Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 10, Juli 2004

Lieve Reikibeoefenaars,
Zie hier onze tiende kontaktbrief.

We hebben weer een bijzonder intensief half jaar achter de rug.
52 mensen hebben we dit half jaar mogen inwijden, 2 workshops R2 intensieve hebben we gegeven en een bijzondere inwijding heb ik, Dick, mogen doen onder de Kroezeboom in Fleringen.

De inwijding Reiki 3A
Het was 1e Pinksterdag, we hadden juist dat weekend een R1 cursus mogen geven aan 9 heel bijzondere mensen en de volgende morgen om 6.30 uur stond Eric Scholten bij ons thuis aan de voordeur. Deze bijzondere dag en tijd had Eric uitgekozen om de Reiki 3A inwijding te ontvangen.
Eric heeft in augustus 2001 de R1 inwijding gekregen en in maart 2002 de R2 inwijding. Vervolgens heeft Eric de R2 intensieve workshop gedaan.
Na even wat bij ons thuis gedronken te hebben zijn we met drieën Eric, Corry en ik naar de Kroezeboom in Fleringen gereden waar we omstreeks 7.00 uur aankwamen en werden verwelkomd door de net doorbrekende zon. De Kroezeboom is een monumentale eikenboom waaronder regelmatig bruid en bruidegom elkaar hun jawoord geven. De eik is het symbool van kracht en Reiki wordt ook wel eens genoemd de kracht van de zon. Beiden waren hier aanwezig.
Bij de boom stond ook nog een kapelletje!
Eric had aan alles gedacht………… Wierook werd door hem aangestoken en in de grond gezet. Een stoeltje had hij bij zich om op te zitten tijdens de inwijding. Wij hadden 3 waxinelichtjes meegenomen welke wij vervolgens hebben aangestoken.
De stoel werd geplaatst tussen de boom en het kapelletje waarna ik, Dick, de eer had Eric onder het toeziend oog van Corry te mogen inwijden.
Daar sta je dan Eric voor je op de stoel zittend, de zon scheen op zijn gelaat en bij mij op de rug. Je wordt overweldigd door de energie in en om je heen.Wat er dan door je heengaat is niet in woorden uit te leggen. Een eenheid met ons drieën en de kosmos was zo voelbaar bijna tastbaar. Wie ben ik dat ik dat mag doen.
Nadat Eric en ik ons vanuit elkanders hart met elkaar hadden verbonden ben ik vervolgens tot de feitelijke inwijding overgegaan met een gevoel van ontroering en dankbaarheid.
Na de inwijding vertelde Corry ons dat de zon aan het einde van de inwijding ineens feller en intenser was gaan schijnen. Wij hadden daarvan niets gemerkt omdat Eric zijn ogen had gesloten en ik helemaal opgegaan was in de inwijding.
Na afloop hebben we op een bankje bij de boom heerlijk genoten van het superontbijt dat Eric had meegenomen. Koffie, thee, allerlei overvloedig belegde heerlijke broodjes, stukjes kaas, stukjes worst, appels en sinaasappels het was er allemaal.
Nadat we terug bij ons thuis waren gekomen hebben we ons bijzondere samenzijn afgesloten met koffie en gebak.
Deze 1e Pinksterdag 2004 zal voor altijd in ons geheugen blijven als een dag verbonden met Eric en de geest van Reiki.

Reiki”kracht”:
Bestaat er zoiets als zwakke Reiki, sterke Reiki, sterkere Reiki en turbo Reiki?
Is Reiki welke een Master doorgeeft sterker dan van iemand die dat als R1 en of Reiki 2 kanaal doet. De meningen zijn verdeeld.
Graag wil ik hier onze ervaringen en ons gevoel omtrent dit onderwerp uiteenzetten.
Het kan best zijn dat de Reikibehandeling van een Master sterker wordt ervaren maar dat is duidelijk iets anders dan dat de Reiki”kracht”daadwerkelijk sterker of minder sterk is.
Naar onze mening is Reiki Reiki en is een Reikikanaal en Reikikanaal. Universele energie is universele energie of in termen van elektriciteit(= energie) te spreken 220 volt is 220 volt.
Toch ervaart de gever en de ontvanger de Reiki soms als sterk of minder sterk.
Hoe kan dat dan?
Naarmate je meer met Reiki bezig bent wordt je gevoeliger en verfijnt je waarneming. Het lijkt dan alsof de Reiki”kracht” sterker is geworden. Jouw gevoel en waarneming zijn echter alleen sterker geworden.
Als je iemand behandelt waarmee je een sterke emotionele binding hebt dan kan het zijn dat de Reiki”kracht” ook sterker wordt ervaren omdat je je er meer betrokken bij voelt.
Hoe langer je met Reiki bezig bent des te meer en dieper voel je je verbonden met de persoon die je mag behandelen en des te sterker wordt Reiki ervaren. Het is en blijft echter dezelfde Reiki. Met andere woorden het is meer een gevolg van de verfijning van je gevoel en waarneming dat de Reiki”kracht” sterker wordt ervaren.
Om daar een voorbeeld van te geven: Vaak hoor je tijdens behandelavonden dat daar waar de Master de handen legt de Reiki veel sterker wordt ervaren. Sommige Masters bevestigen ook dat zij de Reiki nu eenmaal sterker doorgeven omdat ze Master zijn. Ja en dan komt de gedachtekracht om de hoek kijken. Hij is Master dus moet de Reiki”kracht” van hem sterker zijn en dat gevoel wordt des te sterker naarmate de Master dit zelf uitdraagt naar zijn cursisten. Als je maar sterk genoeg er van overtuigd bent dat de Reiki”kracht” van de Master sterker is dan ervaar je dat ook zo. Denk in dit verband ook maar eens aan het placebo-effect. Zoals op onze cursussen aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt aangegeven is geestkracht vele malen sterker dan fysieke kracht.
Sommige mensen zeggen ook vaak als ik niet lekker in mijn vel zit dan stroomt het niet goed. De Reiki”kracht” is dezelfde maar doordat je niet lekker in je vel zit neem je minder waar en is je gevoel minder verfijnd waardoor het lijkt alsof Reiki in “kracht” afneemt.
Natuurlijk is het zo dat als je puur als kanaal behandelt, met onvoorwaardelijke liefde bezig bent en je daarbij volledig verbonden voelt vanuit een gevoel van mededogen met de totale mens in al zijn facetten die je behandelt, dat de ontvanger dan de Reiki”kracht” sterker ervaart.. Onvoorwaardelijke liefde, mededogen, respect en volledige aandacht voor de persoon die je behandelt werkt op zich al helend.
Resumerend het ervaren van Reiki is subjectief evenals de relatie gever en ontvanger subjectief is.
Om dit wat duidelijker te maken weer een voorbeeld: Als je een Reikibehandeling ontvangt van een medecursist die je heel toegewijd behandelt waardoor je van binnen wordt geraakt zal die Reiki sterker worden ervaren dan dat je van een Master die heel technisch in zijn hoofd zit een behandeling ontvangt.
Tot slot nog een laatste voorbeeld:
Je behandelt iemand waar je een sterke verbinding mee voelt of je behandelt iemand waar je moeite mee hebt.
Je mag raden waar de Reiki”kracht” sterker wordt ervaren en waar jij als kanaal de Reiki”kracht” sterker ervaart.
Dus wat betreft de Reiki”kracht” vinden wij doe maar gewoon en verbeeld je niet dat “jouw” Reiki”kracht” sterker is dan die van een ander.

STICHTING RUSLAND DIRECT:
We ontvingen van de Stichting een brief met de mededeling dat zij via onze cursisten over 2003 voor de weeskinderen in Rusland een bedrag hebben ontvangen van Euro 12.372, -- Zij deelde verder mede: “Wij zullen er persoonlijk voor zorgdragen dat de giften voor 100% aan de weeskinderen in Rusland worden besteed. Wilt U namens onze weeskinderen de cursisten hartelijk bedanken. Het spreekt voor zich dat wij voortzetting van Uw actie zeer op prijs stellen.”

Nu even wat verdere organisatorische feiten en nieuwe boek- en CD besprekingen.

NIEUWE BOEKEN OVER REIKI:
Voor zover ons bekend zijn er geen nieuwe boeken op de markt gebracht in het Nederlands dus wat dat betreft is het even rustig

NIEUWE Cd’s speciaal uitgegeven om te gebruiken bij Reikibehandelingen:
Voor zover er bij ons bekend is er dit half jaar één nieuwe Reiki CD uitgebracht en wel door Inner World Music genaamd Merlin’s Magic, The Heart of Reiki, CD 41081. De speeltijd is 62.42 minuten. Het is een mooie Cd die heel goed is te gebruiken bij Reikibehandelingen.

E-mail adressen:
Wederom even een oproep aan mensen die in ons bestand van de te verzenden nieuwsbrieven zijn opgenomen en die ons nog geen e-mail adres hebben doorgegeven terwijl ze wel een e-mail adres hebben. Stuur ons even een mailtje zodat wij het e-mail adres in ons bestand kunnen opnemen. Ook als je een ander e-mail adres hebt gekregen laat het ons even weten. Het levert ons een enorme tijdsbesparing op en dat is ons niet onwelkom.

Behandelavonden:
Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar met Reiki bezig te zijn.Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even. Je wordt bijna elke maand gebeld omdat er regelmatig mensen van de vaste lijst wegens bijzondere omstandigheden tot hun spijt verhinderd zijn.

Data behandelavonden:
zijn maandag 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 6 december 2004 en vangen aan om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Iedereen doet er goed aan een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

CURSUS REIKI II:
Als er voldoende belangstelling is dan geven we op 1 en 2 oktober 2004 een R2 cursus. Er zijn nog plaatsen vrij.

CURSUSSEN REIKI I:
In 2004: 2-3-4 september, 30 september,1-2 oktober, 28-29-30 oktober, 18-19-20 november en 9-10-11 december en bij voldoende belangstelling op 22-23-24 juli nog een cursus bij ons thuis met maximaal 6 deelnemers

REIKI II INTENSIVE: (alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
We hebben nu 5 workshops achter de rug en het overgrote deel van de deelnemers en deelneemsters is nog steeds bijzonder enthousiast. De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te reiken.
Praktijkvragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren.
De eerstvolgende workshop is inmiddels volgeboekt. Bij voldoende aanmeldingen wordt er weer een nieuwe datum vastgesteld. De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven en begint om 19.00 uur. De kosten bedragen € 5, --.

VOORLICHTINGSAVONDEN:
Voorlichting in Hengelo in de Woolderschool aan de Semmelweisstraat 42:
In 2004: dinsdag 24 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 en 30 november.

Dan even over de nieuwsbrief.
Voor een aantal mensen geldt dat de termijn voor reguliere toezending is verstreken en dat dit de laatste nieuwsbrief is.
Onderstaand in willekeurige volgorde de namen van de mensen die dat betreffen:
N. Bakker Overdinkel, M.J. Berends Hengelo, H. en B. Beuker Borne, J.B. Booijink Lonneker, M.M.G.Z. Bos-Elaut Hengelo, T. Bouter Enschede, A. Busschers Hengelo, L.J.M.Centen-de Vries Hengelo, E. Duyn Enschede, M.M.H. Eising Maarssen, I.J.F. Eising-Kamp Borne, J.A. Fortgens Hengelo, R. Hagen Delden, J. Holtlamp Haaksbergen, A.C.Hoogduin Leusden, M. en M.M.Horst Hengelo, P.T.M. in ’t Veld-Aarens Haaksbergen, I.R.A. Jager-Kloosterman Hengelo, B.P. Jonker Hengelo, A.B. Lentferink Hengelo, J.P. Meerenburgh Losser, E. Meerenburgh-van den Akker Losser, A.W.C.H. Meijs Almere, G. Nijeboer Sibculo, H. Prins Hengelo, B.M. Redder Delden, I.J.G.M. Scholten-Hannink Deuriningen, A. Schothuis Langeveen, L. Sonder Hengelo, J. Stam Haaksbergen, S.W. Stortelder Enschede, J.K. Stortelder Enschede, H.E. Streutker-Fransen Enschede, A. Struik Oldenzaal, M. van Ardenne Enschede, V. van Veen Glanerbrug, P.D.J.M. van Rooy Tilburg, L. Vastert Enschede, P. Verhagen Enschede, R.A. en W. Verleur Goor, M. Vos Borne, M. Westera Rijssen, J.M. Westerink Hengelo en tenslotte M.J. Workel Hengevelde.

Mochten de hiervoor genoemde personen prijs stellen op continuering van de toezending van onze nieuwsbrief voor een periode van 2 jaren dan worden deze vriendelijk verzocht de onkosten welke het opmaken en verzenden van de nieuwsbrief met zich meebrengt zijnde in totaal € 5, -- over te maken op de girorekening van Th.B.Zuiderduin en C.Zuiderduin-Behnken, gironummer 1954006.
Mocht de rekening waarvan je het geld overmaakt op een andere naam staan vermeld dan wel even de naam zoals je bij ons staat geregistreerd.

REIKICENTRUM “ANAHATA”
Op zaterdag 22 januari 2000 hebben wij ons Reikicentrum tijdens een open dag aan de buitenwereld gepresenteerd. Op 22 januari 2005 zijn we dus 5 jaar verder. Een mooie gelegenheid om omstreeks die tijd weer eens een open dag te houden.
Hierover in de volgende nieuwsbrief meer.

Tot slot:
Het gaat goed met ons kleinkind en het gaat goed met de vader en moeder, zo goed dat er onverwachts een nieuw kleinkind op komst is. Zoals jullie weten het loslaten en het aan de kosmos toevertrouwen doet wensen in vervulling gaan Zo ook hier. We zijn allemaal heel erg blij dat dit mag gebeuren.
Tot de volgende keer.

Een welgemeende groet van ons beiden Corry en Dick Zuiderduin.


Oudere nieuwsbrieven, nieuwsbrief 9, 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index