Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Wat is Reiki:

Bij de beantwoording van deze vraag lees je in de meeste boeken een verhaal over Dr. Mikao Usui als het hoofd van een Christelijke school die na afscheid te hebben genomen van zijn studenten, geïnspireerd door levensvragen van één student, op een berg na 21 steentjes te hebben weggegooid een groot licht zag dat op hem af kwam waarna hij in een soort trancetoestand de reikisymbolen voor zich zag en Reiki ontdekte.
Vervolgens rende hij de berg af en ging hij Reiki in Japan verspreiden. De meeste verhalen gaan dan verder over de opvolgers in de traditionele lijn Hayashi, Hawayo Takata en Grand Master Phyllis Lei Furumoto. Tot slot wordt nog verteld dat in de 2e wereldoorlog alle Reikimasters omkwamen en dat als enige in de traditionele lijn overbleef mevrouw Hawayo Takata.

 

Het was een mooi sprookje maar de digitale snelweg heeft het gelukkig achterhaald.
Langzaam maar zeker wordt het sprookje over Usui en zijn opvolgers ingehaald door de geschiedenis.

Nu deze geschiedenis inmiddels op allerlei websites te vinden is zal ik hier slechts een kort stukje van de geschiedenis vertellen.

Dr. Mikao Usui is geboren in Japan op 15 augustus 1865 in het dorpje Taniai in het Yamagata-district in de Gifuprefectuur.
Zijn vader heette Uzaemon en de meisjesnaam van zijn moeder was Kawai.
Hij trouwde met een vrouw die afstamde van de Suzuki familie. Haar naam is Sadako. Uit het huwelijk zijn 2 kinderen geboren.
Dr Mikao Usui was aanvankelijk een succesvolle zakenman. Het vermoeden bestaat dat hij meer tijd heeft besteed aan zijn eigen bedrijf en vervolgens aan Reiki dan aan zijn gezin. Omstreeks 1914 ging zijn zaak ter ziele. Er bleven vele schulden over.
Dit heeft bij Dr. Mikao Usui tot bezinning geleid en hij kwam tot de ontdekking dat hij iets wezenlijks in zijn leven miste. Dr. Mikao Usui die bijzonder geïnteresseerd was in het boeddhisme is uiteindelijk een boeddhistische monnik geworden. Hij ging veel lezen en studeren in oude geschriften. In het Sanskriet, een oude taal, las hij veel over het boeddhisme en het shintoïsme. Vervolgens volgde hij omstreeks 1918 een Zen boeddhistische training.
Uiteindelijk besloot hij zich terug te trekken op de berg Kurama alwaar hij veel bad, vastte en mediteerde.
Omstreeks maart 1922 beleefde hij op de berg toen hij onder een waterval stond een satori. Traditioneel gezien betekent Satori een glimp in een hogere orde of plotseling inzicht.
Reiki was toen al bekend in Japan maar hij ging op basis van het verkregen inzicht zijn eigen methode van Reiki ontwikkelen en behandelde achtereenvolgens heel vaak zichzelf en daarna zijn familie.
In het bewustzijn dat Reiki niet voor een elitair clubje beschikbaar zou moeten blijven maar voor iedereen richtte hij in 1922 in Tokio de Usui Reiki Ryoho Gakkai op, de stichting voor de Usui Geneeswijze. Daar gaf hij lezingen en behandelingen. Deze organisatie bestaat nog steeds.
Zelf prefereren wij in plaats van het woord geneeswijze het woord heelmethode maar daarover meer na deze geschiedenis.
Hierna heeft hij een paar reikiklinieken opgericht en ontwikkelde hij zes opleidingsniveaus of graden in Reiki.
De eerste 4 niveaus, te rekenen vanaf het zesde niveau werden Shoden of beginnersniveau genoemd, het vijfde niveau werd Okuden oftewel de leer van de ziel genoemd. Dit niveau was in 2 helften opgesplitst. Okuden Zenki en de tweede helft Okuden Koki. Uiteindelijk was er dan nog Shinpiden, door ons mastergraad genoemd.
Dr. Mikao Usui werd door zijn studenten Sensei genoemd en geen meester of master. Usui noemde zichzelf ook geen meester. In Japan is deze uitdrukking niet bekend. In het westen praten we steeds over het misleidende woord Master en hebben we het zelfs over Grandmasters.
Op 12 september 1923 werd Japan getroffen door de grootste aardbeving uit zijn geschiedenis. Er waren onnoemelijk veel gewonden en meer dan 100.000 mensen kwamen om het leven. Duizenden huizen en gebouwen zijn toen ingestort en de daarna ontstane branden verwoestten er nog meer. Duizenden mensen werden dakloos. Daarnaast werden vele mensen ziek.
Dit was voor Usui en zijn studenten aanleiding dag en nacht te werken met het behandelen van mensen met Reiki. Er ontstond een enorme behoefte aan Reiki en in 1925 opende Dr. Usui een hele grote kliniek in Nakano even buiten Tokio thans een onderdeel van Tokio.
Usui begon te reizen om meer mensen te kunnen bereiken. Hij voelde zich gedreven steeds meer mensen over Reiki te vertellen. Omdat Usui met zijn studenten tijdens en nog velen jaren na de aardbeving vele slachtoffers behandelde werd hij door de Japanse Meiji-keizer geëerd en werd hem de Kun San To-onderscheiding verleend.
Op 9 maart 1926 stierf Usui aan een beroerte tijdens zijn verblijf in Fukuyama, naar verluid tijdens een Reikicursus.
Tijdens zijn leven had hij meer dan 2000 studenten begeleid en daarnaast had hij 16 Shinpiden –leraren- opgeleid.
Zijn graf is te vinden bij de Saihoji tempel in Suginami-Ku in Tokio. Naast zijn graf is een gedenksteen opgericht, waarop het leven en werken van Usui met Reiki wordt beschreven.
We mogen deze man diep dankbaar zijn dat hij ons bewustzijn weer wakker heeft geschud waardoor er nu in de hele wereld zoveel mensen bezig mogen zijn met deze universele levensenergie.

De Saihoji tempel .

Ja, zo gaat dat als er wordt geschreven over wat Reiki is.
Maar de hiervoor vermelde geschiedenis vertelt niet exact wat Reiki in de essentie is.

Wat is Reiki dan:
Wij zijn vanaf 1990 met Reiki bezig en nog steeds kunnen wij niet vertellen wat Reiki in zijn essentie daadwerkelijk is.
De essentie van Reiki kunnen voelen dat lukt ons, maar met onze taal het gevoel van Reiki onder woorden brengen lukt ons niet. Onze taal schiet daarvoor tekort.
Wel weten wij dat een ervaring meer zegt dan 1000 woorden.
Als wij aan jou lezer zouden vragen hoe een aardbei smaakt dan kun je met veel moeite een beschrijving geven maar in essentie vertellen hoe die aardbei smaakt lukt niet.
Natuurlijk kunnen wij wel gemeenplaatsen noemen als universele levensenergie, de Dr. Usui geneesmethode, the path to personal perfection, de kracht van de zon en zo zouden wij nog wel een tijdje door kunnen gaan. Maar dan weet jij als lezer nog steeds niet wat het is.
Belangrijk is eigenlijk ook niet te weten wat Reiki in wezen is.
Wees je eens even bewust van je lichaam. Stel je eens voor met hoeveel wijsheid dat allerlei functies verricht. Als je er al bij stilstaat dan weet je nog niet precies hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Zelfs deskundigen weten tot op de dag van vandaag niet hoe het precies werkt.
Toch ademen we, eten we, gaan we naar het toilet en noem maar op. We weten in de essentie niet exact hoe het werkt, we zijn ons er ook niet bewust van maar wat we wel weten is dat het werkt.
Ander voorbeeld je komt ’s-avonds laat thuis en je doet het licht in de gang aan. Je beseft helemaal niet hoe het werkt, je denkt er ook niet over na, het enige wat je wel weet is dat het werkt.
Zo is het ook met Reiki we weten dat het werkt. Voor ons mede aan de hand van de ervaringen en het begeleiden van tussen de 950-1000 cursisten gerekend t/m 2001.
Diep van binnen weten we wel wat het is maar we kunnen het niet verstandelijk en exact onder woorden brengen.
Besef ten slotte dat het verstandelijke weten het echte weten soms danig in de weg kan zitten.
Dus laat het maar gebeuren en ervaar het.

Wel kunnen wij een beschrijving geven wat Reiki voor je kan betekenen en dat doen wij graag op een andere pagina.
| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Spreuken, gezegden en uitdrukkingen.


Index