Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Kontaktbrief no. 18, augustus 2008


Lieve mensen,

Dit is de laatste kontaktbrief die wij versturen.

Zoals de meeste van jullie weten hebben wij in gezamenlijk overleg besloten te stoppen met het geven van R1 cursussen en de tijd die daardoor vrijkomt voor een deel samen te besteden aan een andere activiteit. Het allereerste waar wij in dat verband naar kijken is stervensbegeleiding. Een gesprek hierover is al gepland.
De R2 cursussen blijven wij gewoon nog geven, evenals de inwijding R3A. De R2 intensieve workshops gaan ook gewoon door. Uiteraard gaan we onszelf en de 40 mensen die elke maand op onze behandelavonden komen niet teleurstellen. Deze gaan gewoon door. De data voor het 2e half jaar zijn al gepland.
We blijven desgewenst nazorg geven aan al die mensen de mensen die wij op het reikipad hebben mogen brengen.
Voorlopig blijven wij de mensen die geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe boeken of Cd’s, op Reikigebied.

Met grote dankbaarheid kijken wij terug, maar ook met een gevoel van weemoed, naar al de vele R1 cursussen die wij hebben mogen geven en de mensen die wij daarbij hebben mogen ontmoeten. Elke R1 cursus was bijzonder en steeds weer anders. Het gevoel van eenheid met de deelnemers aan de cursus was daarbij de rode lijn. Door alle ervaringen die wij gedurende 15 jaren in deze cursussen hebben opgedaan hebben wij een andere kijk op onszelf gekregen en op het leven in het algemeen.
Via deze weg willen wij alle mensen bedanken voor het vertrouwen dat wij steeds weer hebben gekregen. Het is echt niet in woorden uit te drukken wat dat steeds weer met ons heeft gedaan. Mensen hebben, soms met heel veel moeite, hun ziel en zaligheid steeds weer aan ons blootgegeven en zich steeds weer in alle kwetsbaarheid laten zien. De cursisten hebben steeds weer pijn verdriet en vreugde met ons gedeeld. Grote dankbaarheid van onze kant is hierbij op zijn plaats.
Vele rugzakjes hebben wij deels of geheel mogen helpen uitpakken met het gevolg dat het rugzakje minder zwaar werd of dat het rugzakje afgedaan kon worden omdat het eindelijk leeg was.
Veel tijd, heel veel tijd hebben we voor Reiki vrijgemaakt en we hebben daar nooit enige spijt van gehad. We hebben er veel, heel veel in een andere vorm voor teruggekregen en dat kan niemand ons meer afnemen.
Het heeft ons altijd een bijzonder goed gevoel gegeven dat onze cursisten het cursusgeld niet aan ons hoefde te betalen maar in de vorm van een gift konden betalen aan zwerf en/of weeskinderen, dit uitgezonderd een klein bedrag als bijdrage in onze onkosten.
In totaal is er via onze reikcursussen een bedrag van ruim Euro 105.000,-- gegaan naar de zwerfkinderen op de Filippijnen en een bedrag van Euro 106.000,--naar de wees-en zwerfkinderen in Rusland.
Ook hiervoor zijn wij ontzettend dankbaar.

Nadat wij de Stichting Ruland direct op de hoogte hadden gebracht van ons besluit ontvangen wij van de voorzitter van de stichting het navolgende bericht:

 

Beste Dick en Corry,
Heel spijtig op te horen dat jullie gestopt zijn met het geven van reikcursussen, maar jullie hebben gelijk, er komt een tijd dat je aan jezelf moet denken. Ik zal het op de komende vergadering meenemen. Van mij al vast mijn hartelijke dank voor zoveel jaar echte steun. Jullie hebben ons geweldig geholpen, dit zal ik nooit vergeten. We hebben met jullie giften, jaar in jaar uit, heel mooie dingen kunnen doen en heel veel kinderen geholpen.
Nogmaals mijn dank
Met hartelijke groet
Hans

EEN TERUGBLIK OP 15 JAREN REIKICURSUSSEN:
Het begon allemaal op 22-23 en 24 juni 1993. Mijn hemel wat zagen we er nog jong uit op de toen gemaakte foto.
Samen met Anny Vogelzang, een non uit een klooster gaven we onze eerste reikicursus. De cursus werd gegeven in een piepklein kamertje aan het Gronause voetpad 57 in Enschede. De non had de eetkamertafel stoelen en alles wat verplaatsbaar was opgestapeld in haar slaapkamer. De 2 behandeltafels en de stoelen van de cursisten pasten ternauwernood in haar kamertje. Anny was Master, het was ook haar eerste cursus als Master en wij hadden R1 in 1990 gedaan en R2 in 1991.
De cursisten waren Hedy Mintjes, Robert den Riet, Diane Grote Punt, Gerry Heurman en Ria Bijlsma. Wij beiden zullen die cursus om velerlei bijzondere redenen niet vergeten. Jullie zullen we daar niet mee vermoeien. In de ledenlijst die Anny aan de cursisten gaf werden wij tot eind van het jaar 1993 gastheer en gastvrouw genoemd. In 1994 werden we “bevorderd” en noemde Anny ons ineens Reikikundigen. In oktober 1994 kregen we samen van Anny de reiki 3 inwijding. Uiteindelijk heeft Anny mij (Dick) op 24-2-1995 de tools gegeven om als Master cursussen te kunnen geven. Op 2-3-4 maart 1995 deed ik voor het eerst de inwijding R1. In maart 1997 mocht ik Orny Huiszoon inwijden en in april 1997 Folkert Huiszoon.
Op deze 2 bijzondere personen kom ik straks nog terug. Het huisje aan het Gronausevoetpad werd steeds benauwender en uiteindelijk kocht Anny met geld van de Congregatie van Zusters onder de Bogen in Maastricht een huis aan De Perikweg. Geld had Anny niet. Op een bedrag aan onkosten na ging het cursusgeld via de Congregatie naar zwerfkinderen op de Filippijnen.
Wat een ruimte. We konden behandelavonden gaan houden met gemiddeld 20 mensen en we hadden ruimte genoeg voor het geven van de cursussen. Op 6 en 7 februari 1998 deden Orny en Folkert R2 bij mij en op 5 en 6 juni 1998 assisteerde Orny mij voor het eerst bij een R2 cursus.
We hebben een bijzondere tijd gehad met Anny Vogelzang, veel gelachen, veel plezier gehad, soms onenigheid het hoorde er allemaal bij. Anny’s vader werd hulpbehoevend en ging haar vader bijstaan in Friesland.
Op 22-1-2000 hielden we een open dag in Enschede waarbij wij voor het eerst samen naar buiten traden en reikicursussen aanboden. Vele oud-cursisten bezochten deze dag en veel nieuwsgierige mensen mochten wij over Reiki vertellen. Regelmatig gaven wij op die dag korte behandelingen samen met onze kinderen die ook Reiki hebben. Vele oud cursisten kwamen met bloemen en cadeaus aanzetten. Een cadeau vergeten we zeker niet omdat deze nog steeds tot op de dag van vandaag bij onze voordeur hangt. Een handbeschilderde dakpan met daaraan bevestigt een geschilderd bloempotje. Op de dakpan is het universele reikiteken geschilderd en ons logo. Orny had het zelf geschilderd en zij bood het samen met Folkert ons aan.
Op 10-11 en 12 februari 2000 gaven wij samen aan de Mekkelholtsweg in Enschede- een spiritueel centrum(pje) onze eerste Reikicursus. Op 14 december 2000 mocht ik (Dick) Corry onder een oude eik achter in onze tuin ‘s-morgens heel vroeg inwijden en kreeg zij de tools om verder samen met mij als Reiki Master door het leven te gaan en dat geeft tot op de dag van vandaag ons beiden een heel goed gevoel.
De laatste cursus In Enschede was in juni 2002. We werden door de hoofdhuurster vriendelijk verzocht het pand te ontruimen omdat zij vanwege vertrekkende onderhuurders de hoofdhuur niet meer kon opbrengen. Daar sta je dan. Waar konden we nu de cursus geven. De stichting Rusland direct had op korte termijn er voor gezorgd dat we op een school in Enschede terecht konden zonder dat we daarvoor een cent huur voor hoefde te betalen maar Corry kreeg ineens een lumineus idee. Misschien kunnen we op de Woolderschool in Hengelo terecht waar vroeger onze beiden kinderen op school hadden gezeten. Wij samen een afspraak gemaakt en daarna op de afgesproken dag er naartoe.
Eigenlijk wel spannend. We hadden allerlei materiaal meegenomen om aan te tonen dat we niet zakelijk bezig waren maar een ideëel doel voor ogen hadden. In een bijzonder geanimeerd gesprek werd ons verteld dat we van harte welkom waren. Wat waren we blij, 10 minuten lopen van ons huis wie had dat gedacht. Nog steeds zijn we heel blij dat we daar terecht kunnen. Onze 10 tafels en onze matrassen zijn keurig opgeborgen in de school.
Op 15-16-17 augustus 2002 gaven we er onze eerste cursus. Het is weliswaar geen spiritueel centrum maar we voelen ons er helemaal thuis.
We hebben overal vandaan cursisten mogen ontvangen zoals uit Eindhoven, Oude Pekela, Amersfoort, Maastricht, Boskoop, Vlaardingen, Tilburg Den Haag, Hezingen(Dld.), Lokeren (Belgie) Zaandam, Amsterdam, Londen(Engeland) etc. etc.

En dan nu komen we terug op Orny en Folkert. Vanaf die tijd hebben ze om en om de laatste tijd noodgedwongen alleen Folkert ons steeds geassisteerd bij het geven van de Reikicursussen. De cursisten hebben regelmatig hun waardering uitgesproken voor hun inbreng en wij willen dit nogmaals benadrukken. Orny en Folkert ontzettend bedankt dat jullie ons zo lang belangeloos hebben geholpen bij het geven van de reikicursussen. Jullie inbreng is door ons altijd bijzonder gewaardeerd en zullen we niet vergeten.

Een aantal mensen hebben wij de reiki 3a inwijding mogen geven. De eerste keer dat wij dit mochten doen was bij Erik Scholten en die inwijding zullen wij niet vergeten. Een inwijding op 1e Pinkersterdag op 30 mei 2004 in alle vroegte bij de Kroezeboom te Tubbergen.
Erik ook jou willen we bedanken voor het feit dat ingeval Orny en Folkert niet konden wij altijd met succes een beroep op jou hebben kunnen doen.
We hebben het voorrecht gehad samen Corinne Holtkamp te Haaksbergen tot Master op te leiden. Na een 3 jarige opleiding heb ik (Dick) het voorrecht gehad haar op 4 december 2005 de laatste inwijding te mogen geven. Corinne is een uitstekende Reikimaster en het verheugd ons dat zij nadat zij door allerlei omstandigheden in eerste instantie niet in de gelegenheid was er nu serieus over nadenkt cursussen te gaan geven. We zouden bijzonder blij zij als het voornemen uiteindelijk zal leiden tot een situatie waarin wij aspirant cursisten naar haar door kunnen verwijzen.
Tot slot: We hebben in totaal samen 1225 cursisten op het reikipad mogen brengen. We mogen en kunnen tegen elkaar zeggen dat wij ten opzichte van onze medemensen qua tijd, geld en andere energie onze bijdrage hebben geleverd en dat zal ons altijd een goed gevoel blijven geven. Met vele van onze cursisten hebben we nog regelmatig contact met de een intensiever dan de ander. We zijn daar bijzonder blij mee en dat blijft ons een goed gevoel geven.
Tot zover

NIEUWE REIKI CD:
Reiki Brightness Healing. Uitgegeven door Shanti Records. SMA 021 CD. Een prachtige CD die de moeite waard is om aan te schaffen. Het leuke van deze Cd is de opgenomen nummers door diverse Reikimasters zijn geselecteerd.
Daarnaast hebben we nog de hand kunnen leggen op een andere CD. Niet een echte Reiki CD maar wel een CD die heel goed is te gebruiken bij reikibehandelingen. Deze CD is van Deuter en de titel is spiritual healing, New earth record, uitgegeven door Shiva Shakti Music Publishing. Het is verbazingwekkend waar Deuter toch steeds weer de inspiratie vandaan haalt om weer een prachtige CD te maken.
Beide CD’s zullen we afspelen op de eerstkomende behandelavond.
.

 

 

BEHANDELAVONDEN:
Deze worden nog steeds heel goed bezocht. Elke maand zijn we nog steeds met ongeveer 40 mensen bij elkaar om elkaar in stilte te behandelen.
We hebben nog steeds een reservelijst. We nodigen deze mensen regelmatig uit, omdat binnen de groep van mensen die op de vaste lijst staan altijd wel meerdere mensen verhinderd zijn. Het is en blijft bijzonder om met zo velen in eenheid met elkaar en met Reiki bezig te zijn. Wil je op de reservelijst geplaatst worden bel of mail ons even.

DATA BEHANDELAVONDEN:
De data van de komende behandelavonden in het tweede half jaar van 2008 zijn: 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 10 november en 15 december. De behandelavonden beginnen om stipt 19.30 uur en eindigen stipt om 22.30 uur. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom.
Graag niet eerder omdat wij dan nog met de voorbereidingen bezig zijn. Vergeet niet een mok voor de thee mee te nemen en een handdoekje voor onder je hoofd.

CURSUS REIKI II:
Zoals we gewend zijn te doen organiseren we R.2 cursussen op basis van 6 aanmeldingen.
Inmiddels zijn er 5 aanmeldingen binnen waarvan 1 onder voorbehoud,
De cursussen worden bij ons thuis gehouden en er wordt dan tevens bij ons geluncht.

REIKI II INTENSIVE: (alleen voor degene die bij ons RII hebben gedaan)
De ervaring is dat tijdens en na de workshop de verbinding met Reiki als dieper en sterker wordt ervaren wat uiteindelijk de opzet is geweest om dit aan te bieden.
Vragen over RII kunnen worden gesteld (maak maar een verlanglijstje) en een aantal nieuwe technieken worden aangereikt terwijl er verder nog gebeurt wat mag en kan gebeuren.
Als er voldoende aanmeldingen zijn wordt er weer en datum vastgesteld. De RII intensive wordt ook bij ons thuis gegeven en begint om 19.00 uur. De kosten bedragen € 7,50.
Inmiddels hebben we 4 aanmeldingen ontvangen.

TOT SLOT:
Reiki zal altijd een belangrijke plaats in ons leven blijven houden en daar een wezenlijk onderdeel van blijven uitmaken. Zo is het ook met alle cursisten die wij op ons pad hebben mogen aantreffen. Zij zullen altijd een speciaal plekje in ons hart blijven houden.
Wij hebben zoveel aan Reiki te danken…………………………!

Lieve mensen graag tot horens en of tot ziens.

Reikihug van ons
Corry en Dick

 

  Oudere nieuwsbrieven, nieuwsbrief 17, nieuwsbrief 16, nieuwsbrief 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6CORRY & DICK ZUIDERDUIN - REIKIMASTERS - BRONKHORSTSTRAAT 3 - 7555 MK HENGELO - TELEFOON 074-2436849

| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Words of wisdom


Index