Bach Bloesem remedies

De Filosofie
Edward Bach ging er vanuit dat de 38 "deugden" als verbinding dienen tussen je persoonlijkheid, zoals je hier op aarde je manifesteert en de hogere zelf of je ziel.

Als je niet in harmonie met je hoger zelf handelt veranderen "deugden"in negatieve gemoedstoestanden, b.v.:

Uit geloof: pessimisme
Uit hoop: wanhoop
Uit dapperheid en vertrouwen: angsten

De bloesems herstellen door hun trillingen het contact met het hoger zelf en helpen de betrokkenen de deugd verder te ontwikkelen.

"De negatieve zielstoestanden worden niet als symptomen "bestreden", want daardoor zou men ze energetisch in stand houden. Ze worden veeleer door hogere energietrillingen als het ware overstroomd, waardoor ze, zoals Edward Bach het noemt, "wegsmelten als sneeuw voor de zon".

Korte tijd nadat Edward Bach de 38 remedies had ontwikkeld stierf hij op 50-jarige leeftijd in zijn slaap. Na het overlijden van Edward Bach werd zijn werk door zijn twee meest toegewijde assistenten - Nora Weeks en Victor Bullen - doorgezet. Zij hebben hun werk weer overgedragen aan John Ramsell en Nicky Murray, broer en zus, die de beheerders werden van het "Bach centrum". Jammer genoeg wordt de naam van Nicky Murray nergens meer vermeld!

Soms lees je verhalen waarin Edward Bach als een soort halfgod wordt afgeschilderd. Hij was een gewoon mens, hield ervan om in de kroeg een borrel te drinken, rookte meer dan misschien wel goed voor hem was, hij hield ervan de vissers te helpen bij het aan land slepen van hun boten en wandelingen te maken in zijn geliefde de dorpjes van het platteland, maar door de kenmerkende eigenschap van zijn werk, n.l. zijn onzelfzuchtige verlangen om de mensheid te helpen heeft hij ons een geweldige erfenis nagelaten.< < de geschiedenis

copyright © Madeleine Meuwessen starremedies.nl

Madeleine Meuwessen van het C.I.N.T. zal wekelijks langskomen op het "Bach bloesem forum" om jouw
eventuele vragen te beantwoorden.Over Ainsworths
De filosofie
Star Remedies


Nieuwe therapieen met Bach-bloesems / deel Diagnose en behandeling ook via huidzones<br>D. Kramer
Nieuwe therapieen met Bach-bloesems
Nieuwe therapieen met Bach-bloesems / deel II<br>D. Kramer
Nieuwe therapieen met Bach-bloesems
deel II

Bach-bloesems als sleutel tot de ziel<br>Mechtild Scheffer
Bach-bloesems als sleutel tot de ziel
Met Bach-bloesems weer in evenwicht<br>Annie Classens
Met Bach-bloesems weer in evenwicht
De helende kracht van Bach-bloesems<br>Rachelle Hasnas
De helende kracht van Bach-bloesems