Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Op allerlei sites op het internet en in boeken over heling in de ruimste zin van het woord etc. ben ik in de loop van vele jaren opmerkingen, spreuken, gezegden en verhalen tegengekomen die je een bepaald inzicht kunnen geven.
Deze heb ik altijd opgeschreven en zorgvuldig bewaard. Ik vond het tijd worden hieronder daarvan een overzicht te geven met als doel dit met een ieder te delen ter bevordering van het bewustzijn. Zo de bronvermelding was vermeld heb ik die hieronder ook opgenomen. Al die mensen die deze verhalen, spreuken, gezegden en opmerkingen etc. naar buiten hebben gebracht ben ik, en met mij al degenen die dit zullen lezen daar ben ik van overtuigd, bijzonder dankbaar.
Vind de woorden die anderen sterken ze sterken uiteindelijk ook jezelf.

 

-1-

Wat je schept voor een ander komt altijd naar je terug,
je schept dus voor jezelf.

-2-

Niet wat ons overkomt, maar de reactie op wat ons overkomt doet pijn.

-3-

Wil je begrepen worden, probeer dan eerst jezelf te begrijpen.

-4-

Aanraking is de meest fundamentele vorm van communicatie.

-5-

Tijd is een betrekkelijk begrip, hoe meer je je er van bewust bent, hoe minder je er van hebt.
Van Dick Zuiderduin.

-6-

Zie het leven als een aaneenschakeling van gelegenheden om liefde te geven, van moment tot moment.
Elke dag heeft veel momenten dus je hebt nog veel te doen.

-7-

Vogels van verdriet vliegen boven je hoofd maar zorg dat ze geen nesten maken in je haar.


-8-

Het hangt allemaal af van onze kijk op de dingen, niet hoe ze van zich zelve zijn.

-9-

We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien de dingen zoals wij zijn.

-10-

Wat we niet kunnen voelen kunnen we niet helen, ga dus naar je gevoel.

-11-

God schenk mij de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, de innerlijke rust om te accepteren wat ik niet verhelpen kan
en de wijsheid om het verschil te weten.

-12-

Doodgaan is geen bewijs van mislukt zijn, niet ten volle leven is de enige manier van tekort schieten.

-13-

Het is beter iets moois te verliezen dan het nooit te hebben gehad.

-14-

Erken bij jezelf de volgende woorden:
Ik ben niet okay, jij bent niet okay, maar dat is okay.
Hierdoor kunnen we besluiten om ons verdriet niet aan een volgende generatie door te geven maar te beginnen onszelf en anderen lief te hebben.

-15-

Het leven op deze wereld breekt iedereen, en naderhand zijn velen zeer sterk op de plekken die gebroken zijn geweest.

-16-

De mens maakt plannen en God wacht.


-17-

De schoen die bij de een past knelt bij de ander.

-18-

Er was eens een man die zolang naar een schat groef, dat hij de schat van het leven niet opmerkte. En de kuil werd zijn graf.

-19-

Aan geboorte en dood valt niets anders te doen dan te genieten van de tussenliggende periode.

-20-

Het grootste geschenk van het leven is dat wij niet eeuwig leven.
Daardoor worden wij geconfronteerd met het bestaan.

-21-

Als we naar de hemel gaan en daar onze Maker ontmoeten zal onze Maker niet tegen ons zeggen, waarom ben je geen Messias geworden. Waarom heb je geen geneesmiddel tegen dit of dat ontdekt. De enige vraag die ons op dat kostbaar moment gesteld gaat worden is, waarom ben je niet geworden wie je bent.

-22-

Elke volmaakte handeling schept een gevoel van welbehagen. Dit gevoel vormt de rechtvaardiging er van.

-23-

De kracht van elke groep of organisme hangt af van de solidariteit.
De eensgezindheid, het vermogen om innerlijke krachten te combineren en te coördineren.

-24-

Artsen weten maar al te vaak wat ze denken en geloven, maar hoogst zelden wat ze voelen.

-25-

Zij die zich aangesproken voelen, kunnen dit op elk moment van de dag nog gaan veranderen.

-26-

De meeste mensen eten teveel. Van een kwart dat ze eten kunnen ze leven.
Van de overige driekwart leven de artsen.

-27-

Technologie, specialisatie verdrijft steeds meer de verfijnde aandacht naar de menselijke behoeften.

-28-

Artsen zijn soms druk bezig voor God te spelen, terwijl zo weinigen van hen daarvoor de kwaliteiten hebben. Bovendien is die baan al vergeven. Voor God spelen leidt tot zelfvernietiging.

-29-

Wie kan zijn medemensen onderrichten, terwijl hij nog steeds in het duister tast over zichzelf.

-30-

Vaak zijn er geen ongeneeslijke ziekten, alleen ongeneeslijke mensen!

-31-

Een gewone kankerpatiënt zou kunnen zeggen “Waarom ik God”, een kankerpatiënt met de wil te overwinnen zou kunnen zeggen: “Geen geintjes met mij, God”.

-32-

Zijn doen en hebben:
Je zou kunnen zeggen dat het leven 3 dimensies heeft:
zijn doen en hebben.
Vaak proberen we omgekeerd te leven.
We proberen meer geld te hebben en het gevoel te krijgen
dat we meer kunnen doen waar we zin in hebben,
zodat we gelukkiger zijn.
Maar eigenlijk moet de volgorde omgekeerd zijn.
We moeten eerst zijn wie we echt zijn, vervolgens doen waartoe we ons geroepen voelen, om te hebben wat we willen.
Uit het boekje AF, een indentiteit uit een hoger bewustzijn. Het boekje heet Lichtrijder en wordt uitgegeven door Ankh Hermes

-33-

Een van de voordeeltjes van het houden van jezelf is dat je je er goed door voelt.
Van Louise Hay

-34-

Woorden kunnen je helpen iets te begrijpen. Ervaringen staan je toe iets te weten.
Uit het boek: Een gesprek met God van N.D.Walsch

-35-

Wie de regenboog wil zien moet de regen er bij nemen.

-36-

In jezelf ligt de gehele wereld besloten en als je weet hoe je moet kijken en leren, dan sta je voor de deur en de sleutel is in je hand. Geen mens ter wereld kan je die sleutel geven, of kan de deur voor je openen. Dan kun je alleen zelf doen.
Van Krishnamurti.

-37-

Wind tegen is wind mee als je de andere kant op gaat.

-38-

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

-39-

Als je het niet op kan lossen is het geen probleem.

-40-

Pijn is onvermijdelijk, lijden is een keuze.

-41-

Kritiek geven is als een injectie: Het is vaak niet leuk, maar als je het niet doet verergert de kwaal.

-42

Geluk is net een vlinder: Wanneer je er achter aan loopt vang je het nooit, maar als je even niet op let landt die op je schouder.

-43-

Kennis geeft macht, wijsheid geeft kracht.

-44-

Als je doet wat je leuk vindt, werk je nooit echt!

-45-

Vraag aan iemand hoe een perzik smaakt en hij zal je zeggen precies uitleggen kan ik het niet, als je het echt wilt weten dan kun je hem het beste proeven. Zo is het ook als iemand aan je vraagt wat Reiki is.
Van Dick Zuiderduin.

-46-

Plotseling verlies van een baan is een kans tot verandering.
Chinees gezegde.

-47-

Het wezen van een wondergenezing bestaat uit het vermogen de aandacht zo duidelijk en grondig op het huidige moment te concentreren dat de hoedanigheid van de ziekte ogenblikkelijk wordt getransformeerd.

-48-

De wil tot genezen is het vermogen om het leven onder ogen te zien vanuit de bereidheid tot het veranderen of loslaten van alles wat geen bijdrage levert aan ons innerlijk welzijn.

-49-

Het open en eerlijk onder ogen zien van je leven kan heel vaak verandering betekenen.
Vaak is het vooruitzicht op het verwerkelijken van de voor genezing noodzakelijke veranderingen de zieke te machtig, waarna hij zijn toevlucht neemt tot ontkenning, een kenmerk van de wil tot leven in plaats van de wil tot genezen.


-50-

Het einde is altijd tevens een nieuw begin.

-51-

Het onvermogen de natuurlijke opeenvolging van veranderingen te accepteren belemmert onze groei en verstoort onze gezondheid.
Het is onmogelijk het proces van groei en verandering te stoppen.

-52-

Je ervaring is het gevolg van je verwachtingen.

-53-

Muziek is voedsel voor je ziel.

-56-

Een fatsoenlijk mens beledigt mij niet, een onfatsoenlijk mens kan mij niet beledigen.

-57-

Als je de sleutel naar bevrijding zoekt is er slecht en goed nieuws.
Het slechte nieuws is er is helemaal geen sleutel!
Het goede nieuws is, de deur staat altijd open. (Van Jan Kersschol.)

-58-

Elk moment dat je je druk maakt over je verleden gaat af van je toekomst.

-59-

Soms is het erg iets moois te verliezen,
maar dat is nog altijd beter dan het nooit te hebben gehad.

-60-

Hoe kun je iets in bedwang houden. Geef het alle ruimte die nodig is.

-62-

Harmonie dient het doel te zijn waarnaar wij mogen leven.
Van Dick Zuiderduin.


-63-

God schenk mij de gemoedsrust om te dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen.
De moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen.
De wijsheid om het verschil daartussen te zien.

-64-

Uw kinderen zijn niet uw kinderen.
Zij zijn zonen en dochters van het verlangen van het leven naar zichzelf.
Zij komen door middel van U en hoewel ze bij U zijn, behoren ze U niet toe.
U mag ze Uw liefde geven, maar niet Uw denkwijze, want zij hebben hun eigen gedachten.
U mag hun lichamen huisvesten maar niet hun zielen.
Want hun zielen wonen in het huis van morgen, dat U niet kunt bezoeken,
zelfs niet in Uw dromen.
U moogt U inspannen om hun gelijken te zijn, maar tracht hen niet gelijk te maken aan u.
Want het leven gaat niet achterwaarts of blijft bij gisteren staan.
1928 Kablil Gibran uit de phrophit (de profeet)

-65-

Je kunt alle kennis van de wereld bezitten, zonder de wijsheid haar te gebruiken is ze niets waard.

-66-

De mens zoekt altijd naar de verschillen tussen hem en de ander maar helaas niet naar datgene wat hem met die ander verbindt.
Van Dick Zuiderduin.

-67-

Wijsheid is niet doen wat je wilt
maar willen wat je doet. (In doen wat je wilt ben je nog altijd afhankelijk van je omstandigheden, een vrije dag, je vakantie, de ruimte die anderen je moeten geven)
Van Magda Maris

-68-

Losmaken van wederzijdse afhankelijkheid.
Ik doe mijn dingen en jij doet jouw dingen.
Ik ben niet op deze wereld terechtgekomen om te voldoen aan jouw verwachtingen en
jij bent niet op deze wereld terechtgekomen om te voldoen aan mijn verwachtingen.
Ik ben ik en jij bent jij en een eventuele ontmoeting zou heerlijk zijn.

-69-

Mensen die niet van zichzelf houden kunnen onmogelijk van een ander houden.
Van Fromas 1982

-70-

Als je een plant snoeit wordt hij nooit echt zoals hij is. Zo is het ook met de mens.
Van Dick Zuiderduin

-71-

Je zult alles wat je nodig hebt ontvangen,
als je ophoudt te vragen wat je niet nodig hebt.
Van Shri Nisargadatta Maharaj

-72-

Als een bloem, zo is het leven,
t begin is teer en klein.
De een bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke groep je hoort,
dat is het geheim van het leven.

-73-

Wie geluk wil oogsten, moet het delen,
want geluk is als tweeling geboren.

-74-

Niemand gaat verloren, ons leven ( onze energie ) is eeuwig.
Toch sterven mensen, en we zijn dan treurig en vol emoties.
Vanwege het gemis, het gaat dan om ons eigen gevoel,
maar we hebben toch samen een doel.
Laten we blij zijn, voor degene, die mag gaan,
en niet zelf op de voorgrond gaan staan.
Want het is toch alleen maar de stof die achterblijft.
De mens ( de energie)gaat verder, dat is buiten kijf
Laten we hem dan zijn geluk gunnen. ( Laten we de energie zijn rust gunnen om weer deel uit te maken van het totale energieveld )
En laten we hier elkaar steunen, om toch zonder die geliefde ook verder te gaan.

-75-

In het allerdiepste donker, daar begint het mooiste licht.

-76-

Angst is het hechtmiddel waarmee alle negatieve gevoelens bij elkaar worden gehouden.

-77-

Het streven naar afscheiding komt altijd voort uit de drang van het ego om zelf beter en belangrijker dan anderen te zijn.
Van Frank Arjava Petter, Reikimaster, thans wonende in Duitsland

-78-

Uit eenheid komt heelheid voort.
Heelheid uit eenheid is blijvend.

-79-

De dingen op zichzelf zijn niet slecht, alleen de wijze waarop je er over denkt.
Van de filosoof Epictetus.

-80-

De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest.

-81-

Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen. Zo scherpt de ene mens de ander.

-82-

Hoe meer woorden je gebruikt, des te minder betekenen ze :
Waarom zou je dus nog veel zeggen.

-83-

Je lichaam is een jas die je tijdens je overlijden uittrekt,
Maar je kunt tijdens dit leven mooi geen nieuwe jas kopen.

-84-

Wie veel zweeft kan nooit rechtop lopen.

-85-

Pas als de laatste boom geveld is, de laatste rivier vergiftigd is, de laatste vis gevangen is
dan zal de mens ontdekken dat geld niet eetbaar is.

-86-

Uit ervaring in het bijzonder door het geven van Reikicursussen:
De prachtigste bloemen bloeien vaak in het verborgene. Alles heeft zijn eigen schoonheid maar niet iedereen ziet dat.

-87-

Of je het leven ziet als een buitenkans of als een last hangt af van het standpunt dat je inneemt, niet van de omstandigheden waarin je verkeert.
Velen die het leven als een last hebben ervaren zijn naderhand daardoor de intense schoonheid ervan gaan inzien.

-88-

Zij die niet beter weten zien ziekte als een vijand.
Verstandige mensen zien ziekte als een last.
Wijze mensen zien ziekte als vriend.
Zij die niet beter weten verwachten genezing van buitenaf.
Verstandige mensen zoeken probate middelen.
Wijze mensen genezen zich van binnenuit door middel van hun zelfhelend vermogen .

-89-

Je dromen zijn waar, niet wat je denkt of hoort.

-90-

Het is maar wat ik mijn lichaam wijsmaak.

-91-

De kunst is je denken uit te schakelen en te zeggen wat je ziet.


-92-

Er komt geen gedachte bij toeval bij je op.

-93-

Visualisatie is een communicatiemiddel
Van Jan-R Muller 89, 90, 91, 92 en 93

-94-

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat maar ook het spoor dat je achterlaat.

-95-

Je kunt de blaadjes van een boom niet harder laten groeien door er aan te trekken.
Dat geldt ook voor mensen die aan een Reikicursus deelnemen en de Master die ze begeleidt.

-96-

Om te winnen moet je leren opgeven.
Van Carl Simonton een bewonderenswaardige kankerspecialist

-97-

Werk is het mooiste dat er is, laat daarom altijd iets over voor de volgende morgen.

-98-

Mensen die waarachtig lief hebben hoeven niet in tijd en ruimte samen te zijn, zij zijn in hun hart altijd verenigd.

-99-

Wie zich op het pad van verlichting begeeft heeft de ander nodig.
Om tot verlichting te komen is het belangrijk geduld te oefenen.
Om geduld te leren heb je een tegenspeler nodig.
Zo zie je dat tegenstanders je een dienst kunnen bewijzen.
Van Dalai Lama


-100-

Je hebt nooit een wens ontvangen, zonder tevens de kracht te ontvangen hem waar te maken.
Je mag er misschien echter wel voor werken.

-101-

Zou je het geheim van goede betrekkingen willen weten,
zoek dan alleen het Goddelijke in mensen en dingen
en laat de rest aan God over.
Van J. Allen Boone

-102-

Elk leven heeft zin gehad als men in vrede sterft.

-103-

Het sterkste licht werpt altijd de donkerste schaduw.

-104-

De mens kan nooit iets door zijn wil bereiken. Al het gewenste, ook het niet gewenste komt altijd tot de mens als een geschenk, omdat hij er van overtuigd is dat het zal gebeuren.

-105-

We zijn wat we denken. Alles wat we zijn komt uit onze gedachten. Uit onze gedachten bouwen we onze wereld.
Van Boeddha

-106-

Leven is voortdurend kiezen.

-107-

Wie nooit in het donker heeft gezeten zal nimmer ten volle kunnen genieten van het licht.

-108-

Zij die de duisternis niet bemerken zullen nimmer het licht zoeken.


-109-

Richt je leven zo in, alsof je de volgende minuut moet sterven, en beleef het heden zo zorgeloos, alsof je eeuwig zult blijven leven.
Het geluk ligt niet in het verleden en ook niet in de toekomst.
Gebruik, geniet en beleef dus het heden zonder zorg en verschuif het niet naar een onbepaalde toekomst die je verkeerd gerichte fantasie je voortovert.
Daardoor breng je je recht op geluk om zeep. Neem het heden zoals het is, niet zoals je het graag zou zien. Alleen dan ben je gelukkig.

-110-

Al naar gelang men vertrouwen in iemand stelt en dus het goede in hem ziet, verliest hij de macht om ons teleur te stellen, ongeacht of het om mensen, dieren of dingen gaat.

-111-

Het leven kent geen stilstand. Het leven kent slechts opgang en ondergang.

-112-

De mens die zichzelf wil vernietigen hoeft slechts ononderbroken aan datgene te denken wat hem nog ontbreekt en aan die dingen die hij in het verleden allemaal kwijtgeraakt is en verzuimd heeft.

-113-

Verschuil je niet achter goedkope clichés, zoals: “Ik heb geen tijd”.
De kerkhoven liggen vol mensen die het veel te druk hadden.

-114-

Om een boos gezicht te trekken heeft de mens 17 spieren nodig; om te glimlachen maar twee…. Waarom zou je je dus vermoeien.

-115-

Vlak voor de zon opkomt, is het altijd heel erg donker.

-116-

100 gram praktijk is meer waard dan een ton theorie.

-117-

Het leven is te kort om klein te zijn.

-118-

Het komt er in het leven niet op neer hoeveel verstand je hebt, maar hoe je het verstand dat je hebt gebruikt.

-119-

Onze herinneringen kleuren ons heden, dus zie het verleden in een mooi licht.

-120-

Uit het hart komt liefde voort, uit liefde komt aanraking voort. Toe raak me aan ik wil graag Reiki.

-121-

Aanraking is geen aangename prikkel maar voorziet in een biologische levensbehoefte.

-122-

Aanraking is een taal die in 5 seconden meer onvoorwaardelijke liefde kan overbrengen dan 5 minuten zorgvuldig gekozen bewoordingen.

-123-
Lichamelijk contact is een basisbehoefte die dient te worden bevredigd ter overleving van het organisme.

-124-

Het is niet zo belangrijk wat iemand denkt, veel belangrijker is wat iemand voelt.
Van Dick Zuiderduin

-125-

Sterven is niet meer dan verhuizen naar een mooier huis.

-126-

Wat verwachten we wanneer we in diepe vertwijfeling ons toch nog naar een ander begeven? In ieder geval een aanwezigheid waardoor het diegene toch duidelijk wordt dat er ondanks alles zin en betekenis is.
Van de filosoof Martin Buber

-127-

Een voorzichtig mens staat in sommige situaties veraf van een ramspoedig mens.
Van de filosoof Edgar Jackson

-128-

Er lag een vrouw naakt te zonnebaden. Er kwam een lief klein meesje aangevlogen die neerstreek op haar enkel. Vertederd glimlachte ze ernaar. Vervolgens daalde een grote, oranje- zwarte vlinder neer op haar gezicht. Opnieuw verscheen een warme glimlach op haar gezicht. Een schitterende libel met iriserende vleugels landde op haar schouders. Ook deze verwelkomde ze met een glimlach. Net als de mooie distelvink die neergestreken was op haar tenen. Toen kwam er een mug op haar borst zitten en stak haar. Ze keek er naar en zei:
Zo is het welletjes en nu allemaal opgehoepeld!

-129-

Kanker is gesmoord creatief vuur. Vaak heb je niet gedaan wat je diep in je hart feitelijk wilde.

-130-

Chronische uitputting wordt vaak veroorzaakt door een geblokkeerde energiestroom en niet door een gebrek aan energie.

-131-

Ik heb gevoelens, ik ben zo niet.
Ik heb gedachten, ik ben zo niet.
Ik heb een lichaam, ik ben zo niet
Wat overblijft, is een centrum van pure energie
van waaruit ik mezelf kan beschouwen (te gebruiken als meditatieoefening)

-132-

Wie zichzelf kent zwijgt over anderen.
Wie vlinders wil zien moet van rupsen leren houden.
Wie goed wil zien moet van mensen leren houden.

-133-

Spuug nooit op het ledikantje waar je uitgegroeid bent.


-134-

Je geeft vaak iets aan een ander in de hoop en de verwachting dat je er iets voor terugkrijgt.
Geef daarom het geen je wenst aan jezelf en je bent niet meer afhankelijk van anderen.
Je komt dan op een punt dat je de ander iets kunt geven, omdat je het wilt geven, niet om er iets mee te verdienen.
Want dat laatste heb je jezelf al gegeven.

-135-

Toeval bestaat niet. Toeval betekent namelijk dat je iets toevalt oftewel dat het zo heeft moeten zijn.

-136-

Een enkel vlammetje in de duisternis zorgt voor een zee van licht.

-137-

Ongeluk wordt tot geluk, als men heeft aanvaard.

-138-

Er is in ons allemaal een bron van goedheid die groter is dan wij ons kunnen voorstellen, een kracht om te geven zonder beloning te zoeken. Om te luisteren zonder te oordelen. Om onvoorwaardelijk lief te hebben.
Van wijlen Dr. Elisabeth Kubler-Ross.

-139-

Vandaag is het de eerste dag van de rest van mij leven.

-140-

Je moet de rivier niet duwen, zij stroomt vanzelf.

-141-

De diepste behoefte die ieder mens in zich heeft is zijn of haar weg re vinden naar het werkelijke zelf, het Goddelijke (de bron) van binnen. In het openen van de weg naar het werkelijke zelf helen patiënten zichzelf.


-142-

Liefde is het bindweefsel van het universum. Het houdt het bijeen.

-143-

Een nieuw idee wordt eerst als belachelijk veroordeeld, dan als triviaal verworpen, totdat het tenslotte iets wordt dat iedereen al weet.

-144-

Elk uur is kostbaar. Wacht daarom niet op een tijd die je beter uitkomt.
Want je bent er niet zeker van dat je die ook krijgen zal.

-145-

Het gaat er niet om hoe goed dat je denkt dat je bent.
Het gaat er om hoe goed je echt bent.
Van Dick Zuiderduin.

-146-

De strijdbijl begraven heeft niet veel zin als je een aanduiding zet boven de plaats waar het ligt.

-147-

Iedereen vertrouwen is dwaas, niemand vertrouwen is nog dwazer.
-148-

Bijna iedereen kan tegenslag verdragen, maar als je iemands krachten op de proef wil stellen, moet je hem macht geven.
Van Abraham Lincoln.

-149-

Wie anderen niet kan vergeven maakt de brug kapot waar hij zelf nog overheen moet.

-150-

Wie met modder gooit verliest grond.

-151-

Hij die het eerst kwaad wordt heeft meestal ongelijk.

-152-

Als je een hamer hebt bestaat de neiging om elk probleem als een spijker te zien.
Van Abraham Maslow.

-153-

Ik ben niet bijgelovig, dat brengt ongeluk.

-154-

Als je omwille van je goedheid nooit gefopt bent dan ben je nooit goed genoeg geweest.
Van Peter Wilfred.

-155-

Liefde kan men slechts bewaren door het weg te geven.(Van Thomas Merton, trappist.)

-156-

Vergeven is buigen zonder barsten.

-157-

Er bestaat geen enkele reden om niet gelukkig te zijn, maar we bedenken wel duizenden excuses.

-158-

Niet alle angsten en onzekerheden hoeven overwonnen te zijn.
Zolang ze maar niet onderdrukt of verloochend worden.

-159-

Wie kan loslaten kan ook aannemen. Wie nee kan zeggen kan ook eerlijk ja zeggen.

-160-

Zonder toewijding geen macht, zonder dienen geen controle.

-161-

De ontmoeting met andere mensen geeft ons kracht, het alleen zijn geeft ons helderheid.

-162-

Het negatieve zal nooit overwinnen omdat geen enkel duister licht kan verdragen.

-163-

Het is de kunst om positief te zijn, positief denken en toch niet hechten aan het resultaat.

-164-

Genezen is: Ons herinneren wie we werkelijk zijn. Het is: De verbinding met onze kern herstellen in die gebieden van onze psyche waar we daarvan losgekoppeld zijn en dienovereenkomstig leven.


-165-

Ieder van ons wordt geboren met de levenstaak zich weer met de kern van zijn wezen te verbinden.

-166-

Het beste startpunt om de betekenis van je ziekte te achterhalen is jezelf af te vragen: Waarna heb ik altijd hartstochtelijk verlangd maar wat heb ik nog niet in mijn leven weten te creëren.

-167-

Heling is: Het wegtrekken van de sluier tussen wie we denken te zijn en wie we werkelijk zijn.

-168-

Waarlijk, het is een groot mens die niet met zijn hoofd in de wolken loopt, maar met zijn voeten op de grond blijft.

-169-

Kun je het probleem oplossen dan heeft piekeren geen nut.
Kun je het probleem niet oplossen, dan helpt piekeren niet.

-170-

Het is goed hulp te vragen aan diegenen, die het kunnen geven.


-171-

Anderen beschuldigen van tegenslagen is een teken dat er behoefte is aan ontwikkeling.
Jezelf beschuldigen toont aan dat je met je ontwikkeling bent begonnen.
Jezelf noch anderen beschuldigen toont aan dat je in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bent.

-172-

Iemand helen is het vergroten van iemands bewustzijn.

-173-

Je wordt verlicht door je schaduwkanten in het licht te zetten.

-174-

Intuïtie faalt nooit, tenzij je je er niet door laat leiden.

-175-

We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is als we iets proberen te vergeten.

-176-

Men mag gerust over mij heenlopen, maar niet heen en weer.

-177-

De wijze overdenkt zijn eigen fouten niet die van een ander.

-178-

Bekijk jezelf eerst door de ogen van een ander, voordat je de ander met je eigen ogen bekijkt.

-179-

Eerst mokte ik omdat ik geen mooie schoenen had, totdat ik iemand zag die helemaal geen voeten had.


-180-

Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen doordat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen.

-181-

Als tijd geld is, hoe arm zijn dan de mensen die geen tijd hebben.

-182-

Leer van gisteren, droom van morgen en leef vandaag.

-183-

Als je huilt om een blije situatie, huil je vaak eigenlijk om alle ellende die daarvoor hebt meegemaakt.

-184-

Een glimlach is besmettelijker dan een griep.

-185-

Alles waar je bang voor bent heeft macht over je.

-186-

Wie de waarheid zoekt blijft praten, wie zijn waarheid zoekt wordt stil.

-187-

Een vriend is wie tijdens je leven zegt wat anderen na je dood vertellen.

-188-

Of je nu denkt of je het wel of niet kunt, je hebt gelijk.

-199-

De realiteit is zoals ze is en niet zoals men wil dat ze is.

-200-

De vreugde van het zoeken is vaak groter dan die van het vinden.


-201-

Wijs is de mens die de wonden van het verleden als verband voor de toekomst gebruikt.

-202

Om daar te komen waar je wilt zijn, moest je eerst weggaan van waar je bent.

-203-

Vreugde ligt niet in de dingen, ze ligt in onszelf.

-204-

Als iemand praat met tranen in zijn ogen, dan is de regenboog in zijn hart.

-205-

Ik wil graag een vangnet zijn voor mijn kinderen, maar geen trampoline.

-206-

Wat ik ook doe, mezelf laat ik nooit in de steek.

-207-

Af en toe een kleine hobbel op je levensweg zorgt er voor dat je niet in slaap valt.

-208-

De zin van het leven is er zin aan te geven.

-209

Waar je energie in steekt dat groeit.

-210-

Wat is je grootste gemis? Datgene wat je niet weet dat je mist.
Van Dick Zuiderduin

-211-

Sommige mensen maken van koeiestront nog een slagroomtaart en men eet dit dan ook nog zelf op.
Van Corry Zuiderduin

-212-

Houdt van de buren maar haal de schutting niet weg.

-213-

Degene die ik was, ben ik niet meer. Degene die ik ben, blijf ik niet. Degene die ik wordt zal er op een bepaald moment ook niet meer zijn.

-214-

Houden van is een gezegde dat wij mensen hebben bedacht, één zijn met elkaar is een universeel recht.
Van Dick Zuiderduin

-215-

Rijkdom is geluk kennen.

-216-

De meeste energie wordt verspild met het bewijzen van je belangrijkheid.

-217-

De langste reis die je ooit zult maken is van je hoofd naar je hart.

-218-

Ook bij het graf van het meest geliefde wezen, weent men alleen om zichzelf.

-219-

Het hart heeft zijn redenen, die de reden niet kent.
Van Blaise Pascal

-220-

Waar vrede is van weten, kan het kwaad niet veel beginnen.

-221-

Als je niet liegt hoef je niks te onthouden.

-222-

Verzoening is als het morgenlicht dat langzaam de nacht verdrijft.
Van Phil Bosman

-223

De laatste vreugden van het leven zijn stiller, maar ook voller en dieper.
Van Phil Bosman

-224-

Pijn is genezing in wording.

-225-

Pijn en vreugde zijn met elkaar getrouwd als man en vrouw.
Als dag en nacht vormen ze twee delen van het geheel.
De één kan niet bestaan zonder de ander.

-226-

Eenzaamheid ontstaat niet omdat we geen mensen om ons heen hebben maar vanuit een gevoel van afgescheidenheid in onszelf.

-227-

Begin de maandagmorgen met je vrijdagavondhumeur.
Phil Bosmans

-228-

Als we accepteren dat mensen macht over ons hebben vloeit onze kracht weg.

-229-

Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

-230-

Jaloezie komt voort uit een idee van schaarste.


-231-

Als je jaloers bent wijs je jezelf af.

-232-

Vergeving is een van de krachtigste middelen tot genezing die er bestaat.

-233-

Het wonder is niet door de lucht vliegen of op het water lopen, maar te wandelen op aarde.

-234-

Hoe donker de hemel des te helderder stralen de sterren.
Van Leonardo da Vinci

-235-

Het is nooit te laat je lot in eigen handen te nemen.
Van Maria Herbert

-236-

Elk probleem draagt de oplossing in zich.

-237-

In de steen slaapt het bewustzijn,
in de plant droomt het bewustzijn,
in het dier begint het te ontwaken,
in de mens wordt het tot leven gewekt.

-238-

We scheppen de wereld met onze gedachten.
Van Gautama Boeddah

-239-

Genezing ontstaat alleen als de patiënt boven zichzelf en zijn problemen met het Ik uitstijgt.
Van C.G.Jung

-240-

De toestand van de wereld weerspiegelt onze geestesgesteldheid.

-241-

De collectieve crisis is een afdruk van ons collectief bewustzijn.
Van Roger Walsch

-242-

Als je een stap doet in de richting van God doet Hij er 100 in jouw richting.

-243-

Op het hoogste punt aangekomen moet je altijd naar beneden kijken.

-244-

Tijd heelt geen wonden, wat je doet in die tijd kan wonden helen.

-245-

Als je door de bomen het bos niet meer ziet, ga dan eens naar het strand.

-246-

Als je weet waar je naar toe wilt, ga er dan heen.

-247-

Als je altijd rent, kom je nooit thuis.

-248-

Haast verkort te tijd.

-249-

Niet alleen de heler is belangrijk maar ook het vertrouwen in hem.

-250-

Een goede helper maakt zichzelf overbodig.

-251-

Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd.
Oosters gezegde

-252-

Wat we weten is een druppel, wat we niet weten is een oceaan.
Van Isaac Newton

-253-

Zelfs van stenen die je in de weg gelegd worden kun je iets moois bouwen.
Van Goethe

-254-

Ons enige doel in het leven is de ander onvoorwaardelijke liefde te schenken.
En als we dat niet kunnen probeer de ander dan geen pijn te doen.
Van Dalai Lama

-255-

Irriteer de ander niet onnodig.
Van Anny Vogelzang

-256-

Nieuwe zorgen doen oude vergeten.

-257-

Geef een mens het idee dat hij bijzonder is en hij gaat zich bijzonder gedragen.
Van A.Honkoop

-258-

De dood is slechts een ervaring die de bedoeling heeft je een belangrijke les te leren:
Je kunt niet sterven.
Van Parahansa Yogananda

-259-

Jeugd is een geschenk van de natuur, ouderdom is een kunstwerk.

-260-

Vraag om kracht en je krijgt moeilijkheden om je sterk te maken.

-261-

Kijk in het leven uit naar al wat hoop geeft, de zorgen komen vanzelf.

-262-

Iedereen is dapper, de een er voor de ander er na.


-263-

In het hart van de winter wordt de lente geboren.

-264-

Balans in je leven is het fundament voor gezondheid

-265-

Medelijden doet pijn, mededogen geeft kracht
Tot slot:

-266-

De mogelijkheden van Reiki worden alleen door ons eigen voorstellingsvermogen begrensd.
Van Dick Zuiderduin.


| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?