Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 16, juli 2007


Afscheid van Renettha:

Op 2, 3 en 4 september 2004 heeft Renettha Brinkhuis bij ons de cursus gedaan, samen met haar lieve man Gerard. Tijdens de cursus vertelde zij ons dat ze een tumor in haar hoofd had.

Positief ingesteld als ze was vertelde ze ons dat ze niet opgaf maar er voor ging. Dat was ook mede de reden dat ze aan de reikicursus was begonnen.

Na de cursus gaven beiden zich op voor onze maandelijkse behandelavond. Trouw bezochten zij iedere maand deze avond en genoten zij telkens weer met volle teugen van de fijne behandelavond. De specialist was verwonderd over het verloop van haar ziekte. Hij noemde haar zijn pareltje.

Na ongeveer 11/2 jaar ging het toch weer minder met Renettha. Ze moest opnieuw worden bestraald. Maar Renettha kwam terug op de behandelavond met een hoofddoekje om totdat het weer slechter met haar ging. In augustus 2006 ontvingen wij een uitnodiging om op 3 september d.a.v. te komen op het “afscheidsfeest” van Renettha. Iedereen werd gevraagd om zo mogelijk iets op een papier te zetten over de kontakten die we met Renettha tot zoverre hadden gehad. Verder werd ook verzocht wat te eten en te drinken mee te nemen.Ook wij hebben beiden gedaan en met gemengde gevoelens togen wij op 3 september 2006 (bijna exact 2 jaar na de cursus) naar de woning van Renettha. Renettha zat op de bank en na een hartelijke en warme begroeting gaven wij ons verhaal af en plaatsen we het meegenomen eten en drinken op een lange tafel die al volgeladen was met allerlei heerlijke gerechten en drinken. In de tuin stond een grote tent. Bij binnenkomst hing in de keuken een papier en in de tent hing eenzelfde papier. Daarop stond vermeld vraag me niet hoe het met me gaat met een uitgebreide beschrijving hoe het met Renettha op dit moment was gesteld. Iedereen was geanimeerd in gesprek en onder het genot van een wijntje troffen we ook Gerard aan waar we een bijzonder en diepgaand gesprek mee hebben gehad. Ook de ouders van Renettha waren aanwezig, de kinderen, broers, vrienden enz. Er waren ongeveer 35 mensen. Iedereen genoot van elkaar en van de overvloed aan gerechten en de drankjes. Een bijzondere middag die we niet licht zullen vergeten.

Daarna hadden we nog een paar keer telefonisch kontakt met Renettha en we waren verbaasd over de kracht in haar stem. Achteraf bleek ze dat gehaald te hebben uit de vele verhalen die ze over haarzelf had gelezen. Die krachten had ze verzameld om dat ze die nodig had om nog aanwezig te kunnen zijn bij het huwelijk van haar dochter in maart 2007.

Begin maart kregen we nog een mailtje van haar dochter waarin zij op verzoek van Renettha vertelde hoe het nu met haar ging. Het ging niet meer zo goed….. Ongeveer 14 dagen daarna ontvingen we de rouwkaart met daarin vermeld dat Renettha op 21 maart 2007 was overleden.

De bruiloft van haar dochter heeft ze nog mee mogen maken..

We zijn naar de condoleance geweest en de dag daarop naar de protestantse kerk en vervolgens naar haar laatste rustplaats.. Een afscheid van een bijzonder mens die alom werd gewaardeerd om haar warmte naar mensen in het algemeen, haar liefde voor haar 4 kinderen en haar liefde voor Gerard., hetgeen werd bevestigd door de vele mensen tijdens de condoleance en de ongeveer 500 mensen op de begrafenisplechtigheid. Renettha is 54 jaar geworden.Velen zullen haar missen vooral Gerard en de kinderen maar ook wij en de mensen van de behandelavond. In het verhaal naar Renettha schreven wij onder meer:

“Het gaat niet alleen om de weg die je gaat maar ook om het spoor dat je achterlaat.

Lieve Renettha je laat een schitterend spoor achter waarvan je lieve kinderen een wezenlijk onderdeel zijn.” Tot zover.

Geboorte:

We werden verrast met een geboortekaartje

Maaike en Jeroen van Deuveren hebben een zoon gekregen van ruim 8 pond. Geen kleintje maar als je al in mama’s buik Reiki hebt gekregen dan groei je……..

Velen kennen Maaike wel van de behandelavonden. Corry heeft Maaike bezocht en heeft genoten van dit nieuwe en prachtige wereldwonder. 

Hieronder de gebruikelijke organisatorische feiten en nieuwe boekbesprekingen. 

NIEUWE REIKI-BOEKEN

Ik (Dick) heb 3 nieuwe Reikiboeken ontdekt en gelezen. Het eerste boek dat ik heb gelezen is R 1.2.3. van Hilde Thijs. Het draagt de titel: Een praktische gids voor Reiki-Beoefenaars.

Ik kan er kort over zijn de titel had moeten zijn: Een onpraktische gids voor Reiki-Beoefenaars. R1.2.3. slaat wellicht op de tijdspanne waarbinnen schrijfster Master is geworden. Ik lees al 17 jaar alle reikiboeken die in Nederland uitkomen maar zoveel onwaarheden/onjuistheden heb ik nog niet eerder in een boek gelezen.

Het tweede boek is Reiki volgens de Japanse Traditie van Bronwen en Frans Stiene.

Jullie weten wel dat ik en kritisch lezer ben en ook hier heb ik een aantal zaken gelezen waar ik vraagtekens bij zet of die ik onjuist vind maar dan kom je altijd in boeken tegen. Toch kan ik dit boek aanbevelen en wel vanwege het feit dat het uitgangspunt van dit boek is dat Reiki een spirituele zoektocht is naar je ware zelf meer dan een heelmethode. Zelfoefening is de basis in dit boek zoals in de Japanse Traditie uiteindelijk ook is bedoeld. Ben je echter al in het bezit van het Reiki Kompendium dan  zul je weinig nieuws in dit boek ontdekken.

Het laatste boek dat ik heb gelezen is het boek Groeien met Reiki van Annemieke van Ling.

Weer een heel andere benadering in dit boek. Het gaat in dit boek meer over de ervaringen, zaken die je niet begrijpt, obstakels die je als je pas Reiki 1 hebt gedaan, bij jezelf tegenkomt.

Dus een aanrader voor mensen die pas Reiki 1 hebben gedaan. Je zult aan de hand van ervaringen die je in dit boek kunt lezen tot de conclusie komen dat het helemaal niet zo gek is dat je soms een tijd niets meer voelt of in eerste instantie helemaal niets voelt, dat je een tijdje geen zin meer hebt in Reiki, dat je gaat twijfelen aan Reiki enz. enz. 

NIEUWE REIKI CD:

Mensen op onze maandelijkse behandelavonden hebben deze al regelmatig gehoord. Het is de CD van Deuter en draagt de naam Koyasan. Koyasan is een heilige berg in Japan.

Eigenlijk mag deze CD niet ontbreken bij mensen die zichzelf en/of anderen behandelen.

Een absolute aanrader!  

E-MAIL ADRESSEN :

Steeds meer mensen geven hun nieuwe e-mail adres op of geven hun gewijzigde e-mail adres door. Iedereen bedankt daarvoor. 

Toch even een oproep als herinnering voor de mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben.

Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons een enorme tijdsbesparing op en dat is ons niet onwelkom. 

BEHANDELAVONDEN:

Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.

We hebben nog steeds een reservelijst. We nodigen deze mensen regelmatig uit, omdat binnen de groep van mensen die op de vaste lijst staan altijd wel meerdere mensen verhinderd zijn. Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar en met Reiki bezig te zijn. Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even. 
 
 
 

DATA BEHANDELAVONDEN:

De data van de komende behandelavonden in het tweede half jaar van 2007 zijn: 27 augustus, 24 september, 15 oktober, 19 november en 10 december. De behandelavonden beginnen om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur.  Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom.

Graag niet eerder omdat wij dan nog met de voorbereidingen bezig zijn. Vergeet niet een mok voor de thee mee te nemen en een handdoekje voor onder je hoofd. 

CURSUS REIKI II:

Zoals we gewend zijn te doen organiseren we R.2 cursussen op basis van 6 aanmeldingen. We hebben op 15 en 16 juni j.l. een prachtige R2 cursus mogen geven en de volgende die in september a.s is gepland zit ook al vol. Maar niet getreurd als er weer 6 nieuwe mensen zich hebben aangemeld plannen we gewoon weer nieuwe data. De eerste heeft zich alweer aangemeld. De cursussen worden bij ons thuis gehouden en er wordt dan tevens bij ons geluncht.

CURSUSSEN REIKI I:

In het tweede halfjaar van 2007:

23-24 en 25 augustus, 20-21 en 22 september, 11, 12 en 13 oktober, 15-16 en 17 november en tenslotte 13-14 en 15 december. 
 

REIKI II INTENSIVE: (alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)

De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te reiken.

Vragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren.

Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er weer en datum vastgesteld. De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven en begint om 19.00 uur. De kosten bedragen € 7,50. 

VOORLICHTINGSAVONDEN:

Wij geven de voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42.

Deze worden in  het tweede halfjaar van 2007 gegeven op de navolgende data:

21 augustus, 18 september, 2 oktober, 23 oktober, 13 november en 11 december. De voorlichting begint telkens om 20.00 uur.

De entree is gratis maar wel even van te voren aanmelden in verband met de planning van koffie en thee. 

Dan even over de nieuwsbrief.

Voor de hierna genoemde cursisten geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is. 

F.D.W. Bent Hengelo, F.J.P. Boudrie Albergen, G.E. Brinkhuis Losser, R.C. en D. Cool Enschede, F.A. de Boer Enschede, A.H.M. de Jong-Leemhuis Borne, E.C. de Knoop Enschede, C. de Ruijter-Henning Borne, C. en G.J. Duijm Hengelo, K. Hallink Enschede, R. Harmsen Hengelo, M.A.E. Hek Albergen, E.H.P. Hendriks Hengelo, M.F. Izeboud Enschede, A.G. Lentfert Losser, H.A.W. Lichtenberg-Keizer Hengelo, H.J.G. Oosterholt Haaksbergen, B.S. Oude Alink-de Vries Hengelo, C.M.T. Oude Heukink-Steenbeeke Oldenzaal, G.J.M. van den Berg Hengelo, M. Wagenaar Enschede, H.Wesseling Arnhem, J. Wessels Hengelo. A.G.M. Zoontjes Oldenzaal.

Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, -- over te maken op de bankrekening van T.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, bankrekeningnummer 625129334.

Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd. 
 
 
 
 

 
 
 

HET PROJECT WEES-EN ZWERFKINDEREN IN RUSLAND:

We kregen dit jaar weer bericht van de Stichting Rusland Direct dat over het jaar 2006

€  10.750, -- aan cursusgelden van onze cursisten is binnengekomen.

In de brief stond onder meer:

Wij zullen er persoonlijk voor zorgdragen dat de giften voor 100% aan de weeskinderen in Rusland worden besteed. Het spreekt voor zich dat wij de voortzetting van Uw aktie op prijs stellen. Mede door deze giften kunnen we nu weeskinderen, die normaal op universiteiten worden afgewezen, laten studeren. Weeskinderen die we in 10 jaar hebben zien opgroeien en die nu studeren. Weeskinderen die straks iets kunnen betekenen voor hun omgeving. Dat alles mede dankzij jullie hulp. Het is gewoon geweldig wat jullie doen. Ook in 2007 zullen we weer de weeshuizen in Nevel en Opocka bezoeken en hulp bieden waar dat nodig is. 

Wilt U, mede namens ons en onze weeskinderen, Uw cursisten hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groeten

Hans Vronik

Voorzitter Stichting Rusland Direct. 

Wat hebben wij hier nog aan toe te voegen. Dankbaarheid het enige woord dat in ons opkomt. 

TOT SLOT:

Wij wensen iedereen een intens mooie vakantie. Geniet van de omgeving of je nu wel of niet weggaat maar geniet ook in jezelf en voel je verbonden met iedereen in deze kosmos, een verbinding die altijd heeft bestaan.

 

Reikihug

Corry en Dick  

  Oudere nieuwsbrieven,nieuwsbrief 15, nieuwsbrief 14, nieuwsbrief 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index