Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 12, juli 2005


Lieve Reikibeoefenaars,
Zie hier onze twaalfde kontaktbrief.

Wat gaat de tijd toch snel. Ben ik eindelijk tevreden dat het concipiëren van de kontaktbrief 11 klaar is, de groepsfoto’s, de brieven en de mail verzonden zijn, sta ik alweer voor het maken van een nieuwe kontaktbrief.
Het is niet altijd even makkelijk om dit te doen tenminste als je wilt voorkomen dat het alleen bestaat uit het publiceren van data van cursussen etc.
Het is op dit moment 22 juni en buiten is het 25 graden. We gaan er voor.

Zoals jullie weten hebben we tijdens de laatste cursus in 2004 de duizendste cursist mogen verwelkomen. Steeds weer weten mensen ons te vinden van Groningen tot Maastricht.
Telkens weer is het ons een voorrecht als we het instrument mogen zijn om Reiki als een vriend voor het leven over te dragen. Het valt niet in woorden uit te drukken wat je voelt als je dit mag doen. Dankbaarheid en een gevoel van intense verbinding met de mens en met Reiki zijn slechts voorbeelden hiervan. Geen enkele cursus is hetzelfde. Steeds is het weer voor ons een uitdaging om een cursus te organiseren. Bijzonder hierbinnen is dat de groep telkens weer geroerd tot de conclusie komt: “Al zijn we vreemden voor elkaar, toch vormen we één geheel.”

VIJFJARIG BESTAAN REIKICENTRUM “ANAHATA”
De open dag welke wij ter gelegenheid hiervan op 22 januari j.l. hebben gehouden is een succes geweest. Het was ontzettend leuk en het gaf een heel goed gevoel dat vele oud cursisten de moeite hadden genomen om langs te komen en ons in de bloemetjes te zetten.
Via deze weg willen wij hen hiervoor nogmaals bedanken. Het is weer zo’n bevestiging die we allemaal op zijn tijd wel eens nodig hebben. De media had uitvoerige aandacht besteed aan de open dag. Vooraf aan de open dag hadden we een interview wat in het Hengelosch Weekblad is afgedrukt met een foto van ons. Tijdens de open dag kwam een fotograaf van een dagblad langs die ons al behandelend op de foto heeft gezet en een journaliste die we ons verhaal over Reiki konden vertellen.
De hele dag druppelden er steeds mensen binnen die nieuwsgierig waren. Velen hebben een korte behandeling gekregen en anderen schreven zich in voor de cursus. Van dit al is een
prachtige fotoreportage gemaakt door Jolande Kleine te Hengelo die velen van jullie wel kennen van onze behandelavonden. Op onze vraag wat wij daarvoor verschuldigd waren was haar antwoord: “Jullie hoeven daarvoor niet te betalen”..Uiteraard wilde wij dat niet en hebben we gekozen voor energie-uitwisseling. Mooi hé

AFSCHEID:
Per 20 februari j.l. ben ik, Dick, door Koningin Beatrix eervol ontslagen uit het ambt van Gerechtsdeurwaarder. Ook hierover is in het dagblad gepubliceerd. De opvolgers hebben mij en mijn compagnon die tegelijkertijd eervol ontslag had gekregen een receptie aangeboden welke zeer goed is bezocht. Uit alle delen van Nederland kwamen kollega’s, toen inmiddels ex kollega’s ons de hand drukken. Daarnaast vele mensen waar we in de ruim 20 jaar op de een of andere manier kontakt mee hadden gehad.

 

 

In lange rijen stonden honderden mensen te wachten. Onder die mensen bevond zich ook de nieuwe direkteur van Drukkerij Wormgoor te Hengelo.
Met de oude direkteur had ik, gezien het feit dat ons Reikicentrum een non-profitorganisatie is, een afspraak dat onze kleurrijke reikifolder gratis werd gedrukt. Het zijn geen goedkope folders en we geven ze dan ook alleen aan mensen die zich voor de cursus inschrijven zodat de “achterban” kan lezen waaraan iemand de de cursus doet aan begint. Reiki is zo moeilijk uit te leggen. Nadat hij mij de hand schudde en mij bedankte voor het plezierig met elkaar zaken doen en mij alle goeds voor de toekomst wenste heb ik maar direkt van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem te vragen of hij ook onze folders voor het goede doel gratis wilde drukken. En wat denk je geen enkel probleem. Fantastisch dat dit bedrijf dit wil doen. Het geven van Reikicursussen kost ons al geld en als we de folders ook nog zelf zouden moeten betalen………..
Ik, Dick, ben ontzettend blij en tevreden dat ik mijn arbeidsperiode met een goed gevoel heb kunnen afsluiten.

MASTEROPLEIDING CORINNE HOLTKAMP:
De Masteropleiding van Corinne Holtkamp gaat voortvarend. Het pad gaat niet altijd over rozen omdat het geen rechte weg is die uitgezet is. Maar samen zijn we heel tevreden over de weg die we tot nu toe hebben bewandeld en het behaalde resultaat. Op uitnodiging van ons wil Corinne graag weer een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief.

Corinne:
Een deel van het derde jaar van mijn masteropleiding ligt inmiddels al weer achter me en alweer is het zomervakantie. wat gaat de tijd toch snel.
Als ik op dit punt achterom kijk komen er heel wat verschillende gevoelens binnen. Ik voel dat ik mentaal langzaam maar zeker veranderd ben en het voelt zo ontzettend goed. Zaken als onrust, ongeduldigheid en kwaadheid vallen me veel meer op om me heen dan ooit daarvoor. Ik constateer ook in de loop der jaren sinds ik met Reiki bezig ben, dat mijn gewoonten en mijn instelling veranderd is. Ik heb anders leren omgaan met omstandigheden, met mijn prioriteiten en hoe ik deze op een gezonde wijze kan reorganiseren, met mijn doelstellingen en zeker niet te vergeten; met mijn medemens. Lichaamshouding, ademhaling, gezichtsuitdrukking en open staan voor de ander voelt bij mij anders en ís ook daadwerkelijk veranderd. Je ziet, hoort en merkt het pas als je achterom kunt kijken. Reiki is zo simpel, maar ook daarmee zo wonderbaarlijk. Ga aan het werk met jezelf en Reiki, kijk achterom en je zult verbaasd zijn.

Ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is voordat je met hart en ziel je ergens in stort, je ruimte hebt in je hart en hoofd, bepaalde gevoelens kunt loslaten zodat je geen angst hoeft te hebben voor het weten en ervaren wat gaat komen, voor ontwikkeling en voor inzichten die ontstaan in de loop der tijd en jaren. Ik ben blij en dankbaar dat ik met mijn gevoel anders in mijn vel zit, anderen kan helpen en dat ik die periode van masterschap in heb durven gaan. Het is niet makkelijk het brengt ook heel wat verantwoordelijkheden met zich mee, maar het is ook ontzettend boeiend.
Mhg.
Corinne

REACTIES CURSISTEN:
Langs deze weg willen wij mede namens Corinne iedereen bedanken voor de vele brieven en mails die wij het afgelopen half jaar mochten ontvangen waarin jullie hebben geschreven wat Reiki met jullie heeft gedaan en wat jullie met Reiki hebben gedaan. Het is ontzettend mooi, bijzonder en hartverwarmend om deze reacties te mogen lezen. Soms is het gewoon ontroerend als je deze reacties leest. Het houdt je bewust van de onnavolgbare mogelijkheden die Reiki je aanbiedt en het geeft ons de power om er met volle kracht tegenaan te blijven gaan.

 

 

Nu even wat verdere organisatorische feiten en nieuwe boekbesprekingen.

NIEUWE BOEKEN OVER REIKI:
Kon ik het vorige half jaar melden dat er volgens mij geen nieuwe Reikiboeken op de markt zijn verschenen, het afgelopen half jaar ben ik ermee overspoeld.
Inmiddels heb ik alle boeken gelezen en voorzien van mijn gebruikelijke commentaar.
Hieronder een korte beschrijving van het gevoel dat ik bij het lezen van de boeken heb gekregen.
Reiki de kracht van de eenvoud van Ad Sonam Tenzin Westen.
De titel van dit kleine boekje is aansprekender dan de inhoud. Ik kan jullie niet aanraden dit boekje te kopen. De legende van Reiki staat er in vermeld in plaats van de geschiedenis en daarnaast zijn er plaatjes opgenomen van de handposities welke je in elk ander boek ook tegenkomt. Het omvat 147 bladzijde waarvan ongeveer 70 bladzijden worden ingenomen door het reikiverhaal en door plaatjes.
Walter Lübeck is weer heel produktief geweest. Liefst 3 boeken zijn er uitgekomen, te weten:
Reiki de weg van het Hart.
Ik heb een boek van deze schrijver in maart 1995 aangeschaft met dezelfde titel. Nu is het wat moderner aangepakt en gebaseerd op de huidige actualiteit..Daarnaast is er het een en ander aan toegevoegd. Zelfs een 4e graad wordt hier door de schrijver geïntroduceerd. Ieder het zijne maar ik ben niet op zoek naar meer graden of graden in andere reikistromingen. Als je dat andere boek met dezelfde titel al in bezit hebt zou ik daar tevreden mee zijn.
Het Grote Reiki Handboek.
In 1993 heb ik van deze schrijver aangeschaft Het Reiki Handboek en tja. Nu is het inderdaad wat groter en uitvoeriger qua inhoud. Als je het oorspronkelijke boek niet hebt is dit boek best de moeite waard om te kopen. Bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de chakra’s. Als je daar echt in geïnteresseerd bent raad ik je aan een boek aan te schaffen dat alleen over chakra’s gaat zoals het Chakra Werkboek van Anodea Judith. Een bijzonder interessant boek vanuit gevoel geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn.
En dan heeft Lübeck nog een derde boek het licht doen zien met de naam
Het Grote Reiki Heelboek.
Het is inderdaad groter dan de Reiki Huisapotheek van deze schrijver welke ik in 1994 heb aangeschaft waarin bijzonder posities werden omschreven voor allerlei kwalen. Het nieuwe boek met een andere naam doet hetzelfde zij het weer wat uitgebreider. Op de voorkant van het boek staat nog vermeld: Handboek voor de toepassing van Reiki als begeleidende therapie bij gezondheidsproblemen. Juist met het woord therapie heb ik problemen. Reikigevers zijn niet met therapie bezig en je mag je ook geen therapeut noemen. Dat is een jarenlange opleiding voor nodig hetgeen wij in de cursussen juist steeds benadrukken. Je bent een doorgeefluik van energie niet meer en niet minder. Tenslotte geldt ook hier weer ben je in bezit van de Reiki Huisapotheek dan zou ik dit nieuwe boek niet aanschaffen.
Het laatste boek m.b.t. Reiki wat ik heb gelezen draagt de naam
Het ABC van Reiki.
Een verfrissend boek met een verfrissende benadering van Els Valkeburg-Walstein. Het boek is geschreven in een vraag en antwoordspel. De 800 volgens de schrijfster meestgestelde vragen over Reiki worden hierin omschreven en beantwoord. Hoewel ik het zeker niet met alle antwoorden eens ben vind ik toch het boek de moeite waard om aan te schaffen meer speciaal voor mensen die de cursus al hebben gedaan. Zoals jullie weten raden wij mensen die de cursus gaan doen juist aan geen boeken van te voren te lezen hetgeen wij in de voorlichtingen nader toelichten.
Tot slot:
Er is een boekje uitgekomen wat weliswaar niet over Reiki gaat maar wel over aanraking.
Het boek draagt de naam: Aanraken een levensbehoefte.
Het is geschreven door Marijke Sluijter en vertelt over tactiele contacten in de opvang op school met peuters, kleuters, kinderen van 6 tot 8 jaar, kinderen van 8 tot 12 jaar en pubers.

 

 

Onder meer wordt verteld:
Aanraking is een levensbehoefte. Kinderen bij wie de huid onvoldoende wordt aangeraakt, groeien slechter, zijn vaker ziek, leren slechter, hebben weinig lichaamsbesef, zijn minder sociaal en communiceren moeizaam. Ze zitten niet lekker “in hun vel”.
Dit boekje zou naar mijn gevoel bij elke opvoeder en leraar in de kast moeten staan. Helaas is het bewustzijn in Nederland nog in een beginstadium terwijl men in Zweden dit proces met succes in vrijwel alle kinderdagverblijven en basisscholen heeft ingevoerd.
Stress in groepen met kinderen neemt af, het gezamenlijke leervermogen neemt toe, de kinderen zijn minder agressief. Kinderen die elkaar aanraken/masseren slaan elkaar niet.

E-mail adressen:
Iedereen bedankt voor het opgeven van hun nieuwe of gewijzigde e-mail adres.
Wederom even een oproep aan mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben. Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons een enorme tijdsbesparing op en dat is ons niet onwelkom.

Behandelavonden:
Deze worden zoals altijd heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
De reservelijst groeit na elke cursus die we geven. We nodigen deze mensen regelmatig uit, omdat binnen de groep van mensen die op de vaste lijst staan altijd wel meerdere mensen. verhinderd zijn. Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar met Reiki bezig te zijn. Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even.

Data behandelavonden:
De data van de komende behandelavonden in het eerste halfjaar van 2005 zijn:
12 september, 3 oktober, 7 november en 28 november en vangen aan om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Iedereen doet er goed aan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

CURSUS REIKI II:
Zoals we gewend zijn te doen organiseren we R.2 cursussen op basis van voldoende aanmeldingen. De cursussen worden bij ons thuis gehouden en er wordt dan tevens bij ons geluncht. Cursussen worden gehouden voor maximaal 6 deelnemers. Inmiddels hebben we 5 aanmeldingen. Als er 6 aanmeldingen binnen zijn dan houden we de eerstvolgende R.2 cursus op 30 september en 1 oktober a.s. Degene die zich hebben aangemeld kunnen die data vast noteren in hun agenda.

CURSUSSEN REIKI I:
In 2005:
22-23 en 24 september, 13-14 en 15 oktober, 10-11 en 12 november en tenslotte 8-9 en 10 december.

REIKI II INTENSIVE: (alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
We hebben nu 7 workshops achter de rug en het overgrote deel van de deelnemers en deelneemsters is nog steeds bijzonder enthousiast. De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te reiken.
Vragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren.
De eerstvolgende workshop zal bij voldoende aanmelding plaatsvinden op 18 november 2005. De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven en begint om 19.00 uur. De kosten bedragen € 5, --. Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen. De mensen die zich aangemeld hebben kunnen de datum al vast in hun agenda noteren.

 

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42:
In 2005: dinsdag 13 september, 4 oktober, 8 november en 29 november.

 

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor de hierna genoemde cursisten geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.

A.en P. Birkenhäger te Enschede, I.K. Boog-van Schie, G.E. en R. Brinkhuis Losser, N.H. Dekkers Haaksbergen, R. Dischlatis Borne, W. en S. Eveleens te Hengelo, C.A.B. Fabels Hengelo, N.W.J. Geurts Enschede, B.K. en J. Haven Boekelo, M.J.P. Hofstede Hengelo, S.J. Huisken-Dwars Hengelo, A.H. Hulman-de Groot Haaksbergen, S.J.M. Japink Oldenzaal, E.M. Jumpertz-Geelen Oldenzaal, M.J.J. Koehorst Hengelo, M. Koster Hengelo, A.J. Koster Borne, E.H. Kramer-Linssen Hengelo, N.K. Lindenberg-Alberts Hengelo, J.H.M. Maas Losser, H.J. Markink Hengelo, J. Mengerink Enschede, J.H.H. Mentink Haaksbergen, E.H. Niemeijer Hengelo, M.G.F. Nijkamp Hengelo, G.L. Oortman-Dijkema Ootmarsum, P.N. Paans-de Rooij Losser, C.E. Rademaker Hengelo, P.M. Ran Hengelo, T.M. Schaftenaar-Ensink Enschede, G. Schiphorst Enschede, E.J.F. Scholten Enschede, J.G.M. Schuppert Holten, N. en K.G.J. Slot Hengelo, C.W. Slotman Enschede, B.J.H. Spijker Enschede, H.J.H. en C.J.M.A. Spoor Zenderen, J.M. Steffens Hengelo, A.M. Steur Hengelo, J.K. Stortelder Enschede, Y.J.M. Trienen-Bekkers Hengelo, A.J. van der Velden Hengelo, A.A. van Buiten-Does Olenzaal, W.v.d. Vossen Enschede, D.F. van Vliet Enschede, R.A. Verleur Goor, M. Wennink Enschede, J. Wessels Hengelo, M.H. Woesthuis-Steenwelle Nijverdal, F.E. Wolterink Enschede.

Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, -- over te maken op de girorekening van Th.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, gironummer 1954006.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

Een welgemeende groet van ons beiden Corry en Dick Zuiderduin.

 Oudere nieuwsbrieven, nieuwsbrief 12, nieuwsbrief 11, nieuwsbrief 10, 9, 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index