Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 7, december 2002.

 

Lieve Reikibeoefenaars,

Zie hier onze zevende kontaktbrief .

Ook aan het einde van dit jaar laten we weer wat van ons horen. Bij velen in de vorm van deze kontaktbrief en bij velen in de vorm van deze kontaktbrief met een groepsfoto die wij iedere maand weer maken van de mensen die bij ons de cursus doen.
Het is in vele opzichten weer een enerverend half jaar geweest. We hebben dit jaar drie R2 cursussen mogen geven en elf R1 cursussen. Het valt ons bijzonder op dat er steeds meer aanmeldingen binnenkomen voor R2. Voor eind februari 2003 hebben we al 6 aanmeldingen. De wees- en zwerfkinderen in Rusland zijn er blij mee. We schatten dat degene die bij ons de Reikicursus hebben gedaan dit jaar netto 16.400,-- Euro rechtstreeks aan de wees- en zwerfkinderen hebben overgemaakt. Wat heerlijk toch dat wij in staat worden gesteld om zo met Reiki te mogen omgaan. Enerzijds geven de cursisten zichzelf een kado voor het leven anderzijds geven de cursisten een kado in de vorm van een gift aan de wees- en zwerfkinderen in Rusland. Deze kinderen leven normaliter onder bijzonder erbarmelijke omstandigheden, maar dankzij de giften van onze cursisten zijn hun levensomstandigheden aanzienlijk verbeterd. Zoals jullie misschien wel weten zijn de kinderen in het weeshuis in Nevel veel gezonder dan kinderen in andere weeshuizen in Rusland en dat mede de steun van degene die bij ons de Reikicursus doen.

We hebben beloofd nog even terug te komen op de door ons bezochte bijeenkomst van Reikibeoefenaren in Darp. We hebben die dag genoten. Het huis, een verbouwde boerderij, waar de bijeenkomst werd gehouden lag midden in de natuur omringd door weilanden en bos. Toen we aankwamen stonden er al behandeltafels klaar en waren er al mensen aan het behandelen. We werden bijzonder gastvrij onthaald. Uiteindelijk waren we met zo ongeveer 25 mensen bij elkaar, allemaal met de doelstelling ervaringen te delen en te behandelen of behandeld te worden. Mensen die wel eens bij een dergelijke bijeenkomst zijn geweest hebben kunnen ervaren hoe dit voelt, echt bijzonder. Je kent elkaar niet en je hebt toch het gevoel dat je elkaar al veel langer kent. We hebben vele kontakten mogen leggen en hebben vele Reikibehandelingen gegeven. Uiteraard hebben we onszelf daarbij niet vergeten en hebben wij ons ook in een serene rust laten behandelen.

En dan nu wat anders, weten jullie nog dat we gelet op onze nieuwe stek en het feit dat er nu 40 mensen op de lijst voor de maandelijkse behandelavond waren geplaatst, 6 behandeltafels moesten laten bijmaken, vast wel. Daar zaten we toch wel over in gezien het feit dat we zelf een behoorlijk bedrag aan eigen geld in onze Reiki-hobby steken en we nu ineens met deze extra kostenpost werden geconfronteerd.
Dat is achteraf bijzonder meegevallen doordat in dit verband 2 engelen op ons pad kwamen in de personen van Folkert Huiszoon en Ferdy Knol. Zij boden aan de tafels tegen kostprijs voor ons te maken, we waren helemaal beduusd. Achteraf waren zij dat ook want het bleek dat ze nooit eerder dit soort huiswerk hadden gedaan en het maken van deze behandeltafels toch iets moeilijker was en meer tijd kostte dan zij aanvankelijk dachten. Vooral de eerste tafel heeft hun heel wat hoofdbrekens gekost maar mede dankzij de goede verzorging van Orny Huiszoon die niet alleen voor de innerlijke mens zorgde maar ook regelmatig op stap mocht voor onderdelen is het karwei uiteindelijk toch door hun tot een goed einde gebracht.
Naar wij ons hebben laten vertellen heeft het al met al heel wat zweetdruppeltjes gekost maar is er ook heel wat afgelachen. Lieve mensen, ook langs deze weg nogmaals bijzonder bedankt voor jullie belangeloze inspanning die ons heel wat geld heeft bespaard.

Wij merken steeds dat er weer mensen zijn die bij ons de Reikicursus hebben gedaan en daarna ongevraagd hulp aanbieden. We zijn daar ontzettend blij mee en het voelt ontzettend goed. We kunnen het echt niet alleen en daarom zijn we ook bijzonder blij met het aanbod van Raymond Kers. Raymond heeft een respectabele automatiseringsachtergrond.
Hij schreef ons: “Ik vind dat jullie goed werk verrichten en wel wat hulp kunnen gebruiken. Als er computerproblemen zijn, als jullie een gastenboek op jullie website willen hebben, als jullie een gratis www. adres willen hebben, als jullie willen dat ik jullie site beheer enz., jullie roepen maar”. Het doet ons allemaal zo goed en Raymond we hebben het al aan je meegedeeld: “Je weet niet waar je aan begint bij die 2 digibeten maar eenmaal aangeboden blijft aangeboden en we maken op een aantal onderdelen bijzonder graag van je aanbod gebruik!”

Dan hebben we dit tweede half jaar “afscheid” moeten nemen van onze (zo zeggen Corry en ik dat altijd) Milou de Vries. Op 15-16-17 juli 1999 heeft Milou de Reiki 1 cursus bij ons gedaan en op 25-26 augustus 2000 de R2 cursus. Milou heeft ons de laatste 2 jaren geassisteerd bij het geven van de R1 cursussen en bij voorlichtingsavonden. Corry en ik hadden het getroffen met haar en de samenwerking is bijzonder geweest. Geen onvertogen woord is er in al die jaren gevallen. Milou hoefde je nooit iets te vertellen, woorden waren overbodig, ze wist gewoon wat haar te doen stond in de cursus. Milou genoot van de energie in de cursus en was na afloop van de cursus niet moe nee ze had haar accu steeds weer opgeladen. We vinden het heel jammer dat, vanwege het feit dat haar partner Joost werk in het Westen van het land heeft gevonden, zij samen zijn verhuisd. Milou je bent wel uit het oog verdwenen maar niet uit ons hart dat weet je. In dit verband willen we via deze weg toch ook Joost - die bij ons de Reiki 1 cursus heeft gedaan - bijzonder bedanken voor het feit dat hij Milou toch maar steeds de gelegenheid heeft geboden ons te helpen, sterker nog hij stimuleerde haar zelfs, waardoor hij haar veel weekenden heeft moeten missen. Ook voor hem geldt uit het oog is niet uit het hart.

Nu even wat verdere organisatorische feiten en nieuwe boek- en CD besprekingen.

NIEUWE BOEKEN OVER REIKI:
We hebben er dit half jaar een kunnen bemachtigen te weten het boek Reiki van Kajsa Krishni Boräng ISBN 90 443 0420 8. We kunnen niet zeggen dat dit boekje iets toevoegt aan de bestaande boeken die al geschreven zijn. Bovendien wordt de behandelaar als therapeut aangeduid en degene die wordt behandeld als patiënt. Jullie weten dat wij het met deze kwalificaties absoluut niet eens zijn. Daarnaast wordt er over Hawayo Takata gesproken als een van de grootmeesters hetgeen pertinent onjuist is. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

NIEUWE CD’S speciaal uitgegeven om te gebruiken bij Reikibehandelingen:
Voor zover ons bekend zijn er dit half jaar geen nieuwe CD’s uitgekomen. Er is wel een nieuwe CD uitgekomen van Aeoliah onder de titel Angel Love II. Deze kunnen wij wel aanraden om te gebruiken bij Reikibehandelingen.

E-mail adressen:
Wederom even een oproep aan mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze er wel een e-mail adres hebben. Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen dan aan ons opgegeven laat het ons even weten.Het levert ons tijdsbesparing op en dat kunnen we heel goed gebruiken aangezien we steeds meer tijd in ons Reikicentrum moeten/mogen steken.

Behandelavonden:
Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we met zo’n 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen. Het is en blijft bijzonder om met zo velen met elkaar en met Reiki bezig te zijn.Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even. Je wordt bijna elke maand gebeld omdat er regelmatig mensen van de vaste lijst wegens bijzondere omstandigheden tot hun spijt verhinderd zijn.Het is wel de bedoeling dat je als je op de reservelijst wil staan, je in principe de behandelavonden wel reserveert voor het geval je gebeld wordt. Reden hiervoor is dat wij anders steeds weer andere mensen op de lijst moeten afbellen. Dat kost veel tijd en daarnaast steeds meer geld nu steeds meer mensen een 06 nummer hebben. Jullie weten dat de telefoonkosten voor onze eigen rekening komen. De bijdrage voor de behandelavond is evenals het afgelopen jaar vastgesteld op € 2,-- .

DATA BEHANDELAVONDEN:
De behandelavonden zijn 20 januari, 17 februari, 17 maart, 7 april, 12 mei en 23 juni 2003 en vangen aan om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Iedereen doet er goed aan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

CURSUS REIKI II:
Omstreeks eind februari 2003, geven we weer een R2 cursus. We hebben inmiddels 6 aanmeldingen. Het maximale aantal deelnemers is 10. Eventueel zullen we bij voldoende aanmeldingen nog een cursus R II organiseren omstreeks september van 2003.

CURSUSSEN REIKI I:
In 2003: 23-24 en 25 januari, 20-21 en 22 februari. 20-21 en 22 maart, 10-11 en 12 april, 22-23 en 24 mei en tenslotte 19-20 en 21 juni.

REIKI II VOORLICHTING:
Bij voldoende aanmeldingen zal er op vrijdag 7 februari 2003, aanvang 19.30 uur voorlichting worden gegeven over Reiki II.
De voorlichting wordt bij ons thuis gegeven aan de Bronkhorststraat 3 in Hengelo.
Voor aanmelden bellen 074-2436849.

REIKI II INTENSIVE: (Alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
Praktijkvragen over RII, ervaringen delen, een aantal mogelijkheden aanreiken, als er nog tijd is gaan we gezamenlijk een afstandsbehandeling geven aan iemand die wij daarvoor hebben gevraagd en wat verder nog mag en kan gebeuren. Dit zal bij voldoende aanmeldingen plaatsvinden op vrijdag 9 mei 2003, aanvang 19.00 uur. Voor aanmelding zie boven.
De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven.
De kosten bedragen € 4,50. .

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 43:
dinsdag 21 januari, 18 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei en 17 juni 2003.

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor een aantal mensen geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.
Onderstaand in willekeurige volgorde de namen van de mensen die dat betreft:
F. Aalders, D.A. Beersma, M. Besselink, A. Boddeman, L. Boek, J.B.M. Bonke, J. Bos,
H. Bösink, M. Bosscher, G. Bouwhuis, D. Brink, E.J. Brunsting, R. Cornelissen, F.A. de Boer, C.H. de Jong, E.J.H. de Kleyn, H.J.M. de Zwart, H. Dekker, B.C.M. Eggens, Y. Geerdink, G. Gemser, A.J.W. Glazenburg-Bultman, P.H. Hagreize, N.A. Haven, E.J. Hein-Nijhuis, A.C. Hoogduin, H.E.I.I. Hummelen, H.G.G. Janssen, S.S. Kerklau, S. Knipmeijer, M. Koppenberg, W.J. Krabbenborg, M.S.E. Kuiperij, J.H.Lefers-Groeneveld, E. Marshall, B. Meulenveld, G.M.C. Nijhuis, L.G. Otte, A. Peet, J.H.G. Penterman, M. Rambonnet, H.J.M. Reuver-Willems, H.R. Rixom, E.M.A. Roordink, D. Roters, R. Salomons, J. Schepers, F.A. Scheurink, A. Smeitz, H. Smit, H.M.G. Tensundern- de Kleyn, S.J. Trümper-Nijkamp, P.A. van Beijeren, G.W.M. van den Berg-de Wit, K.H.K. van der Veen, D. Verstegen, M.C.D. Wessels- van Veen, P.H. Westra, A.Winkel, I.H.J. Wissink, A.J.C. Wissink, T. de Zwart, A.M.H. Yntema, A. Ter Riet-Jansen, K. Weggen, M.J. Oldenheuvel, E.J. Scholten, J.B. Booijink, L. van Bergen en tenslotte N. Kamutzki.

Mochten deze mensen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, --
over te maken op de girorekening van Th.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, gironummer 1954006.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

Website:
Steeds vaker melden mensen zich voor de Reikicursus aan via onze website.Deze is nog steeds te vinden op http://www.reikicentrum.nl/~anahata. De website van reikicentrum.nl op zich- waarvan de beheerder ons gratis steunt in de vorm van een link- is de moeite waard om eens te bekijken.

Ja en dan nog even een mededeling over onze voorlichtingsavonden in Hengelo in de Woolderschool. Bevalt het daar voorlichting te geven. Op zich heel goed maar…….
Het is te merken dat er in Hengelo 4 Masters in de vijver vissen in tegenstelling tot Enschede. Dat betekent simpel verhoudingsgewijs minder aanmeldingen en dat is jammer voor de wees- en zwerfkinderen. We overwegen daarom ook zo mogelijk in Enschede weer voorlichting te geven.
Wie heeft er in Enschede nog ruimte ter beschikking waar eenmaal per maand, op een woensdagavond van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur, aan ongeveer 10 tot 12 mensen voorlichting kan worden gegeven. Of wie weet er een ruimte waar we voorlichting kunnen geven. Jullie weten gelet op onze doelstelling mag het niet veel kosten. Weet je wat mail ons of bel ons even. Alvast bedankt voor het meedenken.

Tot slot het gaat heel goed met ons Reikikind “Isabella Anahata “.We zijn bij haar geweest. Ze groeit als kool, ze is bezig met één grote ontdekkingsreis en het is een knuffel om te zien en ze ontwikkelt zich daarnaast ook nog voorbeeldig. Op 2 november j.l. heeft zij haar eerste verjaardag gevierd.
Voor degene onder ons die dit nog niet wisten even een uitleg: We hebben een vrouw mogen begeleiden vanaf de conceptie tot de geboorte van haar kindje. Moeder en vader hebben deze schoonheid mede naar ons centrum vernoemd en daar zijn en blijven we trots op.

Wij wensen jullie allen sfeervolle feestdagen en een in alle opzichten “gezond” 2003 toe. We willen iedereen die in de vorm van het sturen van brieven, kaartjes etc. gereageerd heeft bedanken voor hun reactie. Het stimuleert ons om op dezelfde voet of zo mogelijk op een nog betere manier verder te gaan. We willen in deze tijd van bezinning eindigen met de navolgende gedachte: “Je zult alles wat je nodig hebt ontvangen, als je ophoudt te vragen wat je niet nodig hebt”

Een welgemeende groet van ons beiden Corry en Dick Zuiderduin.

 CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index