Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 8, juli 2003.

Lieve Reikibeoefenaars,

Zie hier onze achtste kontaktbrief.
Een half jaar is weer om de tijd vliegt. Een half jaar waarin door vele ontwikkelingen in deze wereld ons kosmisch energieveld waar wij allen deel van uitmaken behoorlijk onder druk is gezet wat we bewust of onbewust allemaal hebben kunnen voelen. Maar zoals jullie allemaal nog wel weten uit onze cursus Reiki 1 energie volgt je aandacht dus laten we onze energie richten op het heden dat bepaalt immers weer onze toekomst. Ik las laatst een opmerking: iets waar je energie in steekt dat groeit. Eigenlijk een variant op energie volgt je aandacht. Dit gaat natuurlijk op in zowel positieve als in negatieve zin. Laten wij nu onze aandacht richten op de positieve dingen in ons leven. Kijk naar wat je hebt en niet naar wat je mist.
Over positieve dingen gesproken. Corry zal als alles goed gaat oma worden en jullie raden het al ik word dan opa. Het is eindelijk gelukt. Na de laatste K.I. poging is onze dochter toch zwanger geworden. Het kindje groeit voorspoedig in haar veilige buikholte. Eind van het jaar hopen wij in onze nieuwsbrief te kunnen vermelden dat dit nieuwe zieltje gezond ter wereld is gekomen.

Reikimaster bezocht:
We hebben samen een bezoek gebracht aan mijn (Dick) reikimaster Anny Vogelzang in Friesland. Zoals een aantal onder ons wel weten hebben we met Anny samengewerkt onder de naam Drieluik. Die naam stond symbolisch voor ons driemanschap en de drie activiteiten Reiki, Yoga en de cursus Louise Hay. De laatste 2 cursussen werden gegeven door Anny.
Gastvrij werden we ontvangen. Het was een bijzonder weerzien. Na zoveel tijd elkaar weer eens rechtstreeks in de ogen kijken voelt heel goed. Vele herinneringen hebben we samen opgehaald. Gepraat over cursisten die we samen nog kennen. Over ons centrum en over onze gemeenschappelijke verbinding Reiki. We kregen een uitstekend verzorgde lunch en we hebben samen een mooie wandeling gemaakt. Anny Vogelzang is gestopt met het geven van Reikicursussen omdat zij het als haar taak zag om haar vader die niet meer zelfstandig kon wonen te verzorgen. Nou ik kan jullie zeggen dat als wij ooit in die situatie komen, wij er voor zouden tekenen om ook zo verzorgd te worden als Anny haar vader verzorgd. Het ontbreekt de man aan niets en hij wordt tot in de grond verwend. Pa wordt geschoren door Anny, broodje voor pa, koppie soep, borreltje voor pa en noem maar op.
Eigenlijk heel mooi om te zien hoe een dochter haar vader begeleidt in het laatste traject van zijn leven in plaats van dat ouderen zoals vaak gebeurd worden geparkeerd in een bejaardentehuis waarna de kinderen er nog weinig naar omkijken, onder het motto we zijn zo druk. Al met al zijn we een heerlijke dag samen geweest waarna we weer afscheid van elkaar hebben genomen met het gevoel uit het oog is niet uit het hart.

Reikibijeenkomst in Amersfoort:
Eenmaal per jaar gaan we naar een reiki-meeting in het land om kennis te maken met mensen welke wij via Internet hebben mogen ontmoeten. Dit jaar was dat dus het padvindershuis in Amersfoort. Het was 19 januari van dit jaar dat wij daar waren. We hadden er zin in. Eind november hadden we onze laatste reikicursus gegeven en onze laatste behandelavond met 40 mensen gehad. Jawel, we komen er voor uit Reiki werkt verslavend.
Het werd een bijzondere dag en wel in het bijzonder vanwege ons weerzien met Milou de Vries en haar partner Joost van Rooy. Zoals velen van jullie weten heeft Milou ons jarenlang geassisteerd bij de Reiki 1 cursussen en de voorlichtingsavonden. Milou lijdt aan dezelfde verslaving als wij. Na veel moeite heeft ze weer een 2-tal Reikimasters gevonden waar ze het weer voor elkaar heeft gekregen te mogen assisteren bij het geven van reikicursussen. Inmiddels heeft Milou een eigen praktijkje opgestart. Langs deze weg willen wij haar van harte feliciteren met dit besluit. Bij Milou zijn mensen voor Reiki aan het juiste adres. Helaas hadden we eigenlijk te weinig tijd voor elkaar vanwege al die andere mensen waar we in gesprek mee kwamen. Maar we hebben beloofd Milou en Joost nog eens thuis op te zoeken.

Diverse mensen hebben we die bewuste dag mogen behandelen. Bij sommigen ervaarden we een eenheidsverbinding op zielsniveau. Daarbij kwamen soms best vrij veel emoties naar boven. Deze mochten echter uiteindelijk leiden tot nieuwe inzichten. Achteraf hebben we van een paar mensen nog reacties gehad over hoe bijzonder men de behandeling had ervaren. Als je echt contact wilt hebben met mensen dan schieten we met onze woordenschat vaak tekort. Aanraking vertelt ons meer dan mensen soms in woorden kunnen uitdrukken.

De masteropleiding:
Deze is voor Corinne Holtkamp in Haaksbergen dit jaar begonnen. Het is geen eenvoudige weg maar wel een heel bijzondere weg. We ervaren dat de energetische verbinding met elkaar steeds sterker wordt en dat de frisse wind die een opleiding met zich meebrengt ons bewuster en alerter maakt. We kunnen en mogen nog veel van elkaar leren en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Nu even wat verdere organisatorische feiten en nieuwe boek- en CD besprekingen.

NIEUWE BOEKEN OVER REIKI:
We hebben het afgelopen half jaar 2 reikiboeken gelezen. Het boek van Walter Lubeck en Frank Arjava Petter welke niet in de Nederlandse taal verkrijgbaar is zullen we hier buiten beschouwing laten.
Het reikiboekje van Anne Charish & Angela Robertshaw uitgeverij Librero ISBN 905764 kunnen wij niet bepaald een aanrader noemen vooral niet voor mensen die pas met Reiki zijn begonnen. Er staan vele feiten in die onjuist zijn of niets met Reiki hebben te maken. Ook hier wordt weer het reikikanaal als een therapeute gezien welke kwalificatie wij absoluut niet onderschrijven. Het boekje is echter leuk geïllustreerd en er staan ook vele dingen in die weer wel de moeite waard zijn om te lezen. Er staat onder andere in vermeld dat reiki niet geleerd wordt maar door overdracht wordt ervaren en daar staan we volledig achter. Voor mensen die langere tijd met Reiki bezig zijn en het onderscheid kunnen maken wat wel en niet juist is best een aardig boekje.

NIEUWE CD’S speciaal uitgegeven om te gebruiken bij Reikibehandelingen:
Voor zover er bij ons bekend is zijn er dit half jaar geen nieuwe CD’s uitgekomen.

E-mail adressen:
Wederom even een oproep aan mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben. Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons tijdsbesparing op en dat kunnen we heel goed gebruiken aangezien we steeds meer tijd in ons Reikicentrum moeten/mogen steken.

Behandelavonden:
Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
Het is en blijft bijzonder om met zo velen met elkaar en met Reiki bezig te zijn.Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even. Je wordt bijna elke maand gebeld omdat er regelmatig mensen van de vaste lijst wegens bijzondere omstandigheden tot hun spijt verhinderd zijn.
Wat ons in dit verband van het hart moet is dat wij soms ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat mensen op de vaste lijst zich wat lichtvaardig afmelden en dan ook nog vaak een paar dagen voor de behandelavond of zelfs nog op dezelfde dag van de behandelavond. Als wij dat op die gronden ook zouden doen zouden er vele reiki behandelavonden vervallen. Wij zijn er gewoon altijd, we plannen en houden simpel die avond vrij. Degene die de schoen past kan hier in de toekomst best wat meer rekening mee houden zodat wij wat minder tijd hoeven te steken om vervangers of vervangsters te zoeken. In de maand april waren bijvoorbeeld 14 mensen verhinderd waarvoor we vervangers (sters) hebben moeten zoeken. Twintig telefoontjes voor eigen rekening plegen is dan niet niks.

DATA BEHANDELAVONDEN:
De behandelavonden zijn 11 augustus, 8 september, 29 september, 27 oktober, 24 november en 15 december 2003 en vangen aan om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Iedereen doet er goed aan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

CURSUS REIKI II:
Op 26 september en 27 september 2003 geven we de laatste R2 cursus van dit jaar. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

CURSUSSEN REIKI I:
In 2003: 21-22 en 23 augustus, 18-19 en 20 september, 9-10 en 11 oktober, 6-7 en 8 november en de laatste cursus van dit jaar 27-28 en 29 november.

REIKI II INTENSIVE: (Alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
We hebben nu 2 workshops achter de rug en het overgrote deel van de deelnemers en deelneemsters is bijzonder enthousiast. De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te reiken.
Praktijkvragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje), ervaringen worden gedeeld en een aantal nieuwe mogelijkheden worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren. De volgende R2 intensive zal bij voldoende aanmeldingen plaatsvinden op vrijdag 12 december 2003, aanvang 19.00 uur. Ook hier is het maximale aantal deelnemers 10. We hebben inmiddels 4 aanmeldingen.
De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven.
De kosten bedragen € 5,--.

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42:
Dinsdag 12 augustus, 9 september, 30 september, 28 oktober, 17 november en tenslotte 16 december 2003.

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor een aantal mensen geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.
Onderstaand in willekeurige volgorde de namen van de mensen die dat betreft:
J.L.M.B.Asma te Rossum, A.Baars te Enschede, C.G.Bouwhuis te Hengelo, W.G.A.Breteler te Enschede, M.J.Buijinck te Oldenzaal, P.P.W.Cuijpers te Enschede, M.Diepenveen te Vriezenveen, W. en S.Eveleens te Hengelo, A.M.Gerritsen te Enschede, H.B.A.Grimberg te Hengelo, B.K.en J.Haven te Boekelo, G.M.H.Heinen te Haaksbergen, C.Hilderink te Haaksbergen, C.M.P.Hofstee-van Gestel te Hengelo, D.Hogenbirk te Almelo, L.Janssen-Zinad te Hengelo, D.R.Jitbahadour te Enschede, I.C.L.Kayen te Enschede, M.J.J.Koehorst te Hengelo, A.J.H.Kollen te Hengelo, L.Leusenkamp te Hengelo, S.C.I.Maring te Hengelo, V.M.Markslag te Losser, E.B.W.M.Mintjes-Vehof te Ambt-Delden, R.Oonk te Enschede, Y.H.Oude Spraaksté te Oldenzaal, N.Poelakker te Oldenzaal, E.Röling te Delden, I.J.M.Ross-Gigengack te Hengelo, M.J.C.Ruigrok-van Houtum te Zevenbergen, R.Schinkel te Oldenzaal, E.J.F.Scholten te Enschede, H.J.G.Schutten-Ogink te Hengelo, J.Staudt-Becker te Hengelo, A.Seuters te Hengelo, E.en J.H. ten Bruggencate te Borne, M.ter Meer te Almelo, M.C.M.Terhürne te Enschede, J.Termöhlen te Enschede, B.M.Tijssen te Enschede, G.M.van ’t Veen te Hengelo, J.Wessels te Hengelo, F.Willems te Hengelo, B.Wilschut te Hengelo.


Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, -- over te maken op de girorekening van Th.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, gironummer 1954006.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

Voorlichtingsavond Enschede:
Inmiddels hebben we via de Stichting Rusland Direct ruimte aangeboden gekregen in Enschede met de mededeling: “Als de ruimte jullie aanstaat, regelen wij voor onze rekening de betaling van de huur.” Uiteraard zijn we bijzonder blij met dit spontane aanbod! Of we van dit aanbod gebruik maken is nog even afhankelijk van een aantal factoren waarover in de volgende nieuwsbrief meer. Boekhandel Michon te Enschede heeft zich daarnaast bereid verklaard belangeloos aankondigingen aangaande eventuele behandelavonden in Enschede in zijn winkel bekend te maken.

De Stichting Rusland Direct:
We hebben weer een nieuwsbrief gehad en daarin kunnen lezen dat het bijzonder goed gaat met de wees-en zwerfkinderen in Rusland. Een delegatie van de stichting is op 21 april 2003 op eigen kosten weer naar Rusland vertrokken om te controleren of de geïnvesteerde gelden zoals afgesproken zijn besteed. Daarnaast is men afgereisd om in plaatselijke fabrieken en winkels schoenen, kleding, schoolbenodigdheden, vitamines en medicijnen te kopen voor de weeskinderen in Nevel.
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond vermeld, heeft de Stichting de Burgemeester van Nevel hulp toegezegd bij het opzetten van een opvangtehuis voor ongeveer 30 tot 40 zwerfkinderen in die stad. Het resultaat van deze hulp kon de delegatie met eigen ogen aanschouwen. Het vervallen krot is, zeker voor Russische begrippen, omgebouwd tot een goed functionerend opvanghuis, waar nu ongeveer 20 kinderen rust kunnen vinden en zodoende niet meer op straat hoeven te leven. Maar er moet nog meer gebeuren. De Burgemeester overhandigde de delegatie een verlanglijstje. Op dit lijstje stond onder meer het aanbrengen van een scheiding tussen het jongensgedeelte en het meisjesgedeelte en de reparatie van het dak. De geschatte kosten gaf de delegatie de hoop dat de Stichting dat het komende jaar nog kan realiseren.
De stichting heeft weer een nieuw project voor haar rekening genomen. Een opvanghuis in Opocha ca. 120 km van Nevel. De stichting steunt nu dit opvanghuis waar 110 psychisch beschadigde kinderen zijn gehuisvest. Verleden jaar had de Stichting een plan opgesteld.
Het is voor de delegatie altijd een opluchting om te constateren, dat alles volgens plan is uitgevoerd. Gelukkig heeft de Stichting nog niet meegemaakt, dat het beschikbare geld verdwenen is en dat er geen tegenprestaties voor zijn geleverd. Het systeem van een plan/offerte, goedkeuring, uitvoering en controle werkt prima. Men weet natuurlijk ook dat de delegatie volgend jaar weer op bezoek komt.
Jullie zien het geld dat jullie als cursisten rechtstreeks aan de Stichting hebben betaald wordt ontzettend goed besteed en dat geeft ook ons een heel fijn gevoel.

We zouden in dit verband willen eindigen met de woorden: “Liefde kan men slechts bewaren door het weg te geven”.
Tot de volgende keer.

Een welgemeende groet van ons beiden Corry en Dick Zuiderduin.

 CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index