Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 9, December 2003.

Lieve Reikibeoefenaars,


Zie hier onze negende kontaktbrief.

Wij schreven in de vorige kontaktbrief:
"Het is eindelijk gelukt. Na de laatste K.I. poging is onze dochter toch zwanger geworden. Het kindje groeit voorspoedig in haar veilige buikholte. Eind van het jaar hopen wij in onze nieuwsbrief te kunnen vermelden dat dit nieuwe zieltje gezond ter wereld is gekomen."
En jawel Sinterklaas in hoogst eigen persoon leverde op 5 december 2003 in Losser aan de Hofkamp 35, postcode 7582 GL om 7.07 uur een jongetje af. Hij draagt de namen Ryan Kenley Nowosielski en weegt 3475 gram met een lengte van 49 cm. Moeder en vader maken het goed en zijn dolgelukkig. Opa en Oma maken het ook goed en zijn net zo gelukkig. Op het kaartje stond de navolgende tekst:


warm geluk
tevreden lig je daar
gekomen als zovelen
uniek als geen ander

 

Magazine Helemaal Hengelo:
Afgelopen week plofte in 55000 huizen in Hengelo, Delden, Borne Beckum, Deurningen en Zenderen een kwartaal magazine in de bus. Op de hele pagina van blz. 14 hebben wij samen met Orny Huiszoon mogen vertellen over Reiki, terwijl ik (Dick) op blz. 61 mocht vertellen hoe ik de Kerstdagen en Oud en Nieuw beleef. We waren hiervoor gevraagd. De meesten onder ons kennen Orny Huiszoon wel van de behandelavonden en/of van de Reiki 1 cursussen Het voelt heel goed voor ons dat we op deze wijze Reiki weer bij een behoorlijk aantal mensen weer onder de aandacht hebben mogen brengen.

 

Reiki doeltreffend en gewenst bij mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan?

Wie het weet mag het zeggen!

Eerst werden wij met deze vraag benaderd door een gemotiveerde en gewaardeerde cursist, naderhand zijn we door toevalligheden weer tegen deze vraag aan gelopen.
Velen die een reikicursus hebben gedaan hebben geleerd Reiki een liefdevolle energie is en dat je daarom te allen tijde Reiki kunt geven. Met andere woorden het is altijd goed.
In onze cursussen hebben wij jullie aan de hand van vele ervaringen mogen vertellen dat de werkelijkheid iets anders in elkaar steekt.
Maar hoe zit het nu met mensen die een orgaantransplantatie hebben onder gaan.

In het Reiki Magazine wordt gewag gemaakt van een ingezonden brief met samengevat de navolgende inhoud:

Ervaring met een nierpatiënt, die veelvuldig Reiki ontving na de transplantatie, leert dat er onverklaarbare afstotingsverschijnselen kwamen. Na het stoppen met de Reikibehandelingen werd de situatie weer stabiel.
De specialist van de patiënt zei dat alles wat enigszins weerstandverhogend werkt, verboden moest worden bij getransplanteerde patiënten.

Hetzelfde magazine laat een persoon in het daaropvolgende volgende uitgekomen magazine aan het woord die een harttransplantatie en drie jaar daarna een niertransplantatie heeft ondergaan.
Zijn verhaal komt kort samengevat neer op het volgende:

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om met zekerheid te zeggen dat de Reikibehandeling die de patiënt uit de hierboven bedoelde brief kreeg, de oorzaak was van afstoting. Als er afstoting optreedt, wordt die behandeld, maar en wordt geen onderzoek verricht naar de mogelijke oorzaken.
In de beide gevallen van lichte afstoting van mijn hart, werd er medisch gezien niets gedaan. De arts heeft 2 weken afgewacht voor hij weer een weefselonderzoek deed om te zien of het uit zichzelf was verbeterd. In de tijd tussen de onderzoeken heb ik mezelf verscheidene Reikibehandelingen gegeven om de genezing te versnellen. Het verbaasde mij niet dat de afstoting was opgehouden.
Reiki is een instrument geweest om de dosering van mijn medicatie te verminderen, zonder de voordelen daarvan in gevaar te brengen. Door het gebruik van Reiki is het mogelijk geweest mijn dosering te verminderen, terwijl de benodigde niveaus om de immuniteitsreacties te blijven onderdrukken ongewijzigd bleven.
Ik ben het niet eens met het advies van de arts in de hierboven bedoelde brief (in vorige magazine) en ik ben het levende bewijs van mijn beweringen. We weten allemaal dat Reiki een eigen intelligentie heeft, die de intelligentie van de mens te boven gaat. Zeggen dat de Reiki-energie ertoe zou leiden dat het lichaam de voorgeschreven anti-afstotingsmedicijnen bestrijdt, en daardoor de effecten ervan vermindert en het leven in gevaar brengt, is ongefundeerd. Mijn ervaringen met Reiki en transplantatie hebben me aangetoond dat de Reiki-energie om het herstel te versnellen.
Ik vind het moeilijk te geloven dat ik de uitzondering op de regel ben, vooral omdat ik twee afzonderlijke orgaantransplantaties heb ondergaan.

Laten we eens onbevooroordeeld naar deze twee verhalen kijken. De een zegt ik kreeg onverklaarbare afstotingsverschijnselen na Reikibehandelingen. De ander zegt wat de ene zegt klopt niet want er is geen bewijs, wat ik vertel klopt wel want ik ben het levende bewijs. Zo simpel is dat natuurlijk niet. Het verhaal uit de brief is geen bewijs dat Reiki negatief werkt en het verhaal in de tweede brief is geen bewijs dat Reiki positief werkt in het geval van orgaantransplantaties. Er is simpel geen bewijs, simpel omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar afstotingsverschijnselen in relatie met Reikibehandelingen.
Van afstotingsverschijnselen op zich is nog maar heel weinig bekend, laat staan van afstotingsverschijnselen in relatie met Reikibehandelingen.Het verhaal is ook bijzonder complex. Ieder mens is uniek en allerlei omstandigheden kunnen een rol spelen bij afstotingsverschijnselen. Onderzochte en niet onderzochte omstandigheden.

Wat is nu wijsheid wel of niet behandelen. Een ieder heeft daarin zijn eigen verantwoording in. Ook wij weten het niet, maar we willen jullie wel vertellen wat wij zouden doen als een persoon om Reikibehandelingen vraagt bij wie een orgaan is getransplanteerd.
Wij zeggen absoluut niet dat onze visie de juiste is en we blijven de ontwikkelingen aangaande orgaantransplantatie en Reiki nauwkeurig volgen. Informatie hierover is dan ook van harte welkom.
Bij onze beslissing heeft een grote rol gespeeld het gegeven dat Reiki mogelijkerwijze de weerstand van een persoon kan verhogen, hetgeen bij orgaantransplantaties nu juist ongewenst is.

Wij gaan uit van de navolgende situaties:

a. Het orgaan is pas getransplanteerd en de termijn waarbinnen zich normaliter de meeste
afstotingsverschijnselen voordoen is nog niet verstreken
b. de patiënt slikt tijdelijk medicijnen tegen afstotingsverschijnselen
c. de patiënt zal zijn hele leven lang medicijnen moeten slikken tegen afstotingsverschijnselen
d. de hechtingen zijn nog niet uit het lichaam van de patiënt verdwenen

In het geval onder a en d zouden wij niet behandelen, in het geval onder b zouden wij behandelen als het medicijngebruik gestopt is terwijl we in het geval onder c wel zouden willen behandelen als de termijn als bedoeld onder a is verstreken. In alle gevallen echter zouden wij degene die om behandeling vraagt nadrukkelijk wijzen op de onbewezen mogelijkheid dat Reiki mogelijkerwijze afstotingsverschijnselen zou kunnen oproepen en dat de verantwoording hiervoor volledig ligt bij degene die om behandeling vraagt. Teneinde achteraf misschien met een schadeclaim geconfronteerd te worden zouden wij zulks schriftelijk vastleggen en daarbij nadrukkelijk aangeven dat wij slechts een doorgeefluik van energie zijn en daarom geen invloed kunnen uitoefenen op de weg die Reiki gaat waarbij wij dan een handtekening daaronder zouden verlangen van degene die om de behandeling vraagt. Een dergelijke verklaring zouden wij 10 jaar bewaren.
Nou dat was het dan is er aanleiding voor nadere berichtgeving hieromtrent dan komen zullen wij jullie vanzelfsprekend daarvan in kennis stellen.


Nu even wat verdere organisatorische feiten en nieuwe boek- en CD besprekingen.

NIEUWE BOEKEN OVER REIKI:
We hebben het afgelopen half jaar 2 reikiboeken gelezen. Het boek van Walter Lubeck en Frank Arjava Petter genaamd "De mooiste Reikitechnieken welke niet in de Nederlandse taal verkrijgbaar was is nu in het Nederlands uitgegeven. Hoewel iedereen op internet zich lovend uitlaat en laaiend enthousiast is over de inhoud van dit boek kunnen wij die visie bepaald niet delen. Dit boek borduurt voort op het terechte succes van het Reikicompendium waar originele Reikitechnieken in zijn beschreven. De technieken in dit boek zijn naar onze mening helemaal geen Reikitechnieken laat staan originele. Het zijn technieken ontwikkeld door Reikimasters met het doel de Reikibehandeling meer inhoud te geven. De schrijver Arjavan Petter vertelt dat tijdens zijn seminars hij telkens weer vaststelt dat velen van ons er onzeker over zijn, hoe, waar en wanneer Reiki functioneert. Gelukkig hebben wij die ervaring niet bij de mensen die bij ons de cursus hebben gedaan. Die onzekerheid probeert Arjavan op te lossen door de lezers te adviseren te gaan experimenteren met de in het boek beschreven technische hulpmiddelen, Reikitechnieken genaamd.Volgens ons een niet juiste weg om onzekerheden aangaande Reiki en de werking daarvan weg te nemen. Daarnaast mogen we naar onze mening op mensen die een Reikibehandeling willen niet experimenteren met technische hulpmiddelen die op zich niets met Reiki uit hebben te staan.
Het frappante is dat Arjavan op blz. 12 de technieken een noodzakelijk kwaad noemt die we volgens hem nodig hebben om effectief te kunnen werken. Hij schrijft verder dat als ze ons gaan belemmeren we ze weer los dienen te laten. Wij stellen ons op het standpunt begin er liever helemaal niet aan dan hoef je ze ook niet weer als ballast los te laten. De medeschrijver Walter Lubeck schrijft over de technieken dat hij naast de traditionele Reiki nieuw ontwikkelt spiritueel energiewerk doceert met overige technieken, symbolen en mantra's ontstaan uit zijn advies- en seminarpraktijk. We zien hierin een ontwikkeling dat Reiki steeds meer een technische zaak aan het worden is.
Ook frappant is dat Walter Lubeck op blz. 35 de technieken omschrijft als krukken die je later weggooit. Ik zou er nog veel meer over kunnen schrijven maar ik wil het hierbij laten.
Tot slot: "Een kind leer je zelfstandig te lopen waarom zouden we bij Reiki met krukken beginnen leren te lopen."

Meer informatie kun je vinden op de website:http://www.reikicentrum.nl bij het onderdeel boeken en CD's. Ik heb daar op een ludieke wijze een recensie geschreven over het boek, waarna ineens een aantal mensen niet meer lovend spraken over dit boek.

Dan heeft Frank Arjava Petter samen met Tadao Yamaguchi weer een nieuw boek uitgebracht met als titel De Reikitechnieken van Dr. Hayashi. Afgezien van een paar originele plaatjes van Dr. Mikao Usui en Dr. Hayashi is er weinig nieuws onder de zon. Het is een herhaling van wat al is gepubliceerd in het boek Het oorspronkelijk Reiki Handboek van Dr. Mikao Usui ook geschreven door Frank Arjavan Petter en het boek het Reikikompendium dat Frank Arjavan Petter mede heeft geschreven. Een groot deel van het boek wordt gewijd aan de behandelingstechnieken van Dr. Hayashi. Dezelfde technieken staan vermeld in het Kompendium echter zonder plaatjes. De plaatjes die nu zijn afgebeeld vind je echter voor het grootste gedeelte weer terug in het door Frank Arjavan Petter zelf geschreven boek Het oorspronkelijke Reiki Handboek Van Dr. Mikao Usui.
Het meest "vernieuwende" in het boek is dat de Reikicursus ineens wordt verheven tot de cursus Reiki-therapie (blz.17) en de Reikigever tot Reiki-therapeut terwijl degene die behandeld wordt tot patiënt wordt verheven.(blz. 40) Diagnose gaat opeens een belangrijke rol spelen. De schrijver zegt dan: In de meeste landen is het niet toegestaan om een medische diagnose te stellen wanneer je geen arts of paramedicus bent. De schrijver gaat dan verder als volgt: Als een diagnose bij je opkomt houd die dan voor je en deel je cliënt op een discrete manier mee. (blz. 40) Nog afgezien van het feit dat de laatste benadering tegenstrijdig is vind ik het een uiterst kwalijke zaak als reikigevers zich therapeut noemen en diagnoses gaan stellen.
We zijn geen therapeut en we mogen geen diagnoses stellen zonder daarvoor de vereiste opleidingen te hebben gedaan. Dit roept alleen maar negatieve aandacht op van diverse instanties en daar ben ik niet blij mee.

NIEUWE CD's speciaal uitgegeven om te gebruiken bij Reikibehandelingen:
Voor zover er bij ons bekend is zijn er dit half jaar twee nieuwe Reiki CD's uitgekomen.
The Reiki effect 2 van Aeoliah & Mike Rowland en Reiki The Healing Flow van Guna Sangah, beiden uitgegeven door Oreade.
De eerste CD is best aardig voor mensen die nog geen muziek hebben van Aeoliah of Mike Rowland. De tweede CD is echt een aanrader en de moeite van het beluisteren waard, hoewel muziek altijd voor een ieder heel persoonlijk is.
Tot slot: er is ook nog een nieuwe CD uitgekomen van Deuter genaamd Sea & Silence, weliswaar geen Reiki CD maar heel goed te gebruiken tijdens Reikibehandelingen. De uitgever is New Earth Records, LC 03768.

E-mail adressen:
Wederom even een oproep aan mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben. Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons een enorme tijdsbesparing op en dat is ons niet onwelkom.

Behandelavonden:
Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar met Reiki bezig te zijn.Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even. Je wordt bijna elke maand gebeld omdat er regelmatig mensen van de vaste lijst wegens bijzondere omstandigheden tot hun spijt verhinderd zijn.

Data behandelavonden:
De behandelavonden zijn 19 januari, 16 februari, 15 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni 2004 en vangen aan om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Iedereen doet er goed aan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

CURSUS REIKI II:
Als er voldoende belangstelling is dan geven we op 13 en 14 februari 2004 een R2 cursus. Er zijn nog 2 plaatsen vrij.

CURSUSSEN REIKI I:
In 2004: 29-30-31 januari, 26-27-28 februari, 25-26-27 maart, 22-23-24 april en 27-28-29 mei en bij voldoende belangstelling op een nader te bepalen datum in juli nog een cursus bij ons thuis.

REIKI II INTENSIVE: (Alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
We hebben nu 4 workshops achter de rug en het overgrote deel van de deelnemers en deelneemsters is nog steeds bijzonder enthousiast. De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te reiken.
Praktijkvragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren. De volgende R2 intensive zal plaatsvinden op vrijdag 12 maart 2004, aanvang 19.00 uur
De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven. Er zijn nog 4 plaatsen vrij
De kosten bedragen € 5,--.

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42:
In 2004: dinsdag 20 januari, 17 februari, 16 maart, 6 april, 11 mei en 15 juni.

 

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor een aantal mensen geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.
Onderstaand in willekeurige volgorde de namen van de mensen die dat betreffen:
A.E.M.M.Greftenhuis Losser, M.P.W.Besselsen Hengelo, H.Breukers-ter Halle Delden, M.J.Burgman Haaksbergen, R.M.Conijn Wierden, N.Crull Amersfoort, H.F.Deppenbroek-Oord Hengelo, E.D.Eeftink Wierden, A.G. en R.E.M.Euren Dongen, M.A.M.Even Losser, G.Gemser Enschede, G.M.Gorkink Hengelo, M.T.M.Groen Enschede, S.Hazebroek Hengelo, J.Haze-Brummelhuis Hengelo, R.J.M.Hennekens Abbenes, J.C.O.Kleine Hengelo, J.H.A.Knibbeler Amsterdam, J.Koehorst Hengelo, H.H.Koel-Reeder Hengelo, C.Kroezen Zaandam, W.H.E.Langeveld Almelo, C.J.D.Londero Enschede, N.Mensink Oldenzaal, M.de Vries Amsterdam, B.G.J.Moekotte Hengelo, N. en A.Ott Hengelo, M.J.Oude Bos Enschede, N.A.M.Pols Hengelo, B.Redder Delden, E.S.Y.Reekers Hengelo, M.Rebelska Enschede, A.F.Root Hengelo, B.L.Rotgerink Hengelo, W.M.Zonder Hengelo, A.P.Tempelaar Hengelo, M.J.M.ter Haar Haaksbergen, H.G.M.ter Keurs-Peper Delden, W.Theunissen Enschede, J.H.Thole Losser, Y.Uyting Hengelo, R.A.C.van der Borgt Hengelo, M.van der Heide Losser, A.J.M.van Mourik Borculo, J.L.van Rooy Amsterdam, M.van Veen Enschede, M.E.van Wijk-van der Kwast Hengelo, M.G.C.Wenzel-Horsthuis Rossum, J.Wind Enschede, H.G.Wolf-Gast Enschede.

Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, -- over te maken op de girorekening van Th.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, gironummer 1954006.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

We zouden in dit verband willen eindigen met de woorden: "Liefde kan men slechts bewaren door het weg te geven".
Sfeervolle Kerstdagen en een in alle opzichten "gezond" 2004 wensen wij vanuit onze harten jullie allen toe.
Tot de volgende keer.

Een welgemeende groet van ons beiden Corry en Dick Zuiderduin.


Oudere nieuwsbrieven, nieuwsbrief 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index