaringen en -inwijdingen een versnelde spirituele sprong optreedt. Omdat Reiki noch maandenlange studie noch training vergt, maar louter berust op het praktiseren van zelfgenezende krachten, kan men zonder overdrijving Reiki de democratisering van het genezingsproces noernen, waarvan de eenvoud de schoonheid is. Een voor leken en therapeuten bruikbare handleiding.


Het Reiki handboek<BR></A>W. Lubeck
Het Reiki handboek
W. Lubeck

Het meest waardevolle van de kosmische levenskracht REIKI is dat het ons in staat stelt door middel van de uitstraling van Reiki-energie ons innerlijk zelf en ons uiterlijk gedrag in harmonie met elkaar te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen zich van Reiki-inwijdingen en het Reikigenezingsproces bedienen om het oorspronkelijke evenwicht tussen hun psychische en lichamelijke functies te herstellen.


Reiki<BR></A>Judith Hilswicht
Reiki
Judith Hilswicht

Reiki is een natuurlijke genezingsmethode. Door handoplegging wordt de Universele Levenskrocht doorgegeven aan mens, dier of plant. Het vrije stromen van deze energie verbindt zich met het innerlijke zelf, leidt tot lichamelijk welzijn en een goede gezondheid, versterkt het zelfbewustzijn en bevordert persoonlijke ontwikkeling. Door zijn natuurlijke eenvoud kan, na een inleidende cursus, iedereen Reiki zowel bij zichzelf als bij anderen toepassen. In Reiki, een praktische cursus in het werken met de Universele Levenskracht beschrijft pedagoge en psychologe Judith Hilswicht hoe eenvoudig het eigenlijk is alle fasen van Reiki te leren beheersen en bespreekt zij stap voor stap de verschillende behandelingsstadia die daartoe doorlopen dienen te worden. Een duidelijk en praktisch boek met vele verhelderende afbeeldingen.


Het pendel handboek<BR></A>W. Lubeck
Het pendel handboek
W. Lubeck

Walter Lübeck's Het Pendel Handboek begint met het bespreken van de keuze, gebruik en zuivering van de pendel, terwijl het besluit niet een groot aantal pendelkaarten die zich in de dagelijks praktijk bewezen hebben en aantonen hoe nauw en nuttig de verbanden zijn tussen enerzijds pendelen en anderzijds aardstralen, aura's. Bachbloesem remedies, chakra's, edelstenen, geuren en kruiden. en hoe deze factoren op allerlei gebieden uitstekend bruikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld bij beroepskeuze, gezondheidsproblemen, relatie-aangelegenheden, vriendschapsbanden, voedseladviezen, enz. Behalve uitermate praktisch, getuigt Lübeck's Het Pendel Handboek van diep inzicht, omdat de auteur de mogelijkheden van liet pendelen benadert vanuit zijn ervaring als Reiki-incester. Het is verbluffend te zien hoe veel groter de reikwijdte van pendelen daardoor wordt en hoe snel bijvoorbeeld beruchte stukjes van de pendel puzzel, zoals "waarom beweegt mijn pendel niet "waarom slaat hij maar één kant uit '?" op hun plaats vallei], wanneer ze vanuit deze extra (Reiki) demensie worden bekeken. Lübeck's Het Pendel Handboek is niet alleen het ideale boek voor de beginner, maar bovendien een bron van wijsheid die pendelsessies tot con diepgaand persoonlijk en geestlijk gebeuren maakt.

Een ongewoon gesprek met God<BR></A>N.D. Walsch
Een ongewoon gesprek met God
N.D. Walsch

De auteur beschrijft in dit boek de goede gesprekken die hij rechtstreeks met God gehad heeft. Ze gaan over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. God blijkt een intelligente, kritische en humoristische waarnemer van het leven op aarde. Zijn bemoedigende boodschap is dat de mens vooral de schepper moet zijn van zijn eigen leven. Een ongewoon gesprek met God werd meteen bij verschijnen een bestseller en is dat nog. Het verovert de wereld en verschijnt nu in vijftien landen. Het is een verrassend, oneerbiedig maar absoluut meeslepend boek. Het bevat de wijsheid van alle tijden voor iedereen die wil luisteren. Een ongewoon gesprek met God kan ook uw leven veranderen.


Een nieuw gesprek met God<BR></A>N.D. Walsch
Een nieuw gesprek met God
N.D. Walsch

Een ongewoon gesprek met God was een verrassend, meeslepend en veelverkocht boek, dat binnen een week uitverkocht was. In Een ongewoon gesprek met God spreken God en Neale Donald Walsch vooral over de plaats van de mens in de menselijke maatschappij; over onderwijs, over gezondheidszorg, over maatschappelijke problemen. God blijkt ook op dit gebied onverwachte, en soms verbazingwekkend ongecompliceerde visies op de wereld te hebben. Wij maken de wereld onnodig ingewikkeld, met al het ongemak dat dat met zich meebrengt. In dit boek ontdekken we dat God er vertrouwen in heeft dat we al doende leren om de aarde leefbaar te houden.


Derde gesprek met God<BR></A>Neale D. Walsch, Ruud van der Helm
Derde gesprek met God
Neale D. Walsch, Ruud van der Helm

Op het fenomenale succes, ook in ons land, van Een ongewoon gesprek met God en Een nieuw gesprek met God, volgt nu een even fascinerend en uitdagend derde gesprek. Het gaat vooral over universele vragen die elk mens zich wel eens stelt, zoals: wat is de dood, wat is er na de dood, wat is het heelal, en wie of wat is er nog meer in het heelal? Maar ook over opvoeding, huwelijk, de zin van het leven, en vele andere onderwerpen, vindt u hier soms controversiële, maar altijd inspirerende inzichten. God moedigt ook in dit boek Neale Donald Walsch aan, en via hem ook u, om een leven te leiden zonder angst en benepenheid, maar vol verdieping en spirituele verrijking.Een met God
Neale D. Walsch

In Eén met God beschrijft Donald Walsch hoe hij werd geraakt door God en tevens meer mens werd. Uit de ware vriendschap met God ontstaat een groot en liefdevol gevoel van eenheid. God is in de mens, en het goddelijke is overal.Om dat te zien en te ervaren, hoeven wij slechts afscheid te nemen van het al te menselijke. Neale Donald Walsch houdt ons de tien menselijke illusies voor, die ons scheiden van het goddelijke. Ook u kunt deze illusies overwinnen en één worden met de Schepper.


Vriendschap met God<BR></A>Neale D. Walsch, Ruud van der Helm
Vriendschap met God
Neale D. Walsch, Ruud van der Helm

'Een ongewoon gesprek met God', 'Een nieuw gesprek met God' en 'Derde gesprek met God' zijn de wereldberoemde boeken waarin Neale Donald Walsch verslag doet van de gesprekken die hij met God had. God bleek geen strenge, straffende God te zijn, maar een kritische, diepgravende maar ook geestige gesprekspartner. Er ontwikkelde zich een intense vriendschap, en daarvan doet Walsch verslag in 'Vriendschap met God'. Hij verloor zijn twijfel, zijn schaamte en zijn angst om met God om te,gaan. Hij werd door God geraakt en werd tevens meer mens. Dat geluk wil hij met u delen. Ook in 'Vriendschap met God' gaat Walsch in dialoog met God, en wil hij u helpen om dat op uw manier ook zelf te doen.


Het werkboek bij een ongewoon gesprek met God<BR></A>N.D. Walsch, R. van der Helm
Het werkboek bij een ongewoon gesprek met God
N.D. Walsch, R. van der Helm

Neale Donald Walsch schreef met Een ongewoon gesprek met God een spirituele bestseller, die ook in ons land veel weerklank vindt. Tienduizenden exemplaren van dit unieke boek werden verkocht, en velen verdiepen zich in de goddelijke boodschap die hen in dit boek wordt aangereikt.


Over holistisch leven<BR></A>Neale D. Walsch, Ruud van der Helm
Over holistisch leven
Neale D. Walsch, Ruud van der Helm

Holisme is een levenshouding die het individu plaatst in de totaliteit van het leven. Het is een spirituele levenshouding waarbij je je constant afvraagt wat de zin is van jouw leven. Niet alleen in persoonlijk opzicht maar ook als onderdeel van het totale werelddenken. In feite staat holisme voor beter leven. Meer aandacht aan je lichaam schenken, er zuiniger mee omgaan. Maar ook meer aandacht geven aan de wereldproblemen. Wat doe ik, persoonlijk, aan de milieuproblematiek of aantasting van het klimaat. De auteur weet dit kernachtig en begrijpelijk neer te zetten. Bij het lezen van zijn boek ga je daar echt over nadenken. Het is pakkend en maakt je bewust van je eigen keuze. Bevat een inleiding en een epiloog met enkele Amerikaanse adressen. Makkelijk leesbaar lettertype. Blauwgroen omslag met een dreigende foto van lucht en water die in elkaar overgaan.


Persoonlijk dagboek<BR></A>Neale D. Walsch, Ruud van der Helm
Persoonlijk dagboek
Neale D. Walsch, Ruud van der Helm

'Hoe kan ik zelf in gesprek komen met God?' Deze vraag wordt Neale Donald Walsch vaak gesteld. Hij' geeft altijd hetzelfde advies: zoek rust en stilte. Keer in tot uzelf Mediteer een kwartier per dag, elke dag. En schrijf op wat in u opkomt als u communiceert met God in de stilte in uzelf. Persoonlijk dagboek maakt het u makkelijk. U vindt hier voor elke dag een tekst die als uitgangspunt kan dienen, alle gekozen uit Een nieuw gesprek met God. En op elke bladzijde ruimte om het inzicht dat u gegeven wordt, op te schrijven. Zo wordt dit boek een kostbaar persoonlijk dagboek: het logboek van uw spirituele reis.


Van dag tot dag<BR></A>Neale D. Walsch, Ruud van der Helm
Van dag tot dag
Neale D. Walsch, Ruud van der Helm

Een ongewoon gesprek met God is het boek waarin, alleen al in ons land, vele tienduizenden steun, hoop en inspiratie hebben gevonden; wereldwijd zijn het er miljoenen. Neale Donald Walsch stelde God vragen - over de mens, over goed en kwaad, over werk, over liefde, over de zin van het leven. En God antwoordde. Van dag tot dag laat u delen in dat gesprek. Voor elke dag van het jaar is een gedachte gekozen uit dit boek. Een gedachte waarover u kunt mediteren en die u kan inspireren. Een gedachte die u God nabij brengt. God is er. En spreekt ook tot u.

Computer boekenga naar afdeling:
Reiki boeken
Spirituele boeken

Qi Gong boeken
Edelstenen en mineralen
Tai Chi
Meditatie boeken
Yoga boeken


Het Reiki vuur
F.A. Petter, U. Rossow

Het originele Reiki handboek van dr. Mikao Usui
M. Usui, F.A. Petter

Reiki en de andere stralen
K. Milner

Reiki voor iedereen
Tanmaya Honervogt

Reiki - de derde graad
D. Sommer

De sleutel tot zelf-bevrijding
C. Beerlandt

Reiki, heel jezelf en anderen
B. Muller, H.H. Gunther

Reiki
B. Waites, Naharo

Het Reiki lexicon
Doris Sommer

Reiki / deel De tweede graad
Eckart Warnecke

Reiki bij zwangerschap
Eckart Warnecke, B. Weigl-Hartog

Reiki, heel jezelf en anderen
B. Muller, H.H. Gunther


Muziek Cd,s


Reiki tantra
mahanta Das

Reiki touch of love
Anuvida/nick tyndall

Healing reiki i
Aeoliah

Karuna reiki vol.2
marco Milone

Song for reiki
Micon

Reiki-healing light
Gandalf

Music for reiki
david Sun