Corry en Dick Zuiderduin, Reikicentrum "Anahata".

Leidraad voor mensen die een Reikicursus gaan doen bij de keuze van de Master:

Als je overweegt een reikicursus te gaan doen heb je meerdere mogelijkheden:
a. Je belt de eerste de beste Reikimaster op in of in de nabijheid van je woonplaats en je meldt je aan voor de eerstvolgende cursus.
b. Je belt een paar Masters op vraagt naar de prijs en laat dat de doorslag geven. Je meldt je aan bij de goedkoopste Reikimaster.
c. Je realiseert je dat je deze cursus maar een keer in je leven doet, dat je je veilig dient te voelen als je de cursus gaat doen en dat prijs alleen niet doorslaggevend is maar vooral de kwaliteit van de cursus en de nazorg.

In het geval c. zul je eerst naar een paar voorlichtingsavonden van Reikimasters kunnen gaan om de sfeer te proeven en om intu´tief te voelen of de Reikimaster wel bij je past.

Het navolgende vragenlijstje kan je daarbij in laatstbedoeld geval van pas komen.


1. hoe lang heeft het geduurd vanaf het moment dat U de Reiki 1 cursus heeft gedaan totdat U Master bent geworden.

Toelichting:
Heden ten dage kun je in een weekend R1, R2 en Master worden
Er zijn Masters die op een heel korte termijn Master zijn geworden, terwijl het omgaan met kwetsbare mensen, angstige, onzekere en zoekende mensen toch een gedegen Masteropleiding vereist.
Er zijn mensen die zich op het standpunt stellen dat zij Master zijn geworden door inwijdingen via Internet

2. Wat is de inhoud geweest van Uw masteropleiding.

Toelichting:
Sommige masters in opleiding- als ze niet in een weekend Master zijn geworden of via internet- draaien een paar cursussen mee om de eigenlijke Master te ontlasten en om de cursisten tijdens de inwijdingen van de master bij te staan en thatĺs it.
Een gedegen opleiding vereist dat een Master in opleiding heel veel R1 en R2 cursussen als student zal bijwonen, evenals hij voorlichtingsavonden en behandelavonden, opfrisdagen R1 en avonden R2 intensieve zal dienen bij te wonen. Steeds weer zullen deze avonden en dagen met hem of haar worden geŰvalueerd.
Uiteindelijk zal hij de voorlichtingsavonden dienen voor te bereiden en op termijn zal hij zelf die voorlichting, in het begin samen met ons, daarna alleen in ons bijzijn dienen te geven.
Hij zal op termijn delen van R1 en 2 cursussen gaan overnemen, welke delen steeds weer geŰvalueerd worden totdat hij uiteindelijk zelfstandig maar nog steeds onder ons toezicht op de initiaties na de gehele cursussen zal kunnen verzorgen.
Behandelavonden zal hij op een gegeven moment zelf dienen te organiseren, waarbij wij nog steeds aanwezig zullen zijn.
Kennis uit vele boeken zal de Master in opleiding zich eigen dienen te maken opdat de Master in opleiding zo zuiver mogelijk met zichzelf en de cursisten zal kunnen omgaan. De kennis uit de boeken wordt niet alleen met de master in opleiding doorgenomen maar er wordt ook gekeken of de kennis uit deze boeken in hem of haar is ge´ntrigeerd. Zo niet dan gaan we daarmee aan het werk totdat dat daadwerkelijk het geval is.
Nieuwsbrieven zal hij met de PC dienen te redigeren evenals dat hij of zij zich andere vaardigheden aangaande de PC dient eigen te maken, zoals het opbouwen van adressen bestanden, behandelavonden registraties, nieuwsbrieven registraties, het opbouwen van groepsadressenbestanden etc.
Aandacht zal worden geschonken hoe om te gaan met interviews via radio of T.V.
En last but not least hij zal op een natuurlijke wijze zielscontact vanuit zijn ziel met anderen dienen te kunnen maken zonder dat zijn of haar ego daarbij een rol zal spelen.
Garantie van slagen kunnen wij niet geven evenals dat bij andere opleidingen ook niet het geval is.

3. Hoeveel R1 cursussen geeft U per jaar
Toelichting:
Als dat maar een keer in de 2 of 3 maanden of langer is geeft dit aan dat de Master weinig aanmeldingen krijgt en dat heeft natuurlijk een reden, terwijl het daarnaast ook mogelijk is dat hij of zij niet echt met hart en ziel bezig is met het geven van Reikicursussen.

4.Geeft U ook maandelijks behandelavonden

Toelichting:
Het is uitermate belangrijk dat er behandelavonden zijn waar mensen die de cursus hebben gedaan elkaar regelmatig kunnen behandelen.

5. Geeft U ook een nieuwsbrief uit.

Toelichting:
Als dat namelijk niet zo is blijf je verstoken van nieuws over Reiki en van nieuws betreffende het gebeuren rondom je Reikimaster.

6. Zijn er terugkomdagen of avonden voor R1, zijn er terugkomavonden voor R2

Toelichting:
Het is heel belangrijk dat als cursisten de cursus hebben gedaan er een mogelijkheid is om ervaringen te delen, om vragen te kunnen stellen etc.

7. Vraag of de Master ook meerdere malen per jaar R2 cursussen geeft en of hij ook een Masteropleiding geeft.

Toelichting:
Niet alle Masters geven R2 cursussen en een Masteropleiding. Dit betekent dat je als je in een uitzonderingsgeval na R1 verder wil, je dan een andere Master dient te kiezen en dat kan belemmerend werken.

8. Vraag of er ook nazorg is als de cursus is afgerond en of die nazorg gratis is.
Dit behoeft geen nadere toelichting.

9. Vraag naar de levensvisie van de Reikimaster in het algemeen en naar zijn visie op de vele reikivormen die Nederland kent.
Ook deze vraag behoeft geen nadere toelichting

10. Hoeveel cursisten zijn er minimaal in een cursus en hoeveel maximaal

Toelichting:
Mensen zijn spiegels voor elkaar en kunnen van elkaar leren. Daarom is het belangrijk met meerdere, bij ons minimaal 5 en maximaal 9, mensen de cursus te doen. Het mag geen ôfabriekscursusö worden.

11. Door hoeveel mensen wordt de cursus begeleid.

Toelichting:
Bij ons begeleiden 3 volwassenen de cursus waaronder 2 Masters. Dit is natuurlijk niet absoluut een vereiste maar jouw intu´tie zal aangeven of je met het gekregen antwoord wel of niet tevreden bent.

Wij hopen degene die dit leest een leidraad te hebben gegeven bij de keuze van een Master, niet meer en niet minder. Als je een Reikicursus wilt volgen, althans zo is het ons vergaan toen wij in 1990 onze R1 cursus wilde gaan doen, weet je meestal helemaal niet wat voor vragen je zou kunnen stellen om een inzicht te kunnen krijgen in hoe de Master die de cursus geeft met Reiki omgaat. Wij pretenderen niet hiermee te zeggen dat als een Master het anders doet dat hij of zij het niet goed zou doen. Die beslissing kan jij als toekomstig cursist alleen zelf nemen geleid door je intu´tie en een gezonde dosis nuchter verstand.
Je mag rustig met je hoofd in de wolken lopen als je maar met beide voeten stevig op de grond blijft staan.


| Wat is Reiki | Ervaringen | Over ons | Agenda | Nieuwsbrief | Hoe kies ik een master |
Wat kan Reiki voor me betekenen?
Spreuken, gezegden en uitdrukkingen.


Index