Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 17, december 2007


Lieve mensen,
Hebben jullie dat nou ook, al weer een jaar voorbij, het lijkt wel of de jaren steeds korter worden. Het zal wel aan onze leeftijd liggen maar het is wel weer een jaar geweest waarin we getuige hebben mogen zijn van het feit dat verdrietige, gelukkige en mooie momenten elkaar telkens weer afwisselen.

EEN MIJLPAAL
We hebben dit jaar de mijlpaal bereikt van ruim € 105.000,-- . Dit bedrag hebben
onze cursisten tezamen in de vorm van een gift vanaf 2000 overgemaakt aan de wees- en zwerfkinderen in Rusland.
Naar aanleiding hiervan is er een artikel met foto geplaatst in het Hengelosch Weekblad.
De openingszin van het artikel luidde: “Russische weeskinderen in Hengelosche handen”.
Dit laatste was weer aanleiding voor de Stichting Rusland Direct ons een mail te sturen met de navolgende inhoud:

Beste Corry en Dick,

Het artikel in het Hengelo's weekblad het ik met aandacht gelezen. Met journalisten weet je het nooit, maar dit artikel geeft de waarheid weer. Wat jullie doen voor onze en ook een beetje jullie kinderen is gewoon fantastisch. Onze nieuwsbrief zal in december uitkomen. We steunen nu 11 weeskinderen die studeren. Twee jaar geleden werd een meisje van een Universiteit verwijderd gewoon omdat het een weeskind was. dit was het begin voor onze steun. Eerst als proef en dat verliet voortreffelijk. Ze is nu de beste student van de universiteit van Smolensk. Vorig jaar hebben we er 5 studenten bijgenomen en dit jaar opnieuw 5. We hebben een middag met de studenten doorgebracht. Het enthousiasme en de wil om er wat van te maken, is gewoon fantastisch. 
We garanderen die studenten een maandelijkse bijdrage voor de hele studieduur. We reserveren dat geld. Dan hebben we de studenten gevraagd vooral Engels als vak te nemen. Na hun studie willen we ze nog een jaar in Nederland laten studeren. Corry en Dick het worden toppers. Het zijn kinderen die we 10 jaar geleden voor het eerst tegenkwamen. Weeskinderen waarvan wij ons afvroegen wat komt er straks van terecht. Nu deze kinderen doen zo ontzettend hun best, dat komt wel goed. Volgend jaar misschien opnieuw 5 studenten. Dit alles als het mogelijk is. Mede dankzij jullie hulp hebben we straks afgestudeerde weeskinderen. Weeskinderen die het gevoel hebben dat er mensen zijn die iets om ze geven. Weeskinderen die iets gaan bereiken in hun leven. Kinderen die nooit zullen vergeten dat er ooit een Nederlanders naar hun weeshuis kwamen zonder loze beloften. 
Ik hoop dat we onze steun aan dit soort kinderen nog jaren voort kunnen zetten met jullie steun.
 
Groeten Hans

Hieronder de gebruikelijke organisatorische feiten en nieuwe boekbesprekingen.

NIEUWE REIKI-BOEKEN:
We hebben weer de hand weten te leggen op een nieuw reikiboek en wel van Arjava Petter met de titel: Een heldere kijk op Reiki met als toevoeging: Een zoektocht naar de essentie van Reiki. Helaas dekt de vlag naar mijn mening niet de lading. Je vraagt je af waarom de schrijver die toch al heel wat boeken over Reiki op zijn naam heeft staan het steeds weer nodig vindt een nieuw boek over Reiki op de markt te brengen.

Dat de vlag de vlag de lading niet dekt geeft de schrijver in de inleiding (blz. 7) zelf aan. Schrijver geeft in het boek namelijk aan veel tijd te zullen besteden aan het duidelijk maken wat Reiki niet is. Schrijver vervolgt zijn verhaal met: “Wat Reiki echt is, daar kunnen we beter het zwijgen toe doen….” Het is de vraag of de lezer(es) hierop zit te wachten. Verder komen er veel tegenstrijdigheden, veel vage stellingen en veel feiten die m.i. niet kloppen in het boek voor. Slechts enkele voorbeelden:
Je moet je concentreren, je moet je ontdoen van onnodige ballast, je moet eerst eens flink opruimen. Ik heb moeite als het over Reiki gaat dat je iets moet doen. Je wilt iets doen op basis van verdiepte inzichten die Reiki je aanreikt. Moeten is een vorm van dwang en dat lijdt meestal niet tot de beste resultaten. Schrijver stelt (blz. 10) dat hij niets wil veranderen of bereiken, geen verwachtingen koestert, in harmonie is met alles om hem heen en wat er met hem gebeurt. Het klinkt natuurlijk schitterend als je je deze gevoelens in je leven hebt kunnen integreren maar - het zal wellicht aan mij liggen – ik ken niet een persoon die in harmonie is met alles om hem heen. Schrijver spreekt zichzelf daarin ook tegen onder andere op (blz. 37).
Daar stelt schrijver: Hoe mevrouw Hawayo Takata de geschiedenis van Reiki heeft verdraaid is onvergeeflijk. Dit getuigt niet van in harmonie leven met alles om je heen. Zolang je niet kunt vergeven maak je de brug kapot waar je zelf nog over heen moet. Het merkwaardige is dat schrijver op deze bladzijde allerlei verzachtende omstandigheden aanvoert voor het feit dat Mevrouw Hawayo Takata de geschiedenis niet juist heeft weergegeven.
Verder stelt de schrijver ( blz. 48) : Van de 100 verschillende reikistromingen verdienen 95 de naam Reiki niet. De stelling wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Hoe kan je dan zo’n stelling poneren.
Schrijver gaat verder: Reiki heeft zijn grenzen en zijn prijs. Als je ziek bent en Reiki geeft is het resultaat een roofbouw op lichaam en ziel (blz. 57). Schrijver geeft persoonlijk niet meer dan 3 behandelingen van 60 minuten per dag. Hoe kun je roofbouw plegen op je lichaam en ziel, als je een doorgeefluik bent van energie, - dus niet met je eigen energie bezig bent – en vanuit mededogen en onvoorwaardelijke liefde met respect bij een ander mens waar jij energetisch mee bent verbonden de handen oplegt.
(blz 58) Daar staat: Hoe bescherm ik me tegen negatieve energie. Het verhaal wordt vervolgt met: Net zoals je je tegen positieve energie beschermt – je maakt er gebruik van. Die logica ontgaat mij. Waarom zou je je tegen positieve energie moeten beschermen ?.
(blz. 63) Daar staat vermeld een beginneling aan te bevelen en op het hart te drukken dat oefening kunst baart. Schrijver vervolgt zijn verhaal met: Hoe meer hij anderen behandelt- en zichzelf als dat nodig mocht zijn – hoe beter hij de energiestroom en al het andere waar Reiki voor staat leert begrijpen. Schrijver doet hier voorkomen of het behandelen van anderen prevaleert boven de zelfbehandeling. Ik kan mij in deze stelling niet vinden. Jezelf behandelen is bijzonder belangrijk ook als dit niet echt nodig lijkt.
(blz. 64 ) En hier krijg ik toch echt even de kriebels. In de westerse Reiki wordt geen diagnose gesteld. Dit is vanuit wettelijk standpunt in de meeste landen een stuk veiliger, maar degradeert Reiki. Mijn conclusie is dan Reiki wordt gedegradeerd omdat we geen diagnose stellen. In Japan vervolgt schrijver is het diagnosticeren heel normaal. Ik laat het graag aan jullie als lezer(es) van deze nieuwsbrief over om je eigen gedachten hierover te vormen.
Ik begin er in ieder geval niet aan. Ik ben geen therapeut of heb een opleiding gevolgd om diagnoses te kunnen en mogen stellen.
(blz. 71) Hier gaat het over Reiki en zwangerschap. De schrijver komt op de daarop volgende bladzijde tot de boute stelling dat kinderen van vrouwen die hij tijdens de zwangerschap heeft ingewijd allemaal helderziend zijn. Het gaat mij een brug te ver.
(blz. 75 ) Op deze bladzijde maakt schrijver naar mijn mening ten onrechte een onderscheid tussen initiatie en inwijding terwijl schrijver deze begrippen verder in het hoofdstuk volledig door elkaar haalt.
Ik besluit met een laatste opmerking van schrijver (blz. 108) Voor een reikileraar is een reis naar Japan een must: Want alleen als je daar een keer geweest bent en gezien, gevoeld en ingeademd hebt waar Reiki vandaan komt kun je echt geloofwaardig Reiki onderwijzen.
Mijn conclusie is dan simpel: Als je er niet geweest bent kun je niet echt geloofwaardig Reiki onderwijzen. Dit laatste vind ik nu weer ongeloofwaardig.
Tot slot en dat is wel bijzonder. In het boek is een CD bijgevoegd met 3 meditaties die telkens vooraf worden gegaan met de leefregels uitgesproken in het Japans. De meditaties zouden kunnen helpen om je eigen lichaam beter te gaan ervaren van binnen uit.

Hier kan ik mij wel in vinden. Maar schrijver vervolgt: Als je dit bij je eigen lichaam kunt, kan je dit ook beter ervaren bij het lichaam van degene die je Reiki geeft. Ik denk niet dat het een logisch gevolg is van het ander.
Ik zou een boek over dit boekje kunnen schrijven maar ik laat het hierbij.
Mijn conclusie: Ik vind dit boek geen aanrader om het aan te schaffen en om het boek nu alleen aan te schaffen voor de bijgevoegde CD gaat mij te ver.

NIEUWE REIKI CD:
We hebben er weer een kunnen ontdekken en deze is van Terry Oldfield. De titel is Reiki Harmony. Het is niet zo dat ik deze CD een openbaring wil noemen maar als je nog niet veel Reiki CD’s hebt kan deze CD een welkome aanvulling zijn. Vooral het tweede nummer Om Shanti veroorzaakt een geweldige innerlijke rust. Er staat een verhaaltje binnen op de hoes van een reikimaster met de naam Soraya Devashakti Sarawati, ik weet het een veel inspirerender naam dan gewoon Dick.
Wat schrijft deze master:
Receiving Reiki is touching our deepest center,
creating harmony and balans within
and allowing gentle healing of the physical,
mental, emotional, and spirituel self.
Wij zeggen dit ook altijd maar in het Engels klink het veel mooier.

E-MAIL ADRESSEN:
Steeds meer mensen geven hun nieuwe e-mail adres op of geven hun gewijzigde e-mail adres door. Iedereen bedankt daarvoor.

Toch weer even een oproep als herinnering voor de mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben.
Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons een enorme tijdsbesparing op en dat is ons niet onwelkom.

BEHANDELAVONDEN:
Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
We hebben nog steeds een reservelijst. We nodigen deze mensen regelmatig uit, omdat binnen de groep van mensen die op de vaste lijst staan altijd wel meerdere mensen verhinderd zijn. Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar en met Reiki bezig te zijn. Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even.

DATA BEHANDELAVONDEN:
De data van de komende behandelavonden in het tweede half jaar van 2008 zijn: 7 januari, 4 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, 26 mei en 23 juni. De behandelavonden beginnen om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom.
Graag niet eerder omdat wij dan nog met de voorbereidingen bezig zijn. Vergeet niet een mok voor de thee mee te nemen en een handdoekje voor onder je hoofd.

CURSUS REIKI II:
Zoals we gewend zijn te doen organiseren we R.2 cursussen op basis van 6 aanmeldingen.
De cursussen worden bij ons thuis gehouden en er wordt dan tevens bij ons geluncht.

CURSUSSEN REIKI I:
In het eerste halfjaar van 2008:
24-25 en 26 januari, 6-7 en 8 maart, 27-28 en 29 maart, 24-25 en 26 april, 22-23 en 24 mei en tenslotte, 19-20 en 21 juni.

 

 

REIKI II INTENSIVE: (alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te bieden.
Vragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren.
Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er weer en datum vastgesteld. De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven en begint om 19.00 uur. De kosten bedragen € 7,50.
Inmiddels hebben we 2 aanmeldingen ontvangen.

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Wij geven de voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42.
Deze worden in het eerste halfjaar van 2008 gegeven op de navolgende data:
15 januari, 26 februari, 17 maart, 8 april, 6 mei en 3 juni. De voorlichting begint telkens om 20.00 uur.
De entree is gratis maar wel even van te voren aanmelden in verband met de planning van koffie en thee.

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor de hierna in willekeurige volgorde genoemde cursisten geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.

M.J.G. Hartog-Brummelhuis Hengelo, P.A.E.M. Hasenbos Enschede, M.M. Niks Enschede, A.C. van den Boogaard Enschede, M. van Zon Hengelo, C.E. Lentfert Losser, M. Veenhuizen Hengelo, E. ter Hofte Hengelo, S. Breuer Den Haag, A. Oude Alink Hengelo, A. Visser Hengelo, J.B. Grimberg Borne, E.M. Gerard Hengelo, J.S.J. Poort-van Dommelen Hengelo, C.F.S. Veldkamp Enschede, J. van Deuveren Hengelo, H.J.M. Nijhof Hengelo, S.S. Schutten-de Lange Hengelo, H.W. Besselink Hengelo, J.M. Vincentie Hengelo, A.P. Zuurman Hengelo, J.M. Dogger Hengelo, M.L. Broekhuis Hezingen, M.Visser Hengelo, C. Been-Hazes Enschede, R.F. Olde Kalter Oud Ootmarsum, B. Zon Amsterdam, J.M. Hefti Hengelo, B.M. de Jong Hengelo, F. Kieft Hengelo, M.D. Oude Alink Hengelo.

Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 6, -- over te maken op de bankrekening van T.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, bankrekeningnummer 625129334.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

TOT SLOT:
Wij wensen iedereen sfeervolle Kerstdagen en een in alle opzichten gezond 2008, meer speciaal de mensen onder ons die zich vanwege diepliggende redenen op dit moment daarbij weinig kunnen voorstellen. Wonden kunnen helen, littekens blijven vaak over en bij slechte weersomstandigheden voelen velen het litteken weer. De komende feestdagen en de jaarwisseling zullen door vele mensen als slecht weer worden ervaren. Juist dan voelt een arm om je schouder, het even bij iemand kunnen zijn weldadig aan.
Reikihug
Corry en Dick

 

  Oudere nieuwsbrieven, nieuwsbrief 16, nieuwsbrief 15, nieuwsbrief 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index