Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 13, december 2005


Lieve Reikibeoefenaars,
Zie hier onze dertiende kontaktbrief.

Weer mogen we terugkijken op een enerverend half jaar met veel voldoening. De verbinding die Reiki met jeZelf en anderen maakt is nog steeds niet in woorden uit te drukken en verwondert ons nog steeds. Wij mochten van vele ontroerende, trieste en geestverruimende ervaringen van onze cursisten getuige zijn. Wij voelen ons daardoor bevoorrecht. Via mail, telefoon etc. hebben we veel kontakt met jullie en dat geeft ons een bijzonder gevoel van verbinding waar we dankbaar voor zijn. Het verruimt je geest, opent en verwarmt je hart en houdt je scherp en alert.

MASTEROPLEIDING CORINNE HOLTKAMP AFGEROND:
Wat dit laatste half jaar ook bijzonder heeft gemaakt is het feit dat wij met gepaste trots kunnen zeggen: “Na een 3 jarige opleiding bij ons is Corinne Holtkamp te Haaksbergen op 4 december 2005 Reikimaster geworden” Wij en Corinne willen hieronder daar graag wat meer over vertellen.
Op 4 december 2005 is Corinne Reikimaster geworden. Een bijzondere datum niet alleen vanwege het feit op zich maar ook vanwege het feit dat deze door Corinne zelf gekozen datum, dezelfde is als waarop ik Corry in 2000 heb mogen inwijden.
Het was 11 april 2002 dat Corinne en ik (Dick) een overeenkomst hebben getekend met betrekking tot de Masteropleiding waarin de wederzijdse intenties waren vastgelegd.
Daarna zijn we na de zomervakantie gestart met de opleiding die over en weer veel tijd heeft gekost. Ruim 3 jaren samen optrekken om uiteindelijk met vlag en wimpel dat beoogde einddoel “Het Masterschap” te bereiken. Een einddoel dat zoals van tevoren overeengekomen is niet vaststaat. Immers als je een opleiding volgt staat normaliter ook niet vast dat je aan het eind van je opleiding het begeerde diploma zal behalen. Voor Corinne en voor mij dus een onzekere uitkomst. Nagenoeg alle voorlichtingsavonden, alle reiki 1 en reiki 2 cursussen en behandelavonden heeft Corinne bijgewoond. Steeds werden tussentijds delen van de cursussen geëvalueerd totdat uiteindelijk Corinne steeds meer delen van de cursussen onder onze begeleiding heeft overgenomen net zo lang totdat Corinne en ik (Dick) beiden tevreden waren. Een ding wil ik jullie wel verklappen maar dat weten jullie en Corinne zeker wel, gauw tevreden ben ik niet. Vanaf augustus 2005 is Corinne getuige geweest van de inwijdingen en uiteindelijk eerst op 9 november 2005 heb ik de kennis hieromtrent aan haar overgedragen. Kennis van vele boeken heeft Corinne zich eigen moeten maken. Ook de inhoud van elk boek is steeds wederzijds besproken en doorgenomen. We zijn beiden gegroeid tijdens het hele traject en kunnen er naar volle tevredenheid op terugkijken. Het is intensief geweest maar de moeite meer dan waard. Corinne groeide steeds meer en meer naar het Masterschap toe. Steeds weer ontving ik daar op bijzondere wijze bevestigingen van.
Nu op zondag 4 december 2005 was het zover.
Om 14.00 uur zijn we met een bos bloemen en het Mastercertificaat naar Haaksbergen vertrokken.
Aldaar aangekomen viel ons een bijzonder hartelijk welkom ten deel. Naast Corinne en haar man Henri, hun vrienden Rosalie en Anton uit Brabant, hun dochters Jolijn en Marijol waren daar Orny en Folkert Huiszoon die allemaal de cursus bij ons hebben gedaan. Verder was daar ook nog Roel, de vriend van Marijol.

Na de officiële ceremonie die ontroerend mooi was en waarvoor geen woorden te vinden zijn om dit verder uit te leggen heeft Corinne mij (Dick) een prachtig gedicht voorgelezen dat zij zelf voor mij had gemaakt en waarin onder andere haar ervaringen tijdens de opleiding waren verwerkt. Een verhaal om stil van te worden.
Corry en ik hadden voor Corinne een ABC gemaakt naar aanleiding van de vele reacties van Corinne die wij tijdens de opleiding via de mail hadden ontvangen. Dat hebben wij vervolgens voorgedragen en het was enerzijds soms heel serieus en wekte anderzijds soms grote hilariteit op.
Ik (Dick) kreeg nog een heel mooi cadeau in de vorm van een miniatuur houtsculptuur voorstellende 2 mensen in elkaar verstrengeld. Een bijzonder aandenken aan deze opleiding welke een mooi plaatsje in onze woonkamer heeft gekregen.
En toen werd het bijzonder gezellig en animerend. Een overvloedige tafel met allerlei hapjes en drankjes. Al met al een prachtige afsluiting van een enerverende opleiding. De sfeer van verbondenheid was niet alleen voelbaar maar ook tastbaar. Corry kreeg ook nog een prachtige bos bloemen van Corinne. Dankbaarheid was de rode draad in dit samenzijn. Dankbaarheid naar Reiki, dankbaarheid naar elkaar.

Tot slot kunnen wij zeggen dat wij dankbaar zijn dat Corinne ons pad heeft gekruist en dat wij er van overtuigd zijn en er het volste vertrouwen in hebben dat Corinne als volwaardig Master de kennis van Reiki in alle zuiverheid, zorgvuldigheid en met wijsheid verder zal overdragen. Dat is een heel geruststellende gedachte voor ons en wij wensen haar dan ook vele cursisten toe. Cursisten die er op hun beurt van overtuigd kunnen zijn dat zij een gedegen cursus krijgen waar ook nazorg een onderdeel van zal zijn.

CORINNE VERTELT HIERONDER HAAR VERHAAL:

Innerlijke kracht, inzichten en mogelijkheden die tot ons komen, kunnen we wijden aan datgene wat we graag doen en dat is voor mij onder anderen met Reiki bezig zijn. De laatste 3 jaar waren jaren waarin ik me bezig heb gehouden met mijn persoonlijke groei en waarin ik mogelijkheden aangereikt heb gekregen hoe dit over te kunnen dragen op anderen. Als je Reiki ontdekt weet je dat het een groot scala aan handvaten geeft met oneindige mogelijkheden, waar ik de laatste 3 jaar nog intensiever kennis van heb kunnen nemen.
Voor ieder is er in welke Reiki graad dan ook voldoende mogelijkheid verdieping te kunnen zoeken. Ik heb voor de mogelijkheid gekozen een stap verder te willen, om ook anderen te mogen begeleiden op dit oneindige pad. Voordat ik vertel hoe fijn de afsluiting was op 4 december wil ik bij het bovenstaande toch even stilstaan. Ieder van ons maakt zelfstandig de keus hoe verder te willen in het leven. Ik heb deze keuze gemaakt, omdat ik de behoefte aan een bijzondere verdieping voelde en in die ontwikkeling is Reiki voor mij ook een levenswijze geworden. Je kunt verder gaan met je innerlijke ontwikkeling en je kunt je groei ook stilzetten, maar dat laatste leidt tot achteruitgang en daarmee doe je alleen jezelf tekort. Uiteraard zit hier nog wel het een en ander tussen. Maar het in beweging blijven is voor mij belangrijk en voelt goed, het past bij mij.
 
4 december, dé dag van mijn masterinwijding, waar ik wel en niet naar toe heb geleefd. Het is voor mij een hele mooie en toch ook bijzondere bevestiging van de doorgemaakte groei van het toch moeilijke pad wat ik in heb ingeslagen. Deze groei is niet vanzelf gegaan, net als ieder ander heb ik daar ook aan moeten werken. Groei in masterschap betekent ook een grote verantwoordelijkheid dragen en het vraagt tevens om een grote dosis eerlijkheid en inzicht. Het is niet zo dat alle groei precies brengt waarna ik opzoek dacht te zijn. Het heeft me naast prachtige inzichten ook inzichten gebracht waar ik mee om moest leren gaan en waar ik af en toe wel eens wat angstig voor was. Niets heb je in de hand, uiteindelijk zit elk pad wat je inslaat vol onzekerheden. Gelukkig heb ik een hele goede begeleiding hierin gehad van Dick, want het is nogal veel wat ik ben tegengekomen in de afgelopen jaren. Door de intensieve groei tijdens deze jaren ben ik innerlijk veel rustiger en heel wat bewuster geworden van alles om me heen. Dick heeft me heel fijn en prachtig begeleidt om dit gevoel een mooie plek te kunnen geven.

 

Naast het betrokken mogen zijn bij het wel en wee van de vele cursisten……even in iemands hart mogen kijken……wat een groot geschenk was elke maand opnieuw, heb ik ook 3 jaar lang veel boeken gelezen, vele avonden op en neer moeten reizen van Haaksbergen naar Hengelo en weer terug voor het bijwonen van elke voorlichtingsavond, behandelavond, Reiki 1 cursussen en Reiki 2 cursussen.
Dit kost veel energie naast mijn werk en mijn gezin. Maar zeker weten dat ik ook Dick, Corry, Orny en Folkert zal missen, want 3 jaar lang elke maand bij elkaar zijn geeft ook een speciale band. Het delen van elkaars gedachten, gevoel en inzichten tijdens een Reiki cursus en het nabespreken van de boeken was heel fijn, dat zal ik ook zeker missen. Ook heel bijzonder was het gevoel wat ik had na elke Reiki cursus, je begint met onbekende mensen en je eindigt alsof je elkaar al jaren kent. Veel om te missen en veel om naar uit te kijken, zo gaat het in het leven.
 
Master worden en opleiden doe je echt niet in een weekend, zul je weten als je eraan begint. De opleiding die Dick heeft uitgezet heeft me veel laten zien en heeft me met veel laten kennismaken. Hiervoor is tijd, tijd en nog eens tijd nodig en wat is dan eigenlijk maar 3 jaar als je dit zo intensief meemaakt zoals ik het beleefd heb.
4 december, een bijzondere afsluiting met Dick waarvan gekozen woorden niet eens bij een benadering in de buurt zouden komen.
4 december, een dag die ik naar aanleiding van dit hele bijzondere moment heb gevierd samen met de mensen die mij dichtbij staan, mijn gezin en vrienden en die allen ook dichtbij Reiki staan. Een gevoel van dankbaarheid overspoelt me als ik terugkijk op de afgelopen jaren. Ik had het nooit willen missen en ben blij dat ik deze kans heb gekregen, dank je wel Dick en Corry.
Samen met mijn man bewandel ik nu verder het Reiki pad We hopen samen nog vele mensen te mogen begeleiden op hun Reikipad en gaan vol vertrouwen de toekomst hierin tegemoet.
Hartelijke groet, Corinne Holtkamp

Ja en na dit mooie verhaal nog even wat verdere organisatorische feiten en nieuwe boek- en CD besprekingen.

CURSUSSEN;
Het afgelopen jaar hebben we in totaal 12 reikicurussen mogen geven en daarmee hebben we 87 cursisten op het Reikipad mogen brengen.
Wij voelen ons dankbaar dat wij daarvoor als doorgeefluik hebben mogen fungeren evenals de wees- en zwerfkinderen dankbaar zijn voor het cursusgeld dat onze cursisten zelf in de vorm van een gift aan de wees- en zwerfkinderen in Rusland hebben betaald.
Zoals jullie weten geven wij samen de cursussen en krijgen wij daarbij altijd ondersteuning van iemand die bij ons Reiki 2 heeft gedaan.
Langs deze weg willen wij Orny en Folkert Huiszoon, Erik Scholten en Henri Holtkamp die dit belangeloos hebben gedaan van harte bedanken. Mede vanwege jullie inzet zijn de cursussen zo goed verlopen.

NIEUW REIKI-BOEKJE EN REIKI-CD:
Kon ik het eerste half jaar vele nieuwe boeken aan jullie voorleggen dit keer ben ik slechts een reikiboekje tegengekomen. Een ankertje (nr. 294) van Ankh-Hermes onder de naam”Reiki bij Dieren”. De schrijfster is Petra Nelstein. Aangezien voor zover mij bekend nagenoeg helemaal niet wordt geschreven over Reiki bij dieren is het voor de dierenliefhebbers onder ons best leuk dit boekje in huis te hebben. Misschien moet ik nog eens een ankertje schrijven over Reiki bij planten, drinken en voedsel nu je hierover ook nagenoeg niets is gepubliceerd.
Wat reiki CD.’s betreft ben ik een nieuwe CD tegengekomen genaamd Reiki Heart welke je niet moet verwarren met The Heart of Reiki welke ik in juli 2004 heb besproken. Kennelijk is het soms moeilijk een nieuwe originele aansprekende titel te bedenken. Maar uiteindelijk is niet de titel belangrijk maar de muziek. Deze CD kan ik jullie van harte aanbevelen. Er staat slechts een nummer op welke 63.34 minuten duurt.

Na elke 3 minuten hoor je een belletje welke naar mijn gevoel in dit geval nu eens niet storend werkt. De muziek leidt je niet af maar veroorzaakt een meditatief gevoel zowel bij de behandelaar als degene die behandeld wordt.
De CD wordt uitgegeven door Oreade muziek onder nummer

E-MAIL ADRESSEN :
Steeds meer mensen geven hun nieuwe e-mail adres op of geven hun gewijzigde e-mail adres door. Iedereen bedankt daarvoor.

Toch even een oproep als herinnering voor de mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben. Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons een enorme tijdsbesparing op en dat is ons niet onwelkom.

BEHANDELAVONDEN:
Deze worden zoals altijd heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
De reservelijst groeit na elke cursus die we geven. We nodigen deze mensen regelmatig uit, omdat binnen de groep van mensen die op de vaste lijst staan altijd wel meerdere mensen. verhinderd zijn. Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar en met Reiki bezig te zijn. Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even.

DATA BEHANDELAVONDEN:
De data van de komende behandelavonden in het eerste half jaar van 2006 zijn:
16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 29 mei, 26 juni. De behandelavonden beginnen om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Daarnaast nog een nader te bepalen datum in juli. Zie hiervoor onze presentielijst. Iedereen doet er goed aan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn. Vergeet niet een mok voor de thee mee te nemen en een handdoekje voor onder je hoofd.

CURSUS REIKI II:
Zoals we gewend zijn te doen organiseren we R.2 cursussen op basis van voldoende aanmeldingen. De cursussen worden bij ons thuis gehouden en er wordt dan tevens bij ons geluncht. Cursussen worden gehouden voor maximaal 6 deelnemers. Inmiddels hebben we 5 aanmeldingen.
Als er 6 aanmeldingen binnen zijn dan houden we de eerstvolgende R.2 cursus op 30 juni en 1 juli 2006. Degene die zich hebben aangemeld kunnen die data vast noteren in hun agenda.

CURSUSSEN REIKI I:
In 2006:
26, 27 en 28 januari
23, 24 en 25 februari
23, 24 en 25 maart
20, 21 en 22 april
18, 19 en 20 mei
22, 23 en 24 juni
13, 14, en 15 juli.

REIKI II INTENSIVE: (alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
We hebben nu 8 workshops achter de rug en het overgrote deel van de deelnemers en deelneemsters is nog steeds bijzonder enthousiast. De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te reiken.
Vragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren.
De eerstvolgende workshop zal bij voldoende aanmelding plaatsvinden op een in onderling overleg nader te bepalen datum. De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven en begint om 19.00 uur. De kosten bedragen € 7,50.

 

 

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Wij geven de voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42.
Deze worden gegeven in 2006 op dinsdag 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 30 mei, 27 juni en op een nader te bepalen datum in juli.

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor de hierna genoemde cursisten geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.
H.Baas Enschede, J. en I. Bakker Enschede, C.A. Bekker-de Lavaletta Denekamp, S.Breedveld Haaksbergen, M.A.A. Breuns-Bekker Eibergen, M.J. Burgman Haaksbergen, R. Dalhoeven-Arendsen Oldenzaal, K.J.R. Damhuis Oldenzaal, J. de Jong Hengelo, A. de Lavaletta-v.d. Meulen Hengelo, L. Dijkhuis Hengelo, C.G.F. Eshuis Almelo, W.E. Frederiksz Hengelo, M.T.M. Groen Enschede. R.J.M. Hennekens Amsterdam, S.A.M. Hilbrink Almelo, N.B. Kers Almelo, N. Kienhuis Almelo, H. Kleisen Enschede. C. Kuipers Markelo,
W.H.E. Langeveld Almelo, M. en N.B.A.Lunding Hengelo, G. en V. Nijboer Losser, N.A.M. Olde Daalhuis Oldenzaal, A. Ott Hengelo, B.A.W. Oude Geerdink Hengelo, B.Redder Delden, L.Reinsma-Ezendam Almelo, H.G.J. Satink-Makkinga Delden, M.R.G. Siahaja Enschede, B.J. Sibon Hengelo, W.M. Sonder Hengelo, B.M.W. Spit Hengelo, JA.C. Stromberg-Rikken Almelo, W.H. en A.G.H. Tip Oldenzaal, Y.Trip Enschede, J. Verhagen Duiven, C.J.E. Vos Oldenzaal, C.J. en C. Wesseling Enschede, A.C. Westerink Almelo, K.Winter Hengelo en tenslotte E.Zwolsman Enschede.

Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, -- over te maken op de bankrekening van T.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, bankrekeningnummer 625129334.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

Tot slot wensen wij een ieder fijne Kerstdagen en een in alle opzichten “gezond” 2006 onder het motto leer van gisteren, droom van morgen maar leef vandaag.
Vele mensen voelen zich in deze donkere dagen verdrietig, eenzaam of ervaren pijn dit terwijl wij van deze dagen zo mogen genieten. Gun deze mensen in deze dagen, als is het maar een paar uurtjes, ook een beetje van het vele licht waarvan jij zo mag genieten.

.

Een welgemeende groet van ons beiden Corry en Dick Zuiderduin.

 Oudere nieuwsbrieven, nieuwsbrief 12, nieuwsbrief 11, nieuwsbrief 10, 9, 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index